Tutkimus: Lukiotytöt kaihtavat teknologia-aloja – ”Tytöt suljetaan sieltä tahattomasti pois”

Nuorille teknologia tarkoittaa yleensä vapaa-ajalla mobiililaitteiden viihdekäyttöä, minkä ei koeta synnyttävän it-osaamista.

Filosofian maisteri Fanny Vainionpään väitöskirjatutkimus lisää ymmärrystä informaatioteknologia-alan sukupuolittuneisuuteen nostamalla esiin lukioikäisten tyttöjen uravalintaan vaikuttavia tekijöitä.

11.5.2021 13:57

Nuorilla ei ole kunnolla tietoa informaatioteknologian alan uravaihtoehdoista, ja kokemukset teknologian parissa vaikuttavat olevan edelleen vahvasti sukupuolittuneita, todetaan tuoreessa väitöstutkimuksessa.

– It-alaa ei tule valittua, kun ei ole selvää kuvaa siitä, mitä työskentely todellisuudessa on. Nuorille teknologia tarkoittaa yleensä vapaa-ajalla mobiililaitteiden viihdekäyttöä, minkä ei koeta synnyttävän it-osaamista, arvioi filosofian maisteri Fanny Vainionpää väitöstutkimuksessaan.

Vainionpää väittelee Oulun yliopistosta perjantaina 14. toukokuuta. Hänen tietojenkäsittelytieteen väitöskirjansa suomennettu otsikko on Tyttöjen uravalinta ja IT-ala.

Osana väitöskirjatyötään Fanny Vainionpää loi tieto- ja viestintätekniikan lukiokurssikonseptin, jonka avulla pyrittiin muuttamaan nuorten mielikuvia it-alasta.

Väitöstutkimuksen aiheena oli lukiossa opiskelevien tyttöjen uravalinta, mutta Vainionpään mukaan on tärkeää muistaa, että it-alalle tullaan myös myöhemmässä elämänvaiheessa eikä pelkästään suoraan lukiossa tehtyjen jatko-opintojen jälkeen.

– Ammatinvalinta ei ole selkeä polku tai putki ja monilla luottamus omiin kykyihin sekä kiinnostus alaan syntyy myöhemmin työelämässä. Tämän takia on tärkeää, että aikuisenakin voi valita tietoteknisen alan ja että siihen löytyy roolimalleja. Tämä on meidän kaikkien etu, hän huomauttaa.

Naiset ovat yhä vähemmistönä teknologia-aloilla. Vanhat, sukupuolittuneet näkemykset vaikuttavat Vainonpään mielestä lukiolaistyttöjen uravalintaan edelleen.

Kaiken kaikkiaan ihmiset kotona, koulussa, ja laajemmin yhteiskunnassa vaikuttavat hänen näkemyksensä mukaan tyttöjen valintoihin, usein tahattomastikin, vanhoja ajatusmalleja painottaen.

Suomessa on edelleen vahva jako miesten ja naisten ammatteihin. Tekniset alat ovat miesvaltaisia, vaikka tytöt pärjäävät lukiossa matematiikassa ja luonnontieteissä tasavertaisesti.

– Lukio on paikka, jossa erilaiset diskurssit, vuorovaikutukset ja historiat yhtyvät ja ohjaavat tyttöjä jättäytymään pois it-alalta. Näyttää siltä, että tytöt suljetaan sieltä tahattomasti pois, mutta tytöt myös itse valitsevat muita opintoja. Selvä tutkimustulos on, että it-ala ei näyttäydy lukiossa kiinnostavana uravaihtoehtona tytöille, Vainionpään tutkimus selvittää.

Tutkimus ei jäänyt vain teoreettisen toteamisen tasolle. Osana väitöskirjatyötään Vainionpää loi tieto- ja viestintätekniikan lukiokurssikonseptin, jonka avulla pyrittiin muuttamaan nuorten mielikuvia teknologia-alasta tuomalla esiin erilaisia puolia alasta yrittäjyysprojektin kautta.

Tämä tavoite toteutui ja nuoret kertoivat, että heidän käsityksensä alasta monipuolistui.

– Se, että harvat naiset valitsevat it-alan vaikuttaa yksilöihin ja yhteiskuntaan monin tavoin. On tärkeää, että teknologiaa on suunnittelemassa yhtä moninainen joukko ihmisiä kuin mitä teknologian käyttäjätkin ovat, Vainionpää korostaa.

Seuraa ja lue artikkeliin liittyviä aiheita

Osion tuoreimmat

Luitko jo nämä?