IS kysyi kaikilta puoluejohtajilta: 3 konkreettista lupausta ilmastokatastrofin välttämiseksi – näin he vastasivat - Politiikka - Ilta-Sanomat

IS kysyi kaikilta puoluejohtajilta: 3 konkreettista lupausta ilmastokatastrofin välttämiseksi – näin he vastasivat

Julkaistu: 9.10.2018 11:50

IS kysyi, millä kolmella keinolla puolueet lupaavat taklata uhkaavaa ympäristökatastrofia ensi vaalikaudella.

Puheen lisäksi tarvittaisiin myös tekoja.

IPCC:n ilmastoraportti kertoo karuja lukuja ilmaston lämpenemisestä. Jotain tarvitsee tehdä, ja mielellään pian, jotta ilmastonlämpeneminen pysyisi edes 1,5 asteessa.

Puolueet ovat rummuttaneet, että ensi kevään eduskuntavaaleista on tulossa ilmastovaalit.

  • Yllä oleva video näyttää, miten ilmaston lämpeneminen näkyy Suomessa.

IS kysyi kaikilta puoluejohtajilta – tai puoluejohtajan osoittamalta henkilöltä – saman kysymyksen.

Mitkä kolme konkreettista lupausta/keinoa puolue antaa ensi vaalikaudelle, jotta uhkaavalta ilmastokatastrofilta vältyttäisiin?

Liki kaikki puolueet haluavat lopettaa kivihiilen käytön ja luopua fossiilisista polttoaineista jonkun ajan kuluttua.

Toinen suosikkikohde on hiilinielujen käytön parantaminen.

Muut keinot sitten vaihtelevat ydinvoiman lisärakentamisesta maahanmuuton hillitsemiseen ja autoveron rukkaamisesta ylikulutuksen vähentämiseen.

Ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen (kesk)

 

1 Hiilidioksidipäästöjen vähentäminen nostamalla hiilen hintaa. Se tapahtuu tiukentamalla ja laajentamalla EU:n päästökauppaa. Ja kotimassa pitää tehdä energiaverouudistus.

2 Hiilinielujen vahvistaminen. Metsittämällä ja metsien kasvua lisäämällä sekä maatalousmaan hiilisidontaa lisäämällä.

3 Suomalaisten, päästöjä vähentävien teknologioiden viennin edistäminen. Se on uusiutuvaa energiaa, energiatehokkuutta, älykkäitä sähköverkkoja, repertuaari on laaja. Meillä on mahdollisuus tarjota ratkaisuja muillekin.

Puheenjohtaja Petteri Orpo (kok)

 

1 Kokonaisvaltainen verouudistus. Verotuksen painopistettä on siirrettävä työn ja yrittämisen verotuksesta päästöihin ja haittoihin. Uudistus kannustaisi yrityksiä luomaan uusia vähäpäästöisiä teknologioita.

2 Liikenteen päästöt kuriin. Ensi vaalikaudella autovero tulee poistaa kokonaan pienipäästöisiltä autoilta. Vastaava verorasitus siirrettäisiin ajoneuvoveroon porrastaen rasitusta keski- ja suuripäästöisiin autoihin. Polttoaineverotusta tulee miettiä omana kokonaisuutenaan.

3 Fossiiliset kulutuspiikit tasattava. Sähkön kulutusta on siirrettävä pois kovimmista kulutuspiikeistä ilman että asukkaat huomaavat sitä asumismukavuudessa. Jos puoli miljoonaa sähkölämmitteisissä kotitaloutta olisi kulutusjouston piirissä, niin kylmänä talvipäivänä tasattaisiin sähkön tarvetta Loviisan ydinvoimaloiden tehon verran.

Puheenjohtaja Antti Rinne (sd)

 

1 Suomen päästötavoitteita tarkistettava ja kiristettävä osana Euroopan tavoitteiden tarkistamista. Tiukennetaan tavoitetta hiilineutraalisuuteen vuoteen 2035. Lisäksi tarvitaan kestävän kehityksen pyöreä pöytä ja keskustelu, millä konkreettisilla toimenpiteillä päästään hiilineutraalisuuteen jo vuonna 2035, ja miten lämpenemistä hillitään.

2 Päästötavoitteiden toimeenpanoa nopeutetaan. Laaditaan selkeä aikataulutettu toimenpideohjelma fossiilisista polttoaineista luopumiseksi.

3 Hillitään ylikulutusta. Tehdään sellaisia talous- ja veropolitiikan ratkaisuja, jotka ohjaavat kulutusta ja liikkumista kestävämpään suuntaan. Konkreettinen ehdotus on Sdp:n ajama kestävän kehityksen arvonlisävero.

Puheenjohtaja Sampo Terho (sin)

 

1 Lisää ydinvoimaa. Jatketaan hyvän teknologian käyttöä, joka ylläpitää ekologista tasapainoa ja hiilipäästöt eivät kasva.

