Tutkimus: kiusaamisen ja kiusatuksi joutumisen riski on yhteydessä lapsen syntymäkuukauteen

Syys-joulukuussa syntyneillä lapsilla oli suurempi riski joutua kiusatuksi kuin alkuvuonna syntyneillä, kertoo tutkimus.

Turun yliopiston lastenpsykiatrian tutkimuskeskuksessa tehty tutkimus osoittaa, että syys–joulukuussa syntyneillä lapsilla oli suurempi riski joutua kiusatuiksi kuin alkuvuodesta syntyneillä ikätovereilla.

17.8.2020 11:00

Turun yliopiston lastenpsykiatrian tutkimuskeskuksessa tehty tutkimus osoittaa, että syys–joulukuussa syntyneillä lapsilla oli suurempi riski joutua kiusatuiksi kuin alkuvuodesta syntyneillä ikätovereilla.

Tutkimuksessa oli mukana yli 8000 toisen luokan oppilasta, Turun yliopisto kertoo tiedotteessa. Tutkimuksen tulokset on esitelty Acta Paediatrica -lehdessä.

Tutkimus on ensimmäinen, jossa tutkittiin suhteellisen iän yhteyttä toisten kiusaamiseen. Suhteellinen ikä tarkoittaa lapsen ikää suhteessa vuosiluokan muiden lasten ikään.

Aiempi suhteelliseen ikään ja kiusatuksi joutumiseen liittyvä tutkimus on ollut hyvin vähäistä. Aiemmissa tutkimuksissa ei ole otettu huomioon lapsen psyykkisiä oireita, vaikka myös ne saattavat vaikuttaa lapsen riskiin joutua kiusatuksi.

Tutkimus on ensimmäinen, jossa tutkittiin suhteellisen iän yhteyttä toisten kiusaamiseen.

Tutkija Elina Tiiri lastenpsykiatrian tutkimuskeskuksesta kertoo Turun yliopiston tiedotteessa, että tuloksissa huomioitiin lapsella havaitut psyykkiset oireet ja se, oliko hän sekä kiusaamisen kohde että kiusaaja.

– Tutkimuksessa havaittu yhteys ei siis johdu näistä tekijöistä.

Lasten ikäero voi olla 12 kuukautta

Suomessa lapset aloittavat koulun sen vuoden elokuussa, jona he täyttävät seitsemän vuotta.

Tammikuussa syntyneet ovat suhteessa vanhimpia ja joulukuussa syntyneet suhteessa nuorimpia. Samalla luokalla olevien lasten ikäero voi siis olla kaksitoista kuukautta.

–Tyypillisesti suhteellisen iän vaikutus on sellainen, että suhteessa nuorimmat lapset ovat epäedullisemmassa asemassa kuin suhteessa vanhimmat, Tiiri kertoo.

Tietoisuus mahdollistaa kiusaamisen ennaltaehkäisyn

Aiemmin suhteellisen iän on havaittu olevan yhteydessä myös muun muassa koulumenestykseen ja lapsen psyykkiseen hyvinvointiin. Suhteessa nuoremmat lapset ovat saaneet yleisemmin myös ADHD:n diagnoosin ja/tai lääkityksen siihen.

Tiirin mukaan suhteellisen iän vaikutusta on selitetty lasten yksilölliseen kasvuun ja kehitykseen liittyvillä eroilla, jotka voivat heijastua heidän mahdollisuuksiinsa saavuttaa tavoitteita ja suoriutua eri tilanteissa edellytetyllä tavalla.

– Suhteessa nuoremman iän mukanaan tuomia mahdollisia haasteita ei tule suoraviivaisesti tulkita lapsen ongelmiksi. Olennaista on, että aikuinen kykenee ottamaan huomioon lapsen yksilölliset vahvuudet ja tuen tarpeen.

– Aikuisten tietoisuus suhteellisen iän yhteydestä kiusaamiseen voi laajentaa mahdollisuuksia ennaltaehkäistä ja tunnistaa kiusaamista, Tirii kertoo tiedotteessa.

Osion tuoreimmat

Luitko jo nämä?