Ennakkoäänestäjät ajettiin ulos äänestyspaikalta ennen aikojaan Oulussa – tutkinta siirtyy syyteharkintaan

Julkaistu:

Epäiltyinä kaksi vaalitoimitsijaa, virastomestari ja keskusvaalilautakunnan puheenjohtaja.
Oulun poliisilaitos on saanut valmiiksi esitutkinnan eduskuntavaalien viimeiseen ennakkoäänestyspäivään liittyvässä epäillyssä vaalilain rikkomista koskevassa asiassa.

Rikosnimikkeinä ovat vaalituloksen vääristäminen ja virkavelvollisuuden rikkominen. Kyseessä on 9.4.2019 sattunut tapaus, jossa Oulun kaupunginkirjastolle ennen klo 20 äänestämään saapuneet henkilöt on poistettu äänestyspaikalta äänestysajan päätyttyä klo 20, eivätkä he näin ollen ole saaneet käyttää äänioikeuttaan.

Esitutkinnassa on kuultu neljää henkilöä rikoksesta epäiltyinä rikoksiin sekä useita todistajia eri rooleissaan. Epäillyt toimivat tilaisuudessa virastomestarina, kaksi henkilöä vaalitoimitsijoina ja yksi henkilö on toiminut keskusvaalilautakunnan puheenjohtajana.

Asia siirtyy Oulun syyttäjänvirastoon syyteharkintaan, jossa syyttäjä tekee päätöksen mahdollisten syytteiden nostamisesta aikanaan.