Perheiden pahoinvointi näkyy terveydenhoitajan vastaanotolla – nämä 5 asiaa herättävät huolta

Julkaistu:

Perheiden pahoinvointi
Tuore väitöstutkimus paljastaa, että jopa joka neljäs neuvolan ja kouluterveydenhuollon asiakas herättää huolta terveydenhoitajassa.
Terveydenhoitajan työ ei ole enää pelkkää punnitsemista ja pituuden mittaamista, vaan työ on laajentunut koko perhettä kattavaksi. Lasten ja nuorten laajat terveystarkastukset neuvolassa ja kouluterveydenhuollossa mahdollistavat perheiden riskitekijöiden ja tuen tarpeen arvioinnin.

Joka neljännessä tapauksessa terveydenhoitaja huolestuu lapsen, nuoren tai hänen perheensä tilanteesta, todetaan Hannele Poutiaisen Helsingin yliopiston lääketieteelliseen tiedekuntaan tekemässä tuoreessa väitöstutkimuksessa.

Kyselyaineisto kerättiin terveydenhoitajilta ja lasten vanhemmilta osana vuosien 2007–2009 Lasten terveysseurantatutkimusta sekä peruskoulun kahdeksannen ja yhdeksännen luokan oppilailta. Lisäksi tutkimukseen haastateltiin terveydenhoitajia.

Erityisesti näistä asioista terveydenhoitajat ovat huolissaan:

1. Perheiden terveydelliset, sosiaaliset ja taloudelliset ongelmat

Terveydenhoitajat olivat erityisesti huolissaan niiden lasten terveydestä ja kehityksestä, joiden perheissä ilmeni päihde- tai mielenterveysongelmia, perheväkivaltaa tai taloudellisia vaikeuksia. Yhä useampi perhe on lastensuojelun asiakas.

Perheen taloudelliset ongelmat vaikuttavat monin tavoin lapsiperheen arkeen, kuten lasten mahdollisuuksiin harrastaa.

Myös vanhempien jaksaminen ja perheen yhteisen ajan vähyys sekä vanhempien vaikeus asettaa lapselle rajoja huolestuttavat terveydenhoitajia.

2. Vanhempien ja lasten ylipaino

Tutkimuksen mukaan äidin ylipaino oli yhteydessä terveydenhoitajien huoleen kouluikäisten poikien psykososiaalisesta kehityksestä.

Vanhempien ylipaino on tutkitusti yhteydessä lasten ylipainoon. Tutkimuksen mukaan lihavien äitien lapsista tulee lihavia neljä kertaa todennäköisemmin kuin normaalipainoisten äitien lapsista ja riski kasvaa, jos myös isä on lihava.

3. Tupakointi

Tytöt tupakoivat hieman enemmän kuin pojat. Perherakenteella on selvä yhteys tyttöjen tupakointiin. Yksinhuoltajaperheiden tytöt tupakoivat lähes puolet useammin kuin ydinperheissä asuvat tytöt.

Tämän tutkimuksen mukaan myös yläkouluikäisten tyttöjen alkoholinkäyttö huolestutti terveydenhoitajia.

4. Koulupoissaolot

Terveydenhoitajat olivat erityisesti huolissaan koulupoissaolojen kasvavasta määrästä ja siitä, että vanhemmat hyväksyvät poissaolot liian helposti, esimerkiksi sairauspoissaoloina.

5. Runsas ruutuaika

Huolta herätti myös lasten, erityisesti alle kouluikäisten poikien, runsas ruutuaika. Samaan aikaan, kun lasten ruudun ääressä vietetty aika on lisääntynyt, on lasten ylipaino Suomessa yli kaksinkertaistunut viimeisten vuosikymmenten aikana.

Myös nettikiusaaminen on lisääntynyt jo alakoululaisten keskuudessa.

Kommentit

    Näytä lisää
    Kommentointi on päättynyt