Poliisi on puhuttanut kiusaajia Tornion kouluissa – ”Somekäytöksestä pitää puhua heti, kun lapsi saa ensimmäisen kännykän”

Julkaistu:

Torniossa on kehitetty omaa hyvinvointimallia kiusaamisen kitkemiseksi.
Meri-Lapin alueella ennaltaehkäisevää työtä tekevät poliisit ovat puuttuneet ainakin kymmeneen koulukiusaamistapaukseen Torniossa.

Vanhempi rikoskonstaapeli Marja Heikkinen Lapin poliisilaitoksen ennalta ehkäisevästä toiminnasta sanoo, että kun yhteydenotto koulusta tulee, poliisi yrittää toimia mahdollisimman nopeasti ja yleensä yhdessä sosiaalitoimen kanssa.

– Kiusaamista tapahtuu sekä somessa että kasvotusten. Myös fyysistä väkivaltaa on jonkin verran, onneksi suhteellisen vähän. Eniten kiinnittäisin huomiota someen ja siellä käyttäytymiseen. On tärkeää opastaa lapsia myös sillä saralla, ja heti ensimmäisen kännykän yhteydessä, Heikkinen toteaa.

Kiusattua hän pyytää ottamaan asian puheeksi aikuisen kanssa. Ennaltaehkäisevän poliisin tai ankkuripoliisin tavoittaa oman poliisilaitoksen kautta.

– Tärkeä olisi päästä puuttumaan asioihin mahdollisimman varhain tarpeeksi vakavalla otteella. Tässä mielestäni eri viranomaisten ja koulujen välinen yhteistyö on avainasemassa. Meillä on hyviä kokemuksia koulun, poliisin, sosiaalitoimen ja sovittelutoimiston yhteistyöstä, Heikkinen painottaa.

Torniolaiset järkyttyivät pari viikkoa sitten, kun kaupungilla levisi tieto yhdeksäsluokkalaisen tytön kuolemasta. IS:n useista lähteistä saamien tietojen mukaan surullisten tapahtumien taustalla oli koulukiusaamista.

Tornion seurakunta järjesti avoimen suruhartauden tytön muistoksi Alatornion kirkossa. Tilaisuuteen osallistui viitisenkymmentä kaupunkilaista.

Parin vuoden takaisen kouluterveyskyselyn tulokset saivat torniolaiset päättäjät huolestumaan. Kyselyn tulosten mukaan Lapin kouluissa kiusataan pari prosenttia enemmän kuin muualla maassa keskimäärin.

Torniossa alettiin kyselyn tuloksien takia kehittää omaa mallia koululaisten hyvinvoinnin lisäämiseksi. Raumon koulun rehtori ja oman toimen ohella vs. sivistystoimenjohtajana toimiva Katri Keisu arvioi, että länsirajalla on luotu parissa vuodessa koulu- ja nuorisotoimen yhteistyöllä oma, torniolainen malli.

– Kyselyn tulosprosentit osoittivat, että kouluissa on kiusaamista, vaikka henkilökunta yrittää ratkoa jokaisen ilmi tulleen tapauksen parhaiden kykyjensä mukaan. Kiusaamista ei ole vain koulussa, vaan sitä on todella paljon sosiaalisessa mediassa, mikä tekee selvittelyn hankalaksi, Keisu toteaa.

Tornion peruskouluissa on yli 2 300 oppilasta. Lukiolaisia kaupungissa on noin 430. Heidän apunaan kouluissa työskentelee 3,5 kuraattoria, yksi koulupsykologi, kaksi koulunuoriso-ohjaajaa ja etsivät nuorisotyöntekijät. Koulunuoriso-ohjaajat toimivat Tornion molemmilla yläkouluilla.

– He työskentelevät kahtena päivänä viikossa Raumon koululla ja kolmena Putaan koululla. Samat ohjaajat ovat nuorten kanssa tekemisissä iltaisin nuorisotiloissa. He ovat nuorille tuttuja ja heitä on siksi helppo lähestyä, kuvailee Keisu toimintatapaa.

Taustatukea nuorten parissa tapahtuvalle työlle haetaan tarvittaessa poliiseilta sekä Lapin sovittelutoimistolta. Meri-Lapissa toimii kolme ennaltaehkäisevän työn poliisia. Sovittelutoimisto tulee avuksi koulukiusaamistapausten selvittämiseen, jos kaikki osapuolet suostuvat siihen.

– Joskus kiusaamistilanteiden selvittelyyn on hyvä saada ulkopuolisen näkökulma. Tapahtumissa saattaa olla monenlaisia osallisia. Tämän vuoden aikana sovittelussa on selvitelty esimerkiksi omaisuuden rikkomistapausta, Keisu kertoo.

Käytännön työstä saamansa kokemuksen perusteella Keisu on sitä mieltä, että koulukiusaamisen kitkemisen on lähdettävä hyvinvoinnin lisäämisellä. Kun kouluissa voidaan hyvin, kiusaaminen vähenee.

Torniolaiset valtuutetut ovat tehneet viime vuonna aloitteen koulurauha-asiamiehen palkkaamisesta kouluihin. Keisun mukaan se ei ole nykyisen lainsäädännön mukaan mahdollista.

– Tietosuoja- ja oppilashuoltolaki eivät salli sitä, että luovuttaisimme tietoja ulkopuoliselle henkilölle. Tällaista osaa koulutyöstä ei voi ulkoistaa, hän painottaa.