Pääkirjoitus: Kaksoiskansalaisuudesta tehtävä vastavuoroinen?

Julkaistu:

Pääkirjoitus: Jussi Niinistö ei todennäköisesti osannut edes ajatella, kuinka loukkaavalta viidenneksi kolonnaksi leimaaminen kuulosti Suomessa asuvien venäläisjuuristen ihmisten korvissa.
Kysymys kaksoiskansalaisten asemasta Suomessa nousi jälleen keskusteluun, kun puolustusministeri Jussi Niinistö (sin) tuli nimittäneeksi kaksoiskansalaisia Venäjän nykyjohdon käyttämällä leimatermillä ”viidenneksi kolonnaksi”.

Ilmaisulla viides kolonna tarkoitetaan jonkin valtion sisällä olevaa ”kotikutoista” ryhmää, joka toimii jonkin ulkovallan eduksi ja harjoittaa jopa maanpetoksellista toimintaa oleskeluvaltionsa näkökulmasta.

– Viides kolonna on torjuttava jo rauhan aikana, Niinistö vaati valtakunnallisten maanpuolustuskurssien avajaisissa maanantaina ja kiirehti puolustusministeriöön rajoituksia kaksoiskansalaisille.

Niinistö ei todennäköisesti osannut edes ajatella, kuinka loukkaavalta viidenneksi kolonnaksi leimaaminen kuulosti monien Suomessa asuvien venäläisjuuristen ihmisten korvissa. Moni heistä on nimittäin tehnyt päätöksen jäädä Suomeen nimenomaan siksi, että he eivät allekirjoita presidentti Vladimir Putinin nykyjohdon vainoharhaista politiikkaa.

Kaksoiskansalaisuuden omaavien suomenvenäläisten joukossa on paljon heitäkin, joilla on – tai joilla on ainakin tähän asti ollut – aidosti paljon lojaalimpi suhtautuminen Suomeen kuin vastaavasti on joillakin meidän omilla supisuomalaisillamme, jotka eivät tunne Venäjän reaaliarkea tai jotka haluavat jostain syystä ihannoida Putinin autoritääristä järjestelmää.

Niinistö itsekin tiennee hyvin sen, että pelkkä Suomen passi ei takaa yhdenkään ihmisen luotettavuutta. Neuvostoliitolla oli jo lukemattomia keinoja, joilla he saivat ujutettua eri maihin kasvamaan omia nukkuvia agenttejaan.

Venäjällä viidennen kolonnan metsästys on mennyt siihen pisteeseen, että maassa on vireillä lakimuutos, joka sallii tiedotusvälineiden nimittämisen ulkomaalaisiksi agenteiksi. Tuoreimpana käänteenä lakiin ollaan kirjaamassa mahdollisuutta julistaa yksittäisiä henkilöitä ulkomaalaisiksi tiedotusvälineiksi, jotka toteuttavat ulkomaalaisen agentin tehtäviä.

Vielä joitakin vuosia sitten Neuvostoliiton tapa tuomita kansanvihollisia kuolemaan tuntui niin uskomattomalta, että nykyihmisistä suurin osa uskoi niiden aikojen olevan iäksi ohi. Surullista onkin, että tässä mielessä askelia on otettu taaksepäin rajusti, ensin Venäjällä ja Venäjän pakottamana nyt myös meillä lännessä.

Suomessa tulivat tammikuun alusta voimaan virkamieslakiin ja turvallisuuslakiin muutokset, jotka edellyttävät tietyiltä valtion virkamiehiltä Suomen kansalaisuutta. Kaksoiskansalaisuutta näissä muutoksissa ei kuitenkaan nimenomaisesti kielletä, mutta sen sijaan laki antaa mahdollisuuden selvittää tarkemmin virkaan valittavien henkilöiden ulkomaansidonnaisuuksia.

Puolustusministeriön ja rajavartiolaitoksen osalta selvitykset kaksoiskansalaisuuden mahdollisesti aiheuttamista lakimuutoksista ovat kesken.

Suomenvenäläisten osalta kaksoiskansalaisuuden vaarallisuutta on perusteltu sillä, että Venäjä kohtelee heitä pelkästään omina kansalaisinaan. On myös toinen riski, mitä kaikki kaksoiskansalaiset eivät ehkä tule ajatelleeksi.

Nykyisessä maailmantilanteessa on nimittäin helppo kuvitella eteen tilanne, jossa Suomelle täysin lojaali kaksoiskansalainen menisi kotiin Venäjälle sukuloimaan ja Venäjän turvallisuuselimet saisivat tietää hänellä olleen pääsy vaikkapa korkeisiin valtio- tai yrityssalaisuuksiin. Kuinka helppoa olisikaan vangita hänet Venäjällä, jolloin kuulusteluissa valittavana olisi ehkä joko pitkä vankeustuomio tai suomalaisten salaisuuksien kertominen.

Yksi mahdollisuus ratkaista dilemma olisi muuttaa lakeja niin, että Suomi sallisi kaksoiskansalaisuuden vain niiden maiden kansalaisille, joiden toinen kotimaa tunnustaa myös kaksoiskansalaisuuden. Tähän tuskin Venäjälläkään olisi nokan koputtamista, sillä Venäjähän itse vaatii kaikissa asioissa korostettua vastavuoroisuutta.