Helpottava tutkimustulos: Rallienglantia ei tarvitse hävetä – sillä voi tehdä lähtemättömän vaikutuksen

Yrityksen markkinoiminen maailmalla vaatii peruskielitaidon lisäksi laajaa viestinnän ja vuorovaikutustaitojen osaamista. Rallienglannillakin pärjää tiettyyn pisteeseen asti.

9.10.2018 19:17 | Päivitetty 11.10.2018 12:28

Rallienglantia puhuva insinööri tai yritysjohtaja ei ole enää häpeän aihe. Täydellistä kielioppia tai ääntämistä tärkeämpää yritysviestinnässä on tunne ja oman alan sanaston hallinta.

Oulun yliopistossa englannin kielen käytöstä brändäyksessä väittelevä kauppatieteiden ja filosofian maisteri Anna Alapeteri arvioi, että kun viestinnässä on vastakkain kaksi ammattilaista, joiden kummankaan äidinkieli ei ole englanti, yhteinen kieli perustuu ammattisanastoon ja tunteisiin.

– Tunteen kautta pienikin yritys voi tehdä lähtemättömän vaikutuksen. Täydellisen ääntämyksen tai kieliopin sijasta voi käyttää huumoria, tarinallistamista ja kielikuvia. Rikas kieli on hyvä keino jäädä mieleen. Tehokas informaatio ja asia eivät aina riitä, hän painottaa.

Katso yllä olevalta videolta, miten suomalaiset lähtevät puhumaan englantia kylmiltään.

Markkinoinnin ja englannin lehtorina Oulun ammattikorkeakoulussa työskentelevä Alapeteri kannustaa suomalaisia puhumaan reippaasti ulkomaalaisille yhteistyökumppaneille ja asiakkaille.

– Yritysviestinnässä on tärkeintä saavuttaa yhteisymmärrys. Alan sanaston hallitseminen on jo osa tätä. Reippaasti vain puhumaan englantia, omaa ääntämystä ei tarvitse hävetä, hän kannustaa.

Kauppatieteiden maisteri, filosofian maisteri Anna Alapeteri väittelee Oulun yliopistossa perjantaina 12.10.2018.

Väitöstutkimuksessa Alapeteri huomasi, että mielikuvaa yrityksestä ja sen tuotteista rakennetaan jokapäiväisen kielen ja toiminnan kautta.

– Yritysmarkkinoilla jokapäiväisiä, brändiin vaikuttavia puheviestinnän tilanteita voivat olla esimerkiksi myyntipuhe tai neuvottelu asiakkaan kanssa. Kansainvälisillä markkinoilla suomalaiset yritykset puhuvat yleensä englantia, jolloin halutun brändin välittäminen voi vaikeutua, Alapeteri toteaa.

Väitöskirjassa tarkastellaan suomalaisten pienyritysten englanninkielistä puheviestintää brändäyksen näkökulmasta. Tavoitteena oli tutkia, miten pienyritykset viestivät englanniksi brändeistään erilaisissa viestintä- ja vuorovaikutustilanteissa.

Tutkimusta varten kehitettiin liikeviestintäsimulaatio, johon osallistui suomalaisia kansainvälisillä yritysmarkkinoilla toimivien pienyritysten edustajia.

 Tunteen kautta pienikin yritys voi tehdä lähtemättömän vaikutuksen. Täydellisen ääntämyksen tai kieliopin sijasta voi käyttää huumoria, tarinallistamista ja kielikuvia.

Tutkimuksessa nousi esille kolme brändäyspuheen muotoa. Informatiivinen puhe on asiapitoista viestintää, jolla voidaan välittää tietoa yrityksestä tehokkaasti. Brändäyksen näkökulmasta asiapitoinen viestintä voi kuitenkin olla riittämätöntä.

Väitöskirja antaa viitteitä siitä, että brändäys kansainvälisillä markkinoilla vaatii laaja-alaista viestintä- ja vuorovaikutusosaamista. Englanninkielisen viestinnän peruspilari on riittävä peruskielitaito, joka auttaa yritysviestijää pukemaan mielikuvan sanoiksi ja tulemaan ymmärretyksi.

Peruskielitaidon lisäksi viestijän tulee muun muassa ymmärtää erilaisia viestintätilanteita ja -strategioita, hallita alan sanastoa englanniksi ja tiedostaa, millaisen yleisön kanssa hän on vuorovaikutuksessa.

Brändäyksen näkökulmasta on kuitenkin oleellista kiinnittää huomiota myös siihen, miten viestitään, ei pelkästään siihen, mitä viestitään. Koska kielen avulla luodaan mielikuvia yrityksestä ja sen tuotteesta, yritysviestinnän tulisi olla muutakin kuin faktoja ja lukuja.

Brändäys yhteisluomisen näkökulmasta edellyttääkin avoimen vuorovaikutuksen mahdollistamista yrityksen ja sen eri sidosryhmien välillä. Yritysten tulisi kiinnittää enemmän huomiota siihen, mitä esimerkiksi asiakkaat tai yhteistyökumppanit sanovat – tai kirjoittavat – yrityksestä ja sen tuotteista.

Osion tuoreimmat

Luitko jo nämä?