Oulun taksiliikenteen valvonnassa paljastui vain yksi ilman lupaa ajava kuski – eniten puutteita yhteystiedoissa

Julkaistu:

Oulun poliisilaitos, liikenne- ja viestintävirasto Traficom sekä Verohallinto valvoivat yhdessä taksiliikennettä Oulussa keskiviikkona.
Taksiliikenteen valvonta paljasti puutteita asiakkaalle ilmoitettavissa tiedoissa ja lupa-asioissa. Valvonnassa tarkastettiin 123 ajoneuvoa, joista 91:ssa ei ollut mitään huomautettavaa.

Useassa taksissa havaittiin kuitenkin, että luvanhaltijan nimi ja yhteystiedot tai kuljettajan nimi eivät olleet matkustajan nähtävillä. Näiden puutteiden korjaamisesta Traficomin asiantuntijat ohjeistivat taksinkuljettajia ja luvanhaltijoita jo valvontatilanteessa.

Liikenteessä tavattiin myös ajoneuvon kuljettaja, jolla ei ollut taksiliikennelupaa eikä kuljettajalla ollut taksinkuljettajan ajolupaa.

Yhteisvalvontaa on jo koeponnistettu neljä kertaa aikaisemmin muualla Suomessa, ja se on todettu tehokkaaksi toimintatavaksi. Yhdellä pysäytyksellä pystytään tekemään kattava tarkastus, kun kukin viranomainen tarkastaa omaan vastuualueeseensa kuuluvia asioita.

Yhteisvalvontaa suoritettiin Oulun keskustassa, rautatieasemalla, linja-autoasemalla, lentoasemalla ja muilla vilkkailla taksiasemilla.

Poliisin näkökulmasta keskeiset liikenneturvallisuuteen vaikuttavat asiat, kuten ajo-oikeus ja ajoneuvon kunto olivat kunnossa. Taksinkuljettajan ajolupa ja asianmukainen taksiliikennelupa löytyivät kaikilta lukuun ottamatta yhtä kuljettajaa. Poliisi kirjoitti kuljettajalle sakot. Tällaiset tapaukset saatetaan verottajan tietoon.

Aikaisempiin valvontoihin verrattuna taksiliikennelain asettamat vaatimukset täyttyivät paremmin. 75 prosentissa tarkastetuissa ajoneuvoissa asiat olivat kunnossa.

Valvonnan yhteydessä paljastettiin myös kolme törkeää rattijuopumusta sekä yksi huumaantuneena ajaminen. Lisäksi pysäytettiin yksi kuljettaja, joka syyllistyi törkeään ylinopeuteen kaupunkialueella. Näistä rikoksista epäillyt henkilöt eivät olleet taksinkuljettajia.

Viranomaisten yhteistyössä tekemä valvonta on osoittautunut hyväksi tavaksi toimia. Yhdellä pysäytyksellä pystytään tekemään kattava valvonta, kun jokainen mukana oleva taho tarkastaa samanaikaisesti omaan toimivaltaansa kuuluvat asiat.

Valvonnalla torjutaan harmaata taloutta. Viranomaiset puuttuvat lakisääteisten maksujen ja velvoitteiden laiminlyönteihin erityisesti ennalta estävillä toimenpiteillä.

– Poliisi valvoo ensisijaisesti liikenneturvallisuuteen liittyviä asioita, kuten kuljettajan ajokuntoa ja ajo-oikeutta sekä ajoneuvon riittävää kuntoa, kertoo Oulun poliisin liikenneyksikön johtaja, komisario Pasi Rissanen.

Taksilupien myöntäminen ja valvonta kuuluu Liikenne- ja viestintävirasto Traficomille. Laissa edellytetään muun muassa, että taksiliikennettä harjoittavalla yrityksellä tulee olla voimassa oleva lupa sekä taksinkuljettajalla voimassa oleva ajolupa ja taksina käytettävä ajoneuvo on rekisteröity luvanvaraiseen liikenteeseen.

Valvonnan tuloksia

Luvanhaltijan nimi ja yhteystiedot eivät olleet matkustajan nähtävillä 17 kpl.

Kuljettajan nimi ei ollut matkustajan nähtävillä 6 kpl.

Hintatiedot eivät olleet helposti matkustajan havaittavissa 1 kpl.

Kuljettajalla ei ollut voimassa olevaa liikennelupaa eikä taksinkuljettajan ajolupaa 1 kpl.