Ekaluokasta ysille – nämä taidot lapsesi pitäisi osata eri luokilla - Perhe - Ilta-Sanomat

Ekaluokasta ysille – nämä taidot lapsesi pitäisi osata eri luokilla

Opetussuunnitelma perustuu oppilaan tarpeisiin. Oppilaan tarpeet puolestaan määräytyvät yksilön mukaan.

Oppia ikä kaikki!

21.9.2018 13:08

Pitäisikö ekaluokkalaisen jo osata lukea ja laskea? Ei välttämättä. Lasten oppimisen taidot kehittyvät hyvin erilaiseen tahtiin. Joku osaa lukea jo koulun alkaessa, toinen oppii lukemaan vasta ensimmäisen luokan kevät lukukaudella.

Opetussuunnitelma perustuu oppilaan tarpeisiin. Espoon perusopetuslinjan päällikkö Ilpo Salosen mukaan kasvatuksellisesti ja oppimisen kannalta tilanne, jossa lasten oppista verrattaisiin toisiinsa, voi olla haitallista. Esimerkiksi niin, että yksi oppilas osaa lukea, mutta toinen ei ihan vielä.

– Moneen vuoteen ei perusopetuksessa ole enää ajateltu, että lapset ovat vertailuaineiston tuotoksia. Kun nyt näiden koululaisten vanhemmat ovat olleet peruskoulussa, niin silloin on vielä verrattu, kuinka kukakin lapsi pärjää verrattuna muihin. Vaikka sitä ei tarkoiteta, niin tällaisessa asetelmassa mennään helposti kilpailun puolelle, Salonen sanoo.

Opetustavat vaihtelevat

Luokassa voi olla 20 erilaista oppijaa ja useampi erilaista oppimisen tapaa sekä erilaisia kiinnostuksen kohteita. Luokassa voi myös olla lapsia, jotka haluavat osallistua opetukseen sekä lapsia, jotka mielellään seuraavat opetusta hiljaa.

Kun ekaluokkalaisille opetusta lähdetään rakentamaan, niin Salosen mukaan ensimmäisenä yritetään selvittää, mikä oppilasta kiinnostaa.

– Opetus lähtee nykyään siitä, mikä oppilaan oma taso on, Salonen sanoo.

– Osa opetuksesta perustuu siihen, että lapset opetetaan erilaisiin opetustapoihin. Tavoite on löytää jokaiselle ominaisin oppimisen tapa, hän jatkaa.

Salosen mukaan opetuslaitoksen tehtävänä on huolehtia siitä, että oppilas pysyy niissä tavoitteissa, joita opetussuunnitelmaan on kirjattu. Eri kunnissa on eroja opetussuunnitelmassa, kunnat laativat oman opetussuunnitelmansa, mutta opetussuunnitelman perusteet on kaikille samat.

Ensimmäinen ja myös toinen luokka on koululaiseksi kasvamista varten. Ensimmäisten vuosiluokkien tehtävä on luoda perusta oppilaiden myönteiselle käsitykselle itsestä oppijana ja kehittää valmiuksia koulua varten. Tässä vaiheessa ei Salosen mukaan tule oppilaalle tehdä ylimääräisiä paineita.

Oppimenestys kiinni myös vanhemmista

Salosen mukaan oppimismenestys on kiinni siitä, kuinka paljon vanhemmat ovat kiinnostuneita lapsen koulun käynnistä. Ei kuitenkaan vertailemalla, kilpailuttamalla tai tuomitsemalla.

– Jossain vaiheessa murrosiässä tulee eteen se tilanne, kun vanhemmilta vaaditaan jämäkkyyttä kouluasioissa. Kun lapselle täytyy sanoa, että sä et nyt lähde bileisiin, vaan teet ne matikanläksyt.

1.–2. luokka

Ensimmäisen kahden kouluvuoden aikana oppilas oppii muun muassa...

...kysymään, kuuntelemaan ja tekemään havaintoja

...nimeämään ja kuvailemaan ympäristöään

...suunnittelemaan omaa työtään ja asettamaan tavoitteita

...kehittämään muistiaan ja mielikuvitustaan

...tekemään yhteistyötä

...noudattamaan yhteisiä pelisääntöjä ja hyviä tapoja

...hahmottamaan aikaan ja paikkaan liittyviä käsitteitä

...tunnistamaan omia tunteitaan ja ilmaisemaan niitä

...liikkumaan turvallisesti lähiympäristössä

...kirjoitetun tekstin perusluku- ja kirjoitustaitoja

...käsittelemään numeerista informaatiota

...oikeudenmukaisuudesta, yhdenvertaisuudesta ja vastavuoroisuudesta

3.–6. luokka

Neljän seuraavan kouluvuoden aikana oppilas oppii muun muassa...

...tunnistamaan omia rajoja ja oikeuksia sekä puolustamaan niitä

...ymmärtämään omaa vastuuta ja velvollisuuksia

...ilmaisemaan mielipiteensä rakentavasti

...tutustumaan kouluyhteisön ja kotiseudun kulttuuriin

...tunnistamaan median vaikutuksia

...ajanhallintaa

...pyöräilemään turvallisesti

...käyttämään erilaisia laitteita

...tuottamaan sujuvaa tekstiä

...tuottamaan kuvaa, ääntä ja videota

...hankkimaan tietoa useista eri lähteistä

7.–9. luokka

Peruskoulun viimeisten vuosien aikana oppilas oppii muun muassa...

...valmistautumaan peruskoulun jälkeiseen elämään

...ottamaan vastuuta opiskeluun liittyvien tavoitteiden asettamisesta

...ottamaan vastuuta arjen sujumisesta

...arvostamaan unta, liikuntaa ja oikeanlaista ravintoa

...suojaamaan yksityisyyttään ja rajojaan

...toimimaan onnettomuustilanteissa

...liikennekäyttäytymisestä

...suojautumaan tietoturvariskeiltä

...työelämästä

...analysoimaan mediaympäristöä

...tulkitsemaan taidetta ja kulttuuria

Lähde: Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2014

Osion tuoreimmat

Luitko jo nämä?