Yhden asian ymmärtäminen omassa käyttäytymisessä voi pelastaa parisuhteen – psykologi selittää, miten kiintymyssuhdemalli vaikuttaa meihin

Jopa 50–75 prosentilla on turvaton kiintymyssuhdemalli. Psykologi Heli Heiskanen kertoo, miksi mallin tiedostaminen on niin tärkeää läheisten ihmissuhteiden kannalta.

Kiintymyssuhdemalliksi kutsutaan sisäistettyä mallia maailmasta ja ihmissuhteista.

25.1.2022 18:00

Onko sinun helppo luoda turvallisia ja tasapainoisia ihmissuhteita? Miten suhtaudut ristiriitatilanteisiin läheisen ihmisen kanssa? Entä kuinka avoimesti uskallat ilmaista tunteitasi ja tarpeitasi kumppanillesi?

Nämä kysymykset ovat psykologi ja kouluttaja Heli Heiskasen mukaan oleellisia toimivassa parisuhteessa. Ja vastaukset näihin kysymyksiin voivat myös kertoa siitä, millaisen kiintymyssuhdemallin on omaksunut. Heiskanen on perehtynyt kiintymyssuhteisiin ja kirjoittaa niistä tuoreessa kirjassaan Uskalla rakastaa – kohti aitoa tunneyhteyttä (Origonova).

Turvaton malli on 50–75 prosentilla.

Kiintymyssuhteen miettiminen olisi Heiskasen mielestä hyödyllistä jokaiselle, joka haluaa kokea aitoa läheisyyttä.

– Itsetuntemus ja itsensä ymmärtäminen ylipäätänsä ovat minusta suuri voimavara ihmiselle. Kiintymyssuhdemalleihin perehtyminen ja niiden tiedostaminen lisää mahdollisuuksia tyydyttävään parisuhteeseen, Heiskanen sanoo.

Turvallinen kiintymyssuhdemalli muodostuu, kun lapsen vanhemmat tai muut kasvattajat vastaavat lapsen tunteisiin ja tarpeisiin herkkävaistoisesti, turvallisesti ja johdonmukaisesti.

Erityisen hyödyllistä kiintymyssuhdemallien ymmärtäminen on Heiskasen mielestä heille, joilla malli on turvaton. Ja heitä on paljon.

– Arviolta 50–75 prosenttia. Mutta kiintymyssuhdemalli ei ole mustavalkoinen asia, tuskin on sellaista ihmistä, jolla olisi täysin turvaton tai turvallinen malli, Heiskanen sanoo.

Heiskanen tietää, että turvaton kiintymyssuhdemalli voi selittää monenlaisia ahdistuksia, pelkoja ja epävarmuuksia.

Se voi aiheuttaa ahdistusta ja ristiriitoja.

– Jos ei ymmärrä omia reaktioitaan ja käyttäytymistään parisuhteessa, se voi aiheuttaa ahdistusta ja ristiriitoja. Tietämättömyys on ahdistavampaa kuin se, että tiedostaa, mistä on kyse. Kun oppii ymmärtämään kiintymyssuhdemallien merkityksen, voi oppia ymmärtämään, että ahaa, koen nyt näin ja minulla on tällainen olo, mutta se ei ole koko totuus, vaan liittyy turvattomuuden tunteeseen, Heiskanen selittää.

Turvattomia kiintymyssuhdemalleja ovat

  • ristiriitainen (kutsutaan myös ahdistuneeksi ja takertuvaksi kiintymyssuhteeksi)

  • välttelevä ja

  • jäsentymätön kiintymyssuhdemalli.

Kiintymyssuhdeteorian loivat brittiläinen psykiatri ja psykoanalyytikko John Bowlby ja yhdysvaltalainen kehityspsykologian professori Mary Ainsworth 1950–1970-luvuilla.

Näin turvaton kiintymyssuhdemalli vaikuttaa läheisessä ihmissuhteessa

1. Ristiriitainen kiintymyssuhdemalli

Tätä kutsutaan myös nimellä ahdistunut ja takertuva kiintymyssuhdemalli.

