Eduskunnan oikeusasiamies sai lisää rahaa vanhuspalvelujen valvontaan – Risikko: ”Sille on nyt kyllä tilausta”

Julkaistu:

Eduskunta myönsi vuoden alusta 250 000 euroa ikäihmisten oikeuksien valvontaan. Rahoilla on jo palkattu kaksi vanhusten oikeuksien asiantuntijaa.
Eduskunnan puhemies Paula Risikko (kok) kertoo Eduskunnan oikeusasiamiehen tehostavan toimintaansa vanhuspalvelujen valvonnassa.

Eduskunta myönsi vuoden alusta 250 000 euroa lisää ikäihmisten oikeuksien valvontaan. Näillä määrärahoilla on jo palkattu kaksi vanhusten oikeuksien asiantuntijaa.

– Eduskunnan oikeusasiamiehellä on toimivalta puuttua epäkohtiin, ja lisärahat mahdollistavat vielä tehokkaamman toiminnan. Ja sille on nyt kyllä tilausta, Risikko sanoo tiedotteessa.

Eduskunnan oikeusasiamiehen saamat lisävoimavarat käytetään vanhusten hyvän hoidon, hoivan ja arvokkaan kohtelun tehostettuun valvontaan, erityisesti ympärivuorokautista hoivaa tarjoavissa asumispalveluyksiköissä ja laitoksissa. Tarkastuksia tehdään myös erilaisiin erityisen vaikeahoitoisten vanhusten hoitoyksiköihin.

Tarkastuksilla valvotaan muun muassa sitä, miten henkilökunta on ohjeistettu ilmoittamaan hoidon puutteista, miten ilmoitukset käsitellään ja miten ilmoittajia suojellaan.

Myös ennakoivat valvonnat lisääntyvät lisävarojen myötä.

Risikko ehdotti jo viime vuonna, että vanhusten oikeuksien valvonta ja edistäminen osoitetaan eduskunnan oikeusasiamiehen erityistehtäväksi. Hänen mukaansa tämä edellyttäisi kuitenkin lain muutosta ja resurssien lisäämistä.

Risikon mukaan Eduskunnan oikeusasiamiehellä on sekä mahdollisuus nostaa esiin vanhustenhoidon epäkohtia että toimivaltaa puuttua niihin.

Oikeusasiamiehen tehtäviin kuuluu sen valvominen, että jokainen ikääntyvä henkilö saa perustuslaissa turvatut välttämättömän hoivan ja huolenpidon sekä riittävät sosiaali- ja terveyspalvelut.

Myös oikeusasiamiehen kanslian yhteydessä toimiva ihmisoikeuskeskus täydentää ja tukee oikeusasiamiehen toimintaa edistämällä perus- ja ihmisoikeuksiin liittyvää tiedotusta, kasvatusta, koulutusta ja tutkimusta sekä näihin liittyvää yhteistyötä.

Tiedottamista ollaan myös tehostamassa siinä, mihin ikäihmiset, heidän omaisensa ja läheisensä voivat olla yhteydessä havaitessaan puutteita, laiminlyöntejä tai kaltoin kohtelua.

Kommentit

    Näytä lisää
    Kommentointi on päättynyt