Meneekö pää pyörälle vakuutusten kanssa? Esitimme asiantuntijalle 10 kiperää kysymystä

Vakuutusten kanssa voi mennä sormi suuhun – niitä kun on laidasta laitaan ja ehdot vaihtelevat.

19.11. 16:00

Kotivakuutus, liikennevakuutus, lemmikkivakuutus, tapaturmavakuutus, sairausvakuutus... kaikenlaista voi vakuuttaa. Vakuutuksiin uppoaa helposti satoja euroja vuosittain, eikä niitä parhaassa tapauksessa joudu koskaan edes käyttämään.

Toisaalta säännöllisesti kuulee päivittelyä siitä, miten vakuutus ei korvannutkaan. Kannattaako vakuutuksen ottaminen, jos korvauksia ei vahingon sattuessa edes saa?

Riippumattoman vakuutus- ja rahoitusneuvonta FINEn jaostopäällikkö Kaisa Laine vastasi kymmeneen kiperään vakuutuskysymykseen.

Elämä tuntuu arpapeliltä. Mitä vakuutuksia kannattaa oikeasti ottaa?

”Yleispätevää vastausta on mahdotonta antaa. Pitää harkita omaa elämäntilannettaan: millaisia riskejä elämään sisältyy? Miten niistä selviäisi taloudellisesti?

Myös vakuutuksettomuus on vaihtoehto, jos omassa riskinkartoituksessaan tulee siihen lopputulokseen. On kuitenkin hyvä muistaa, että vaikka huolellisesti toimimalla voi välttää monia vahinkoja, kaikkiin riskeihin ei voi itse vaikuttaa.”

Tarvitseeko henkivakuutusta? Itsehän on vainaa, kun sille tulee käyttöä.

”Henkivakuutusta ei oteta itselle, vaan tyypillisimmin elatuksesta riippuvien, kuten lasten ja puolison, turvaksi. Jos elatus äkillisesti loppuisi, miten lapset tai puoliso selviäisivät tilanteesta?

Henkivakuutus voi olla järkevä myös lainatilanteessa. Jos on ottanut asuntolainan toisen kanssa, kannattaa pohtia, minkä verran sitä on jäljellä ja selviäisikö puoliso yksin sen maksamisesta. Henkivakuutuksella voi kattaa hänelle jäljelle jäävää velkaa.”

Kenen kannattaa ottaa sairausvakuutus?

”Sairausvakuutus on sairauksien ja vammojen tutkimus- ja hoitokuluja varten. Se kannattaa ottaa siinä vaiheessa, kun on vielä suhteellisen terve.

Vakuutusta ottaessa täytetään kattava terveyskysely, jonka pohjalta vakuutusyhtiö päättää, myöntääkö se vakuutuksen ja millaisilla rajoitusehdoilla. On tärkeää olla rehellinen ja huolellinen kyselyä täyttäessään. Jos myöhemmin käy ilmi, että vastaukset ovat vääriä, vakuutus voidaan irtisanoa tai vakuutukseen voi tulla rajoitusehtoja. Silloin oma vakuutusturva ei olekaan niin kattava kuin on kuvitellut.”

Sairausvakuutus kannattaa ottaa, kun on vielä terve.

Jos asuu kämppiksen kanssa, pitääkö molempien ottaa kotivakuutus?

”Kotivakuutus kattaa vakuutuksen ottajan ja kaikki samassa taloudessa asuvat henkilöt. Kämppiksillä on tyypillisesti omat taloudet, jolloin toisen omaisuus ei ole vakuutettu. Lähtökohtaisesti molemmat tarvitsevat siis omat kotivakuutukset, mutta asia kannattaa varmistaa omasta vakuutusyhtiöstä.”

Millainen matkavakuutus on järkevä?

”Matkavakuutukseen voi yleensä valita sekä omaisuus- että henkilöriskejä kattavia turvia. Matkatavaraturva kattaa esimerkiksi kadonneet, rikkoutuneet tai myöhästyneet matkatavarat. Matkustajaturva puolestaan sairauksien ja tapaturmien hoidon, joista voi tulla suuret kulut ulkomailla, jos hoito vaatii esimerkiksi ambulanssilennon. Matkavakuutus voi kattaa myös matkan peruuntumisen, keskeytymisen tai myöhästymisen.

Matkavakuutus ei välttämättä ole voimassa esimerkiksi kilpaurheilussa tai riskialttiita lajeja harrastaessa. Joitakin aktiviteetteja, kuten merkittyjen rinteiden ulkopuolella laskettelua ja liikkumista, ei välttämättä ole mahdollista vakuuttaa lainkaan.

Matkavakuutuksen voi ottaa jatkuvana tai määräaikaisena. Se, kumpi on kannattavampi, riippuu siitä, kuinka paljon matkustaa.”

Matkavakuutus ei välttämättä ole voimassa kilpaurheillessa tai riskialttiissa lajeissa.

Kenen kannattaa hankkia tapaturmavakuutus? Missä tilanteissa se ei välttämättä korvaakaan hoito- tai muita kuluja?

”Kyse on jälleen omasta riskinhallinnasta. Onko taloudellinen tilanne sellainen, että tapaturman sattuessa selviää? Taloudellisen riskin lisäksi kannattaa miettiä omaa elämäntapaa: urheileeko tai onko tapaturma-alttiita harrastuksia?

