Kaksoiskansalaislaki eteni eduskuntaan – Mykkänen kertoo, mikä sai hänen päänsä kääntymään

Julkaistu:

Politiikka
Hallituksen esityksessä kaksoiskansalaisten pääsyä sotilasvirkoihin ei ole kuitenkaan kategorisesti kielletty.
Lakiesitys kaksoiskansalaisten pääsyn rajoittamiseksi Puolustusvoimien ja Rajavartiolaitoksen sotilasvirkoihin, upseeriopintoihin sekä rajavartijan koulutukseen eteni tänään eduskuntaan.

Hallituksen esityksessä kaksoiskansalaisten pääsyä virkoihin ei ole kuitenkaan kategorisesti kielletty.

Sen sijaan kaikkiin virkoihin tehtäisiin turvallisuusselvitys, jossa kaksoiskansalaisuus toimii yhtenä kriteerinä.

– Lakiesityksessä toimitaan niin, että kaikista tehdään turvallisuusselvitys kuten nykyäänkin. Lakimuutoksella varmistetaan se, että kaksoiskansalaisuus on yhtenä erityisen huomion kohteena oleva ulkomaansidonnaisuuden peruste, jonka nojalla voidaan evätä pääsy näihin alan kouluihin tai virkoihin jos todetaan, että sillä on vaarantava vaikutus, sisäministeri Kai Mykkänen (kok) sanoo.

Hallituksen esityksen mukaan sotilasvirkaan voitaisiin siis nimittää vain henkilö, jolla ei ole sellaista toisen valtion kansalaisuutta tai muuta ulkomaansidonnaisuutta, joka vaarantaa valtion turvallisuutta, yleistä turvallisuutta, maanpuolustusta tai Suomen kansainvälisiä suhteita.

Puolustusministeriön mukaan samat vaatimukset koskisivat opiskelijoita, jotka valitaan Maanpuolustuskorkeakouluun upseerin virkaan johtaviin opintoihin sekä Rajavartiolaitoksen sotilasvirkoihin ja rajavartijan koulutukseen.

Sisäministeriö ja puolustusministeriö ovat valmistelleet lakihanketta pitkään.

Vielä syyskuussa Mykkänen päätyi kuitenkin hylkäämään kaksoiskansalaisten nimityksen täyskiellon Rajavartiolaitoksen osalta.

Hän kiistää itse muuttaneensa asiassa mieltään. Sen sijaan asiaan löydettiin Mykkäsen mukaan kaikkia tyydyttävä ratkaisu.

– En muuttanut lainkaan mieltäni, vaan tässähän löydettiin ratkaisu joka ratkaisee sen, mitä olen koko ajan sanonut, eli että meidän pitää varmistaa, ettei sotilasvirkoihin muodostu vaarallisia ulkomaansidonnaisuuksia, jotka olisivat vaarallisia Suomelle tai näille viranhaltioille itselleen.

Luotettavuuden arvioinnissa olennaista olisikin, onko todennäköistä, että ulkomaansidonnaisuus altistaa selvityksen kohteen epäasialliselle vaikuttamiselle.

Henkilö voi joutua ristiriitatilanteeseen, jossa hänen läheisiään uhataan väkivallalla tai henkilöä muutoin painostetaan toimimaan työtehtäviinsä liittyvien velvollisuuksiensa vastaisesti.

Esimerkiksi Suomen ja toisen Pohjoismaan kaksoiskansalaisuus ei kuitenkaan olisi este tehtäviin hakeutumiselle.

– Kuten perusteluissa on todettu, niin pääsääntö on se, että länsimaisten demokratioiden osalta kaksoiskansalaisuus ei muodosta mitään estettä hakeutumiselle, Mykkänen sanoo.

Lakimuutoksen on aiemmin muun muassa kritisoitu rikkovan kansalaisten yhdenvertaisuuden periaatetta.

Mykkäsen mukaan onkin tärkeää toteuttaa uudistus siten, ettei se leimaa 110 000 kaksoiskansalaista kategorisesti.

Alun perin lakihankkeen alullepanija oli Puolustusvoimien osalta puolustusministeri Jussi Niinistö (sin).

Myös lakiesitys ulkomaalaisten Suomessa tekemien kiinteistökauppojen rajoittamiseksi eteni tänään eduskuntaan.

Kommentit

    Näytä lisää
    Kommentointi on päättynyt