2 Etsittävä kansainväliset keinot päästöjen sitomiseen. Päästöjen vähentäminen ei yksin riitä. Pitää myös pystyä sitomaan päästöt. Siihen on olemassa teknologiaratkaisuja ja luonnollisia keinoja metsien istuttamisesta alkaen.

3 Kansalle vähemmän kuluttavia autoja. Autoveroa alas ja romutuspalkkiosta pysyvä. Näin olisi mahdollisuus uudistaa autokantaa ja edistää ekologisia tavoitteita.

Puheenjohtaja Jussi Halla-aho (ps)

 

1 Hiiliriippuvuutta pitäisi vähentää. Suomessa ehkä 6 prosenttia energiasta tuotetaan hiilellä, Saksassa noin 40. Suomi ei pysty estämään ilmastokatastrofia, Suomen osuus hiilipäästöistä on äärettömän pieni. Perusenergiaratkaisu globaalisti pitäisi olla ydinvoima.

2 Pitää puuttua maailmankaupan epäkohtiin. Esimerkiksi pakkausmateriaalien tuottamisesta ja kuljetuksesta syntyviä päästöjä pitäisi hillitä. Tämä tarkoittaa käytännössä protektionismia sekä kansallisella että EU:n tasolla.

3 Muuttoliikkeen hillintä. Ihmiset pohjoisessa ja kylmillä leveysasteilla kuluttavat energiaa lämmitykseen. Sitä ei pidä edistää maahanmuutolla ja muuttoliikkeellä etelästä.

Varapuheenjohtaja Maria Ohisalo (vihr)

 

1 Irtauduttava fossiilisista polttoaineista. Kivihiilestä, lämmitys­öljystä ja polttoturpeesta luovuttava 2020-luvulla, maakaasusta ja öljystä 2030-luvulla.

2 Ilmastonmuutosta kiihdyttävistä vero- ja yritystuista luovuttava pian. Niitä maksetaan yli miljardi euroa. Fossiilisten tukemisen sijaan uusiutuva energia tarvitsee mittavia investointeja.

3 Kasvatetaan hiilinieluja, eli sidotaan hiiltä metsiin ja peltoihin. Tähän asti metsänomistajille on maksettu vain hakkuista, metsänomistajille ja maanviljelijöille on alettava maksaa myös hiilinielujen kasvattamisesta.

Puheenjohtaja Li Andersson (vas)

 

1 Asetetaan tavoitteeksi hiilinegatiivisuus 2030-luvulla. Silloin nielujen pitää olla päästöjä suuremmat.

2 Uudistetaan yritystuet. Kohdistettava uudelleen ainakin 500 miljoonaa euroa. Nyt rahaa käytetään fossiilisten polttoaineiden tukemiseen. Siirretään se kohteisiin, joilla on vaikutusta päästöjen vähentämiseen: joukkoliikenne, tutkimus, tuotekehitys, uusiutuvan energian tuki.

3 Kivihiilen kielto pitäisi tulla voimaa 2020-luvulla. Tämän jälkeen tehtävä aikataulu muista fossiilisista polttoaineista luopumiselle.

Puheenjohtaja Anna-Maja Henriksson (r)

 

1 Kunnianhimoinen ja konkreettinen ohjelma, jossa ilmasto keskiöön ja kaikki mukaan. Vaikka Suomi on pieni toimija, kukaan ei ole niin pieni, että ei olisi merkitystä. Asiat lähtevät jokapäiväisestä elämästä: asumisesta, liikenteestä, ruokailutottumuksista.

2 Panostuksia tutkimukseen ja innovaatioihin. Kun ajatellaan cleantechia, me pystymme löytämään ratkaisuja liikenteelle ja energiantuotannolle ja -kulutukselle. Tavoitteena on päästä päästöttömään yhteiskuntaan, ja tarvitsemme innovaatioita.

3 Liikenne vähäpäästöisemmäksi. Meidän pitää poliittisilla päätöksillä ohjata kuluttajia valitsemaan hybridi- ja sähköautoja. Ja kuntien on tultava mukaan, jotta joka kunnassa on riittävästi latauspisteitä

Puheenjohtaja Sari Essayah (kd)

 

1 Kolmea lupausta on vaikea antaa. Lähestymme tätä kikkakysymyksenä: jos nyt säädämme lentoveron, maailma pelastuu. Tilanne vaatii isoja muutoksia energiantuotantoon, energian käyttämiseen, liikkumiseen, asumiseen.

2 Pitäisi vähentää nopeasti fossiilisten polttoaineiden käyttöä ja lopettaa niiden käyttö – hiilen käyttö on se ongelma, jota lähdemme ratkaisemaan. Tutkimukseen ja tuotekehitykseen satsattava, voisimme olla esimerkiksi akkuteknologiassa johtava maa ja hiilentalteenottotekniikkaa pitäisi kehittää. Ja pienydinvoimalat voisivat olla yksi ratkaisu. Lisäksi sähkön ja lämmön yhteistuotantoa rangaistaan nyt, sitä pitäisi edistää.

Osion tuoreimmat

Luitko jo nämä?