MainosPerhevapaalta työelämään -hanke

Mitä perhevapaan jälkeen? Tämä maksuton valmennus on auttanut monia vanhempia!

Helsingissä järjestettävä Perhevapaalta työelämään -valmennus on monella tapaa poikkeuksellinen. Valmentaja kertoo, miksi osallistuminen kannattaa.


Perhevapaa on yksi elämän murroskohdista. Kotona vietetyn ajanjakson jälkeen siirtymä työelämään saattaa herättää erinäisiä huolia ja epävarmuuden tunteita: Osaanko enää mitään? Onko minusta vielä työelämään? Kuinka yhteensovitan työn, perheen ja vapaa-ajan? Mitä minun kannattaisi tehdä seuraavaksi tai mistä edes aloittaa?

Isojen ja usein herkkienkin kysymysten äärellä moni perhevapaalla oleva kaipaa tukea. Nyt sellaista on saatavilla, vieläpä maksutta. Helsingissä järjestettävä Perhevapaalta työelämään -valmennus tarjoaa keinoja sujuvampaan siirtymiseen kohti työelämää tai opintoja.

Valmennuksen tavoitteena on kirkastaa ajatuksia perhevapaan jälkeen koittavasta ajasta ja tarjota työkaluja oman osaamisen ja vahvuuksien löytämiseen. Saatavilla on tukea myös niiden asioiden käsittelyyn, jotka herättävät huolta ja epävarmuutta. Kaikessa tähdätään siihen, että siirtymä uuteen elämänvaiheeseen tapahtuisi mahdollisimman sujuvasti – sitten kun sen aika on.

Valmennuksessa käydään läpi myös työnhakuun, urasuunnitteluun ja työelämään yleisesti liittyviä asioita. Tietoa eri tukimuodoista, mahdollisista koulutus- ja yrittäjyysvaihtoehdoista sekä perhe- ja työelämän yhteensovittamisesta on kattavasti saatavilla.

Valmennus on täysin vapaaehtoinen, eikä se sido mihinkään. Sama valmentaja kulkee perhevapaalaisen rinnalla läpi valmennuksen.

Valmennukseen voi osallistua, vaikka perhevapaalta siirtyminen työelämään tai opintojen pariin ei vielä tuntuisi ajankohtaiselta.

Valmennus räätälöidään asiakkaan tarpeiden mukaan

Valmennukset ovat osa valtakunnallista Perhevapaalta työelämään -hanketta, jonka koordinoinnista vastaa Uudenmaan ELY-keskus. Helsingissä valmennuksen toteuttaa Arffman Finland Oy.

– Valmennukset on tarkoitettu kaikille perhevapaalaisille niin Helsingissä kuin sen lähialueilla. Koulutustaustalla tai ammatilla ei ole merkitystä osallistumiselle. Tärkeintä on motivaatio ja halu ottaa ohjausta vastaan, kertoo valmentaja Roosa Piipponen Arffmanilta.

Jokainen valmennus räätälöidään asiakkaan tarpeiden ja tilanteen mukaan. Valmennus kestää kolme kuukautta ja sisältää sekä ryhmä- että yksilötapaamisia.

– Ryhmätapaamisissa valmennettava saa kattavasti yleistä tietoa työelämään liittyvistä asioista. Samalla ryhmätapaamiset ovat hyvä foorumi keskustella muiden samassa tilanteessa olevien kanssa. Tapaamisten aikana jokaiselle alkaa hiljalleen muodostua oma henkilökohtainen polku, jota työstetään lisää henkilökohtaisessa valmennuksessa, Piipponen kertoo.

Yksi valmennuksen keskeisimpiä tavoitteita on ammatillisen itsetunnon vahvistaminen. Jo lyhytkin poissaolo työelämästä saattaa kylvää epäilyksen siemeniä omaa osaamista kohtaan.

– Työelämä muuttuu jatkuvasti ja monia mietityttää, pärjääkö enää vanhassa työssään tai työelämässä ylipäätään. Harva tulee ajatelleeksi, että myös perhevapaan aikana on tullut opittua uusia taitoja. Tästä syystä oman osaamisen ja vahvuuksien tunnistaminen ovat tärkeässä roolissa.

