Pastori vihki homoparin ja sai varoituksen, oikeus kumosi sen – ”Annetaan ihmisten rakastaa toisiaan”

Julkaistu:

Pohjois-Suomen hallinto-oikeus on kumonnut kirjallisen varoituksen, jonka Oulun hiippakunnan tuomiokapituli antoi pastori Arpad Kovacsille loppuvuodesta 2017. Kovacs sai varoituksen, koska oli vihkinyt samaa sukupuolta olevan parin.
Tuomiokapituli katsoi, että Arpad Kovacs oli Oulussa toimittamassaan vihkimisessä toiminut vastoin pappisviran velvollisuuksia ja pappislupausta. Hallinto-oikeus päätti kumota tuomiokapitulin varoituksen äänestystuloksella 2–1.

Hallinto-oikeus toteaa, että kirkkolakiin tai kirkkojärjestykseen ei ole lisätty säännöksiä vihittävien parien sukupuolesta sen jälkeen kun avioliittolain muutos teki mahdollisiksi samaa sukupuolta olevien avioliitot maaliskuussa 2017.

Kovacs on päätöksestä helpottunut.

– Henkilökohtaisella tasolla tuntuu hyvältä, tämä on iso helpotus. Silloin kun lähdin tälle tielle (vihkimään samaa sukupuolta olevia pareja), tiesin, ettei se ei ole välttämättä helpoin tie, Kovacs iloitsee.

Kovacs ei yllättynyt kirjallisesta varoituksesta.

– Kyllä me tiesimme kollegojen kanssa, että jonkinlaisia sanktioita ja varoituksia tulee, jos päätämme vihkiä samaa sukupuolta olevia pareja. Olen kuitenkin aina ollut vakuuttunut siitä, että se mitä teen, on oikein. Seurakuntalaisia täytyy palvella tasapuolisesti.

Vuonna 2017 voimaan astunut avioliittolaki mahdollistaa samaa sukupuolta olevien avioliitot. Siitä huolimatta Kovacs sai Oulun tuomiokapitulilta varoituksen vihittyään samaa sukupuolta olevan parin. Kovacs pitääkin kirkon ohjeita liian sekavina.

– On selvää, ettei kirkolla ole selviä ohjeita. Kirkon järjestyksessä lukee, että vihittävän on oltava konfirmoitu kirkon jäsen, ei siellä puhuta mitään sukupuolesta.

– Toivoisin, että kirkon ohjeita selkiytettäisiin niin, että ne palvelisivat kaikkia seurakuntalaisia, Kovacs jatkaa.


Pastori jakaa kirkolle voimakasta kritiikkiä.

– Olen tosi kiukkuinen ja jopa vihainen siitä, että jokaisen uudistuksen jälkeen kirkon täytyy hakata päätä seinään ja alkaa jarruttaa muutoksia. Näin on tapahtunut naispappeudessa, näin on tapahtunut eronneiden vihkimisessä ja nyt näin tapahtuu samaa sukupuolta olevien vihkimisessä.

Kovacs peräänkuuluttaa muutosta tilanteeseen.

– Todella toivoisin, että tämä loppuisi tähän, eikä tuomiokapituli lähtisi hakemaan valituslupaa. Toivoisin, että nyt mentäisiin eteenpäin rakentavasti.

Kovacs toivoo ymmärrystä sekä kirkolta että seurakuntalaisilta.

– Pyytäisin kauniisti, että annetaan ihmisten rakastaa toisiaan. Jaetaan sitä Jumalan siunausta, ei se lopu kesken, vaikka joidenkin mielestä sitä ei saisi ihan kaikille jakaa. Täytyy ymmärtää, että kahdella aikuisella ihmisellä on oikeus rakastaa toisiaan ja meillä on velvollisuus tukea heitä.

– Se ei ole Jumalasta poissa, jos ihmiset kunnioittavat toisiaan, Kovacs toteaa loppuun.