– Sanat ahdistunut ja takertuva kertovat hyvin, mistä tässä on kyse, vaikkakin korostavat turhan paljon mallin kielteisiä puolia. Läheiset suhteet ja rakkaussuhteet herättävät paitsi kiinnostusta, intohimoa ja rakkautta myös pelkoa, ahdistusta ja epävarmuutta, Heiskanen sanoo.

Myös luottaminen on usein vaikeaa.

– Voi olla vaikea luottaa, että rakkauden kohde pysyy rinnalla ja että rakkaus kantaa ja kestää. Tämän mallin saanut voi kokea herkästi olonsa epävarmaksi ja pelätä, ettei toinen välitä aidosti ja miettiä, onkohan tämä jättämässä minut.

Ristiriitaisen mallin saaneelle ihmiselle erillisyys voi tuottaa vaikeuksia.

2. Välttelevä kiintymyssuhdemalli

Tämän mallin saaneella läheinen tunnesuhde herättää ahdistusta nimenomaan läheisyyden takia.

– Välttelevän mallin sisäistäneellä on usein taipumus vältellä läheisiä tunneyhteyksiä ja aitoa yhteyttä tai voi olla vaikea ilmaista tunteita.

Joskus malli ilmenee vaikeutena sitoutua.

– Ei tosin välttämättä, sillä voi myös olla, että haluaa parisuhteeseen, vaikka tunneyhteys tuottaakin ahdistusta tai pelkoa.

3. Jäsentymätön kiintymyssuhdemalli

Tämä on ristiriitaista ja välttelevää mallia huomattavasti harvinaisempi.

– Tässä sekoittuvat kaikenlaiset kokemukset. Ihminen saattaa toisaalta haluta läheistä parisuhdetta todella paljon, mutta pelkää myös ja ahdistuu herkästi. Tunteet menevät vuoristorataa parisuhteessa tai ihastuessa.

Lähde: Uskalla rakastaa – kohti aitoa tunneyhteyttä (Origonova)

Lue lisää: Oletko kasvanut tunnekylmässä perheessä? 8 merkkiä, joista voi tunnistaa emotionaalisen välinpitämättömyyden

Onko mitään tehtävissä?

Oman kiintymysmallin tiedostamisen on tärkeää läheisessä suhteessa, mutta onko se välttämätöntä, jos haluaa aidon ja läheisen parisuhteen?

– Jos on voimakkaan turvaton kiintymyssuhdemalli, niin sen tiedostaminen on erittäin hyödyllistä. Jos sitä ei tiedosta, jää helposti jumiin vanhaan malliin. Mutta voi itsetuntemustaan syventää muitakin reittejä pitkin, Heiskanen sanoo.

Pelosta huolimatta voimme harjoitella luottamaan.

Entä mitä kannattaisi tehdä, jos omaksumastaan kiintymysmallista huolimatta aikuisena haluaa tasapainoisen suhteen paitsi itseen myös kumppaniin?

Heiskanen kertoo kolme asiaa, joista voi aloittaa:

  1. TIEDOSTA. On hyvä pohtia, minkä kiintymyssuhdemallin on sisäistänyt. Voi hankkia tietoa ja miettiä, mihin malliin samastuu: miten koen erilaisia tilanteita ja tunteita, mistä ne johtuvat ja mitä minä haluaisin.

  2. TYÖSTÄ TUNTEITA. Kun on ensin tiedostanut, mistä on kyse, sen jälkeen voi pikkuhiljaa alkaa työstää niitä tunteita, joita elämän varrella on jäänyt työstämättä. Sitä voi tehdä joko yksin, terapiassa tai vaikkapa kursseilla.

  3. HARJOITTELE TIETOISESTI. Tasapainoisempaa suhtautumista ihmissuhteissa voi alkaa harjoitella tietoisesti. Vaikka olisi joku tunne, esimerkiksi voimakas hylätyksi tulemisen tai sitoutumisen pelko, niin se ei tarkoita sitä, että meidän täytyisi toimia sen mukaan. Pelosta huolimatta luottamusta voi harjoitella ja itseään kannustaa sitoutumaan sopivaan ihmiseen.

Tuoreimmat

Luitko jo nämä?