IS:n saama dokumentti paljastaa: Suunniteltu sote-rahoitus ei riitä – kansalaisten perusoikeudet vaarassa

Luonnospaperi kiteyttää: maakuntien valtiolta saama sote-palveluiden rahoitus on riittämätön, muodostaa uhkan perusoikeuksien turvaamiselle.

Perustuslakivaliokunta valiokunnan kokouksen alussa eduskunnassa Helsingissä 3. huhtikuuta 2018. Pöydän päässä puheenjohtaja Annika Lapintie (vas.).

26.5.2018 6:15

Perustuslakivaliokunnan lausuntoluonnoksen mukaan erityisesti maakuntien valtiolta saama sosiaali- ja terveyspalveluiden rahoitus on riittämätön, jos sote-uudistus toteutetaan hallituksen esityksen mukaisesti. Lausuntoluonnoksen mukaan se muodostaa uhkan kansalaisten perusoikeuksien turvaamiselle.

Valiokunta toteaakin lausuntoluonnoksessaan pitävänsä sote-palveluja koskevaa maakuntien rahoitussääntelyä perustuslain vastaisena.

Valiokunnan kanta käy ilmi Ilta-Sanomien haltuunsa saamasta lausuntoluonnoksen osasta. Se on päivätty tiistaille 22. toukokuuta. Valiokunnan lopullinen lausunto valmistuu näillä näkymin ensi viikolla. Luonnos voi vielä muuttua ennen lopullista lausuntoa, ja keskustelut sen sisällöstä ovat edelleen käynnissä.

Luonnoksen mukaan olisi perustuslain vastaista säätää julkisen vallan turvaamisvelvollisuuden kannalta välttämättömät maakuntien rahoituksen määräytymisperusteet tasolle, jolla ”ne tiedetään etukäteen suurella todennäköisyydellä selvästi riittämättömiksi”. Eli toisin sanoen hallitus on luonnoksen mukaan esittämässä sote-palveluihin liian vähän rahaa.

Valiokunta viittaa tässä etenkin perustuslakiin kirjattuun julkisen vallan velvollisuuteen turvata kaikille kansalaisille riittävät sote-palvelut (19 §) sekä perusoikeudet ja ihmisoikeudet (22 §).

Näiden lisäksi maakuntien rahoituksen riittämättömyys voisi valiokunnan lausuntoluonnoksen mukaan muodostua perustuslailliseksi ongelmaksi myös kansalaisten yhdenvertaisuuden kannalta (6 §).

Luonnoksen perusteella hallituksen esitys ei valiokunnan mukaan turvaa maakuntien edellytyksiä suoriutua velvoitteistaan.

Useita kriittisiä huomioita

Hallituksen sote- ja maakuntauudistuksen yhteydessä julkisen sote-järjestelmän rahoitusta muutetaan merkittävästi. Palvelujen järjestämisvastuu siirtyy maakunnille, mutta palvelujen rahoituksesta vastaa valtio.

Hallitusohjelman mukaan sote-menoja tahdotaan hillitä niin, että vuoden 2029 lopussa menot olisivat 3 miljardia euroa pienemmät kuin tällä hetkellä. Tämä edellyttää, että menot saisivat jatkossa kasvaa vain 0,9 prosenttia vuodessa, kun vastaava luku on tällä hetkellä 2,4 prosenttia.

Maakunnalla ei ole verotusoikeutta, ja niiden ainoat rahoitusvirrat tulisivat hallituksen esityksen mukaan asiakasmaksuista.

Perustuslakivaliokunta nostaakin lausuntoluonnoksessaan esille useita kriittisiä huomioita, jotka koskevat hallituksen nyt esittämää maakuntien sote-palveluiden rahoitusta, rahoituksesta poikkeamista valtion talousarviossa ja maakuntien rahoitusosuuksien määrittämistä.

Myös valtiovarainvaliokunnan viime viikolla luovuttaman lausunnon mukaan uudistuksen suurimmat riskit liittyvät juuri maakuntien rahoituksen riittävyyteen ja kustannusten kasvun hillitsemiseen samalla, kun palvelujen tarve ja kysyntä kasvavat väestön ikääntyessä.

Valiokunnan mukaan on vaarana, että tiukassa taloudellisessa tilanteessa maakunnat joutuvat tinkimään palvelujen saatavuudesta tai laadusta. Kustannuksia voitaisiin pyrkiä karsimaan vaikkapa leikkaamalla niiden vastuulla olevista erikoissairaanhoidosta ja sosiaalipalveluista tai vastaavasti korottamalla asiakasmaksuja.

Ongelmia myös valinnanvapauden aikataulussa

Maakuntien riittävän rahoituksen turvaaminen on perustuslakivaliokunnan luonnoksen mukaan edellytys myös soten valinnanvapauden toteutumiselle.

– Laajamittainen tehtävien siirto yksityisille ei ole valiokunnan mukaan yhteensopiva perustuslain tarkoituksenmukaisuusvaatimuksen kannalta, ennen kuin uudistuksen voimaantuloa ja rahoitusta koskevaa sääntelyä muutetaan, lausuntoluonnoksessa todetaan.

IS kertoi torstaina, että sen haltuunsa saamassa valinnanvapausesitystä koskevassa perustuslakivaliokunnan lausuntoluonnoksessa todetaan, että valinnanvapaus ei ole toteutettavissa nyt esitetyssä aikataulussa.

Valinnanvapaus on valiokunnan kuulemien asiantuntijoiden mukaan kuitenkin toteutettavissa, kunhan ongelmakohdat korjataan.

Maakuntien rahoituksen ja uudistuksen tiukan aikataulun lisäksi valiokunta on lausunnon mukaan todennut, että valinnanvapausjärjestelmän eri osatekijöitä kuten asiakassuunnitelmaa, suoran valinnan palveluita, asiakasseteliä, henkilökohtaista budjettia sekä alihankintaa koskeva sääntely ei ole riittävän täsmällistä ja oikeusturvan takaavaa.

Myös henkilötietojen suojaa koskeva valinnanvapauslain sääntely on olennaiselta osin puutteellista perustuslain kannalta, lausunnossa todetaan.

Perustuslakivaliokunta kertoi perjantaina valiokunnan lausunnon soten valinnanvapaudesta viivästyvän ja valmistuvan ensi viikolla.

Osion tuoreimmat

Luitko jo nämä?