MAINOS


MAINOS - Kaikki tämän osion artikkelit ovat Unikulman mainosaineistoa
MAINOS

Tiesitkö? Huonot yöunet altistavat eri sairauksille - Unen laatu vähintään yhtä tärkeää kuin määrä

Julkaistu:

ILMOITUS  Unettomuus ja heikko unenlaatu aiheuttavat elimistöön stressitilan, joka altistaa muun muassa sydäninfarktille, sepelvaltimotaudille ja kakkostyypin diabetekselle. Huolehtimalla unen laadusta ja määrästä riskitekijät pienenevät.
Unella on suora yhteys elämänlaatuun ja se on ihmisen toimintakyvylle välttämätöntä. Unella on tieteellisesti todistettu olevan keskeisiä vaikutuksia aivojen toimintakykyyn sekä fyysiseen ja psyykkiseen terveyteen.
 
Vaikka unentarve on vuosien varrella pysynyt ennallaan tai jopa lisääntynyt, on vähän nukkuvien prosentuaalinen osuus kuitenkin kasvanut liki kolmanneksen 1980-lukuun verrattuna. Nykypäivän tehoyhteiskunnassa lepoa ja nukkumista ei arvosteta riittävästi, mikä on johtanut siihen että yli neljännes suomalaisista kärsii jatkuvasta unenpuutteesta.
 
Pitkään jatkunut unettomuus aiheuttaa elimistöön stressitilan, joka altistaa erilaisille tulehduksille, sydäninfarktille, valtimotaudille, kakkostyypin diabetekselle ja keskivartalolihavuudelle. Univaje heikentää elimistön vastustuskykyä lisäten sairastumisen riskiä sekä vaikuttaa ihmisen henkisiin ja älyllisiin toimintoihin.
 
Vuorotyöntekijöillä on todettu olevan suurempi riski sairastua muun muassa rintasyöpään ja sepelvaltimotautiin, minkä uskotaan johtuvan univajeesta ja vuorokausirytmin häiriöistä.
 
Unen laatu tärkeää

Aikuinen ihminen tarvitsee unta keskimäärin 7-8 tuntia vuorokaudessa. On kuitenkin tärkeää muistaa, että aivot arvostavat unen laatua sen määrän sijaan. Koska unentarve on yksilöllistä, tulisi unen laatua sekä määrää tarkastella aina suhteessa päiväsaikaiseen toimintakykyyn ja vireystilaan.
 
Mikäli ihminen herää monta kertaa yön aikana, on uni rikkonaista ja unen laatu heikkoa. Pätkittäinen uni on valitettavan yleistä ja myös terveyden kannalta haitallisempaa kuin esimerkiksi nukahtamisvaikeus illalla. 
 
Unihäiriöiden taustalla voi olla monia tekijöitä kuten huono nukkumisergonomia, hengitysteihin liittyvät ongelmat tai tuki- ja liikuntaelimistön kiputilat.

Nukutko väärin?

Nukkumisergonomialla tarkoitetaan nukkumisasentoja ja niitä tukevia välineitä kuten sänkyä, patjaa ja tyynyä. Nukkumisergonomiaan kuuluvat myös muut nukkumisympäristöön liittyvät tekijät kuten melu, lämpötila, ilman kosteus ja valo.
 
Hyvän nukkumisergonomian on tutkittu parantavan unen laatua ja vähentävän tuki- ja liikuntaelimistön ongelmia. Nukkumisergonomian tärkeys korostuu erityisesti ikääntyessä, sillä noin 40 ikävuoden jälkeen unen säätely heikkenee eikä palautuminen ole enää yhtä helppoa kuin nuorempana. 
 
- Koska ihminen viettää noin kolmasosan elämästään nukkuen, tulisi nukkumisergonomiaa arvostaa samalla tavalla kuin työ- tai vapaa-ajan ergonomiaa, fysioterapeutti Katariina Kemppainen Unikulmasta muistuttaa.

Kylkiasennosta vähemmän kipuja
 
Fysiologisesti oikea nukkumisasento helpottaa nukahtamista ja mahdollistaa virkeämpänä heräämisen. Aamuiset kiputilat ovat vahvasti yhteydessä nukkumisasentoihin.
 
Tutkimukset ovat osoittaneet, että kylkimakuuasennossa nukkuvat kärsivät huomattavasti vähemmän aamulla esiintyviä kaularangan, lapaluun tai yläraajan kiputiloja verrattuna muissa nukkumisasennoissa nukkuviin henkilöihin.
 
Kylkimakuuasennossa nukkuvien henkilöiden unen laatu oli myös huomattavasti parempi muihin verrattuna. Tutkimustulosten pohjalta kylkimakuuasentoa voidaan luotettavasti suositella parhaaksi nukkumisasennoksi tuki- ja liikuntaelimistön kiputilojen ehkäisemiseksi ja hyvän unen laadun maksimoimiseksi.
 
Nukkumisasennon lisäksi unen laatuun vaikuttaa oleellisesti patja ja tyyny, joiden tehtävänä on tukea selkärankaa sen luonnolliseen fysiologiseen asentoon. Mikäli sänky ei täytä tätä tehtävää, voi nukkuminen altistaa selkärangan rakenteet liialliselle kuormittumiselle ja johtaa tuki- ja liikuntaelimistön kiputiloihin, unen katkeiluun ja väsymykseen.
 
 
Unikulma on toiminut paremman unen asialla jo 30 vuotta. Unikulma kehittää, valmistaa ja myy yksilöllisiä sekä terveellisiä hyvän unen ratkaisuja. Ammattitaitoinen henkilökunta koostuu fysioterapeuteista sekä ergonomiasuunnittelijoista.

Ota kantaa

Kärsitkö univaikeuksista?

Kyllä 79% Ei 21%
Ääniä yhteensä 5065
MAINOS
Lue myös:

MAINOS