Korkea vuokrataso ajamassa Oulun yliopiston pois Linnanmaalta – rehtori väläyttää keskustaan muuttamista - Oulun seutu - Ilta-Sanomat

Korkea vuokrataso ajamassa Oulun yliopiston pois Linnanmaalta – rehtori väläyttää keskustaan muuttamista

Oulun yliopiston toinen kampus on Linnanmaalla. Yliopisto on käynyt Oulun kaupungin kanssa alustavia keskusteluja uudisrakentamisen mahdollisuuksista.

Julkaistu: 13.11.2019 10:24

Yliopisto on viime vuosina tiivistänyt tilankäyttöään, mutta peruskorjausten takia vuokrat Linnanmaalla ja Kontinkankaalla ovat nousseet.

Oulun yliopiston rehtori Jouko Niinimäki väläyttää jopa kampuksen siirtämistä Linnanmaalta keskustaan seuraavien kahden vuosikymmenen aikana.

Niinimäki esittää yliopiston hallitukselle kiinteistöstrategian selvitystyön aloittamista. Selvityksen tavoitteena on löytää taloudellisesti kestävät, toimintaa tukevat pitkän aikavälin ratkaisut yliopiston toimitiloille.

Selvityksen vaihtoehtoina tarkastellaan nykyisen rakennuskannan ylläpitoa, nykyisen rakennuskannan osittaista purkamista ja uudisrakentamista yliopistokampuksilla sekä uudisrakentamista Oulun keskustan läheisyydessä.

Selvityksessä arvioidaan eri vaihtoehtojen taloudellisia, toiminnallisia ja yhteiskunnallisia vaikutuksia.

– Oulun yliopisto on yrittänyt monin tavoin hillitä vuokrakustannusten nousua. Kampusten rakennuskanta on sen ikäistä, että peruskorjausten tarve jatkuu ja nykymallilla vuokrataso tulisi sen myötä tuntuvasti nousemaan. Alustavat vertailut ovat herättäneet kysymyksen, onko nykyinen kiinteistöstrategia tarkoituksenmukainen ja sitä on nyt arvioitava eri vaihtoehtojen pohjalta, Niinimäki sanoo.

Yliopiston toiseksi suurin menoerä henkilöstömenojen jälkeen ovat kiinteistökustannukset. Yliopisto on viimeisten vuosien aikana merkittävästi tiivistänyt tilankäyttöään sekä Linnanmaan että Kontinkankaan kampuksilla, mutta peruskorjausten takia tilakustannukset ovat siitä huolimatta nousseet.

Oulun yliopiston toimitilat Linnanmaalla ja Kontinkankaalla ovat Suomen Yliopistokiinteistöt Oy:n (SYK) omistamia.

Alustavassa vertailussa on todettu, että Linnanmaan peruskorjattujen tilojen vuokrataso saattaa olla korkeampi kuin vastaavien tilojen markkinavuokra alueella.

– Alustavien arvioiden mukaan uudisrakentaminen saattaisi olla nykyisten tilojen peruskorjaamista taloudellisempi ratkaisu. Uudisrakentamisella voitaisiin myös parantaa yliopiston tilojen energiatehokkuutta ja kestävää resurssien käyttöä, Niinimäki toteaa.

Yliopisto on käynyt Oulun kaupungin kanssa alustavia keskusteluja uudisrakentamisen mahdollisuuksista. Jos yliopiston kiinteistöstrategiassa päädyttäisiin uudisrakentamiseen Oulun keskustan läheisyydessä, rakentamisen ja toimintojen siirtymisen aikajänne ulottuisi seuraavien 20 vuoden ajalle. Sinä aikana Linnanmaan alueelle ehtisi rakentua uusia käyttötarkoituksia.

Oulun yliopiston hallitus käsittelee toimitilaesitystä kokouksessaan 20. marraskuuta.

Lisää aiheesta