Perhevapaalta työelämään -valmennus on tarkoitettu kaikille perhevapaalla oleville vanhemmille.

Uudellamaalla hyvä työtilanne

Kaikilla perhevapaalaisilla ei ole työtä, johon palata. Ja vaikka olisikin, paluu vanhaan työpaikkaan ei välttämättä tunnu enää oikealta. Tällöin suurin kysymys on uuden työn löytyminen.

Valmennuksessa käydään läpi työnhakuun liittyviä perusasioita aina työhakemuksen päivittämisestä piilotyöpaikkojen etsimiseen. Edellytykset uuden työn löytymiselle ovat Piipposen mukaan Helsingissä ja Uudellamaalla hyvät.

Työpaikkoja liikkuu paljon, erityisesti somessa. LinkedIn on nykyisin tärkeä työnhaun kanava ja sieltä on tullut jo ihan suoria yhteydenottoja valmennukseen osallistuneille, Piipponen iloitsee.

Piipposen mukaan valmennukset Helsingissä ovat lähteneet hyvin käyntiin ja moni vanhempi on löytänyt suunnan, jota kohti edetä. Osa on jo jatkanut valmennuksen innoittamana eteenpäin töihin tai opintoihin.

Hän kannustaa jokaista perhevapaalla olevaa tarttumaan tilaisuuteen. Osallistua voi myös ilman aiempaa työkokemusta tai koulutustaustaa. Valmennusta on saatavilla suomen, ruotsin ja englannin lisäksi kahdeksalla muulla kielellä.

Maahan muuttaneet vanhemmat saavat valmennuksen aikana tietoa suomalaisesta työkulttuurista ja heidän kanssaan käydään läpi myös eri kielikoulutusvaihtoehtoja.

Osallistuminen ei vaikuta tukiin

Myös Perhevapaalta työelämään -hankkeen projektipäällikkö Saija Enqvist Uudenmaan ELY-keskuksesta rohkaisee jokaista perhevapaalla olevaa vanhempaa tarttumaan ainutlaatuiseen tilaisuuteen.

– Valmennus on monella tapaa poikkeuksellinen. Se on maksuton, osallistuminen ei velvoita mihinkään, eikä vaikuta henkilön saamiin tukiin. Kaikki tapahtuu osallistujan tarpeiden ja aikataulujen ehdoilla, Enqvist toteaa.

Päätöksenteossa ei kuitenkaan kannata liiaksi aikailla, sillä ilmoittautuminen valmennuksiin päättyy kesäkuun 2022 lopussa. Kyseessä on määräaikainen hanke, jonka jatkosta päätetään myöhemmin.

Myös valmennukseen osallistuneiden antama palaute puhuu sen puolesta, että tarvetta tämänkaltaiselle palvelulle on.

– Valmennuksen päätyttyä moni on kertonut saaneensa kaipaamaansa tukea. Suunta ja suunnitelma tulevaisuuden osalta ovat kirkastuneet, Enqvist kertoo.

Ilmoittaudu valmennukseen täällä!

Perhevapaalta työelämään -valmennus

  • Maksuton valmennus on tarkoitettu kaikille perhevapaalla oleville vanhemmille.

  • Valmennus räätälöidään asiakkaan toiveiden ja tarpeiden mukaan.

  • Valmennukseen voi osallistua myös ilman aiempaa koulutustaustaa ja työkokemusta.

  • Helsingin ohella valmennuksia järjestetään Turun, Tampereen, Kuopion, Oulun sekä Lapin maakunnan alueilla.

  • Valmennuskielet: suomi, ruotsi, englanti, venäjä, arabia, somali, sorani, kurmandzi, pohjoissaame (Lapissa), persia ja mandariinikiina.

  • Osallistuminen valmennukseen ei vaikuta tukiin.

  • Valmennukset ovat osa Uudenmaan ELY-keskuksen Perhevapaalta työelämään -hanketta, jonka rahoittaa työ- ja elinkeinoministeriö.

Ilmoittaudu valmennukseen täällä!

Lue myös: