Oulun ja Tampereen välille halutaan kolmen tunnin junayhteys – selvitys paljastaa tylyn totuuden: Tällä hetkellä ei mahdollista - Oulun seutu - Ilta-Sanomat

Oulun ja Tampereen välille halutaan kolmen tunnin junayhteys – selvitys paljastaa tylyn totuuden: Tällä hetkellä ei mahdollista

Oulun ja Tampereen väliselle rataosuudelle toivotaan kolmen tunnin matkustusaikaa.

Oulun ja Tampereen väliselle rataosuudelle toivotaan kolmen tunnin matkustusaikaa.

Julkaistu: 17.5.2019 14:58

Suomen pääradalla tarvitaan nopeita kehittämistoimia: kaksoisraideosuudet tulisi vaiheistaa ja toteuttaa mahdollisimman pian.

Tampere-Oulu -rataosuus on henkilö- ja tavaraliikenteen osalta Suomen vilkkaimmin liikennöity suurelta osin yksiraiteinen osuus. Juuri valmistuneen selvityksen mukaan kolmen tunnin matka-aikaa ei voida saavuttaa ilman tuntuvia parannuksia ja kaluston uusimista.

Nopeudennostoselvityksen keskeisenä tuloksena todetaan, että Tampere-Oulu -välin kaksoisraideosuudet tulee vaiheistaa sekä suunnittelu ja toteutus käynnistää mahdollisimman nopeasti. Selvityksen tilaajia ovat Tampereen, Seinäjoen, Kokkolan, Ylivieskan ja Oulun kaupungit.

Nykyisellä kalustolla ja nykyisessä ratakäytävässä ei voida saavuttaa tavoitteena ollutta kolmen tunnin matka-aikaa, todetaan selvityksessä. Esimerkiksi Seinäjoelta pohjoiseen on yhteensä noin 150 kilometriä geometriasta ja ratatilasta johtuvia nopeusrajoituksia (160 km/h tai alle), jotka hidastavat merkittävästi matka-aikoja.

Lisäksi rataosan Tampere-Oulu ratakapasiteetti on suurelta osin täynnä, mikä näkyy ongelmina aikatauluissa ja raideliikenteen palvelutasossa.

– Koko välin kaksoisraiteen vaiheittain rakentamisen vaiheistusta ei ole tehty ja se olisi tärkeää tehdä pian. Todennäköisesti pitkä rataosa tulee toteutumaan useissa eri kokonaisuuksissa ja hankkeissa. Ensimmäisenä tulisi tehdä koko välin välityskykytarkastelu, jossa priorisoidaan kaksoisraide- ja lisäliikennepaikkatarpeet sekä linjataan nopeudennostotavoitteet, selvityksessä sanotaan.

Kaksoisraiteen myötä radan palvelutaso ja täsmällisyys paranevat merkittävästi. Aikataulut voidaan suunnitella paremmin vastaamaan radan nopeustasoa sekä radan nopeustaso saadaan lähemmäs 200 km/h tavoitetasoa. Kaksoisraiteesta hyötyvät myös hitaammat ja useammin pysähtyvät junat, junien liikenteellisten kohtaamisten vähentyessä tai poistuessa kokonaan.

Koko 370 km yksiraiteisen osuuden kaksoisraiteen ja nopeudennoston suunnittelu ja toteuttaminen useissa eri kokonaisuuksissa kestää alustavan arvion mukaan 15-20 vuotta ja maksaa 3-6 miljoonan euron kilometrikustannuksella laskettuna 1,1-2,2 miljardia euroa.

Aikatauluun ja kustannuksiin vaikuttavat muun muassa toteutusmallit, suunnittelu- ja toteutusalueiden laajuus, samanaikaisten toimeksiantojen määrä eli käytössä olevat resurssit.

Suomen päärata kuuluu koko Euroopan laajuiseen, Euroopan unionin määrittelemään liikenteen ydinverkkoon eli TEN-T verkkoon.

Eu:n tavoitteena on parantaa yhteyksiä eri kuljetusmuotojen, satamien, lentokenttien ja rautatie-maantieterminaalien sekä niitä yhdistävien reittien välillä.

Ydinverkon on määrä valmistua vuoden 2030 loppuun mennessä.

Päärata ei ole kuitenkaan ollut Eu:n ydinverkkokäytäviin kuuluva liikenneyhteys. Tämän takia päärata ja suurin osa Suomesta on ollut ydinverkkokäytävien ja niihin liittyvän rahoitusinstrumentin (CEF) ulkopuolella.

Tuoreimmat osastosta