Ammattiliittojen jäsenyyksiin kuuluu usein tapaturmavakuutus. Osa työnantajista on vakuuttanut työntekijät myös vapaa-ajan tapaturmien varalta. Vakuutus saattaa olla voimassa siis, vaikka sitä ei olisi itse erikseen ottanut.

Tapaturmatilanteissa korvaus voidaan jättää maksamatta tai sitä voidaan alentaa, jos vakuutettu on tahallaan tai törkeällä huolimattomuudellaan aiheuttanut tapaturman.

Yleisin riitakysymys on kuitenkin se, johtuiko vamma tapaturmasta. Vaikka oireilu alkaisi tapaturmasta, täytyy selvittää, johtuvatko oireet oikeasti tapaturmasta. Esimerkiksi jos polvi kipeytyy vähäenergisessä tapaturmassa, varsinainen vamma on voinut olla olemassa jo aiemmin, mutta tulee ilmi vasta tapaturmaan liittyvissä tutkimuksissa. Silloin tapaturmavakuutus ei välttämättä korvaa hoitokuluja.”

Liikennevakuutus on pakollinen autoilijalle. Mitä se korvaa? Mitä muita vakuutuksia autoilija tarvitsee?

”Liikennevakuutus korvaa liikenteen käyttämisestä aiheutuneet henkilövahingot itselle ja ulkopuoliselle. Se on tärkeä, koska liikenteessä voi vammautua vakavastikin.

Lisäksi liikennevakuutus korvaa ulkopuolisille aiheutettuja omaisuusvahinkoja. Jos ajaa esimerkiksi seinää päin, seinän korjauskulut korvataan. Lisäksi tapaturmaan syyllisen liikennevakuutus korvaa syyttömän osapuolen moottoriajoneuvon vahingot.

Toisinaan voi käydä niin, että syyllisyys jaetaan puoliksi. Silloin kummankin osapuolen vakuutus korvaa puolet toisen auton korjauskuluista.

Liikennevakuutus ei korvaa koskaan oman auton vahinkoja. Jos ne haluaa kattaa vakuutuksella, voi ottaa kaskovakuutuksen, joita saa eri laajuisina.”

Liikennevakuutus ei koskaan korvaa oman auton vahinkoja.

Lemmikkivakuutukset ovat kalliita. Missä tapauksessa lemmikki kannattaa vakuuttaa? Mistä korvauksia voi saada?

”Eläinlääkärilaskut ovat usein suuria. Lemmikinomistajan kannattaakin pohtia, miten niiden riskin haluaa kattaa.

Vakuutusturvan tarve pitää harkita siinä vaiheessa, kun lemmikki on vielä terve. Sairasta tai kovin vanhaa eläintä ei usein voi enää vakuuttaa.

Lemmikeille on olemassa hoitokuluvakuutusten lisäksi henkivakuutuksia, joissa on ehtojen mukainen korvaus, jos eläimen menettää. Vakuutuksen turva vaihtelee yhtiöittäin.

Esimerkiksi joitain perinnöllisiä sairauksia voi olla rajattu vakuutuksen korvauspiirin ulkopuolelle. Joissain lemmikkivakuutuksissa on vakuutuskausikohtainen enimmäiskorvausmäärä, jonka yli menevät kulut jäävät omasta pussista maksettaviksi.”

Saako vakuutuksia, jos on maksuhäiriömerkintä?

”Vakuutussopimuslain mukaisesti vakuutushakemuksen hylkäämiselle on oltava hyvän vakuutustavan mukainen peruste, eikä maksuhäiriömerkintä ole välttämättä sellainen. Jos maksuhäiriöhistorian perusteella kuitenkin perusteltu syy olettaa, että vakuutusmaksut jäisivät maksamatta, hakemus voidaan hylätä.

Liikennevakuutus on pakollinen, joten se on pakko myöntää sitä hakevalle. Senkin kohdalla voidaan kuitenkin tehdä vaatimus käteismaksusta, jolloin ensimmäisen vakuutuskauden vakuutusmaksut täytyy maksaa kerralla vakuutusta ottaessa.

Maksuhäiriömerkintätilanteessa kannattaa neuvotella vakuutusyhtiön kanssa etenkin, jos merkintä on jo hoidettu eikä kyse ole pitkäaikaisesta taloudellisesta ongelmakäyttäytymisestä. Voi myös kysyä, voiko vakuutuksen saada käteismaksuehdolla.

Jos vakuutusta ei myönnetä, kannattaa kysyä tarjousta toiselta yhtiöltä. Maksuhäiriömerkintä ei saisi olla mikään häpeäleima.”

Maksuhäiriömerkintä ei saisi olla häpeäleima.

Miten kuluttaja voi kilpailuttaa vakuutuksia ilman, että siihen menee päiväkausia?

”Jos oikeasti haluaa vertailla, niin kovinkaan monen vakuutuksen kohdalla ei ole oikotietä. Vakuutuksissa ei kilpailla vain hinnoilla, vaan tuotteissa ja laajuuksissa on valtavia eroja. Siksi ei voi suositella katsomaan pelkkää hintaa, kun vertailee vakuutuksia. Mitä laajempi kattavuus vakuutuksissa on, sitä työläämmäksi kilpailuttaminen menee.”

Tietoa ei ole vielä lähdetty hakemaan
Tietoa ei ole vielä lähdetty hakemaan
Tietoa ei ole vielä lähdetty hakemaan

Tuoreimmat

Luitko jo nämä?