MAINOS

MAINOS - Kaikki tämän osion artikkelit ovat Suomen Metsäyhdistyksen mainosaineistoa.
MAINOS - Kaikki tämän osion artikkelit ovat Suomen Metsäyhdistyksen mainosaineistoa.
MAINOS Metsien Suomi

Yksi keino selittää metsien huiman kasvun – puuta kasvaa yli puolet enemmän kuin 50 vuotta sitten

Julkaistu:

Samassa suhteessa metsien kasvun kanssa on kasvanut myös puustoon sitoutunut hiilivarasto.


Juuri nyt Suomen metsät kasvavat kohisten. Kasvukausi ei ole pohjolassa juurikaan pidempi kuin koulujen kesäloma.

– Voidaan laskea, että Suomen metsät kasvavat kiihkeimmillään yhdessä päivässä 1300 kilometrin pituisen puupinon verran, jos pino on metrin leveä ja korkea, Metsien Suomen Hannes Mäntyranta sanoo.

Mäntyranta on metsäviestijänä tottunut vääntämään numeroita käsitettävään muotoon, sillä luvut Suomen metsistä ovat järjestään isoja.

Niin kuin tämäkin: kaikkiaan Suomen metsissä on 2500 miljoonaa kuutiometriä runkopuuta. Määrä selviää Valtakunnan metsien inventoinnista ja Luonnonvarakeskuksen metsävaratiedoista.

Samoista tilastoista käy ilmi, että 1970-luvun alussa runkopuuta oli 1500 miljoonaa kuutiometriä. Pelkästään runkopuuta on siis metsissä nykyisin 67 prosenttia enemmän kuin 50 vuotta sitten.

Tämä tarkoittaa, että myös puiden muiden osien – latvuksen, oksien, neulasten ja juurten – yhteenlaskettu tilavuus on kasvanut samassa suhteessa.

– Ja koska puu koostuu suurelta osin hiilestä, samassa suhteessa on kasvanut myös puuston sisältämä hiilimäärä, Mäntyranta huomauttaa.

Metsä kasvaa hyvällä metsänhoidolla

Suomen pinta-alasta 75 prosenttia eli 23 miljoonaa hehtaaria on metsää. Euroopassa vain Ruotsissa metsää on lähes yhtä paljon.

Mäntyranta yrittää jälleen suhteuttaa lukua.

– Jos tarkastaisit Suomen metsät tutkimalla jokaista metsähehtaaria minuutin, et ottaisi huomioon siirtymäaikoja ja tekisit tätä työtä yötä päivää, kaikilla hehtaareilla käymiseen kuluisi yli 44 vuotta, hän laskee.

Suurin osa metsähehtaareista on talousmetsää, jota hoidetaan. Juuri hyvät metsänhoidon perinteet ja käytännöt ovat muun muassa Luonnonvarakeskuksen tutkimusten perusteella syy siihen, että metsien puumäärä kasvaa joka vuosi.

Toinen syy puumäärän kasvuun on ilmastonmuutos. Keskilämpötilojen nousu on lisännyt kasvua.

Metsä – se on kaikessa mukana

Metsien Suomi päivittää mielikuvaa siitä, mitä moderni metsän hyödyntäminen on. Se yllättää, herättää kiinnostusta metsiin ja rohkaisee keskusteluun metsien kestävästä käytöstä ja tuotteista, joita puusta voidaan tehdä.

Lue lisää tästä.
MAINOS Metsien Suomi
Lue myös:

MAINOS