MainosScania Suomi Oy

Moni kaupunki lämpiää hakkeella, mutta tunnetko haketuksen keksintöjä tehneen yrityksen? – ”Isä oli mobiilihaketuksen pioneeri ja aloitti autoilun jo 1950-luvulla”

Scanian ja Szepaniak Yhtiöiden kumppanuus on osa toimitusvarmaa ketjua metsistä energialaitoksille ja teollisuudelle. Siksi Suomi ei jäähdy talvellakaan eikä kodeista lopu lämmin vesi.

Szepaniak Yhtiöt Oy:llä ja Scanian kuorma-autoilla on pitkä yhteinen taival kotimaisen metsäenergian toimittamisessa teollisuuden ja lämpölaitosten käyttöön.


15.6.2021 11:04

Pakkasta ja pimeää, vaihtelevia kelejä ja pitkiä välimatkoja. Lämpölaitokset käyvät täysillä ja toimittavat kotimaisesta metsäenergiasta saatavaa kaukolämpöä suomalaiskoteihin.

Järjestelmä toimii kaikkein kurjimmillakin talvikeleillä ja paukkupakkasilla, sillä toimitusvarma ja osaava ketju on sitoutunut ympärivuorokautiseen työhön viikosta toiseen.

– Meillä on paljon tekemistä juuri silloin, kun olosuhteet ovat kaikkein epäedullisimmat ajaa ja isoihin kohteisiin on toimitettavana paljon tavaraa. Olemme liikkeellä 24/7, luonnehtii Szepaniak Yhtiöt Oy:n toimitusjohtaja Pekka Szepaniak.

– Yhden työvuoron aikana voidaan ajaa Pohjois-Karjalasta pääkaupunkiseudulle: Joensuussa on lunta ja pakkasta, Salpauselän eteläpuolella pääkaupunkiseudulla sataa vettä. Kun on useita purkuja ja lastauksia sekä velvollisuus noudattaa lepoaikalakia, ajot pitää suunnitella hyvin. Vuoron aikana voidaan ajaa 700 kilometriä, mikä edellyttää myös tankkausten optimointia.

50-vuotias Szepaniak Yhtiöt Oy tuottaa materiaalinkäsittely- ja logistiikkapalveluja metsäteollisuudelle ja energialaitoksille. Sen ydinosaamista ovat haketus ja murskaus sekä hakkeen, kuoren, purun ja turpeen irtotavarakuljetukset, puutavarakuljetukset ja bioenergian myynti.

Päätoimialueena on Itä-, Kakkois- ja Keski-Suomi. Yrityksen palveluksessa on noin 100 henkilöä.

Szepaniak Yhtiöiden alku juontaa 1960-luvun lopulle ja jopa edelliselle vuosikymmenelle. Yrityksen perustaja Pertti Szepaniak oli kokopuuhaketuksen kehittäjä ja alan edelläkävijä.

Viimeksi kuluneet 30 vuotta Scania on ollut ykkösmerkkimme ja suurin toimittajamme.

– Isä oli mobiilihaketuksen pioneeri, ja sitä kautta kuljetustoiminta on vahvasti liittynyt toimintaamme. Autoilun hän aloitti 1950-luvun lopulla. Nyt yrityksessä on jo mukana kolmen serkuksen edustama kolmas sukupolvi, Pekka Szepaniak kertoo taustoista.

Pertti Szepaniak oli kekseliäs yrittäjä, joka kehitti laitteita ja prosesseja: ensimmäinen välivarastohakkuri valmistui 1973, minkä jälkeen hän kehitti esimerkiksi palstahakkurit kokopuuhaketusta varten. Hänen ideansa hakeautojen ketjupurkaimesta on nykyisin yleisesti käytössä.

Pertti Szepaniak oli paitsi ahkera yrittäjä myös innovatiivinen kehittäjä haketuksessa ja sen yhdistämisessä kuljetuksiin.

Sahojen tasauspätkien haketukseen Szepaniak kehitti pätkähakkurin, ja myöhemmin valmistui saman materiaalin käsittelyyn kiinteä haketusasema ja palstahaketukseen haketus- ja kuljetusyksikkö.

Hakkuriksi koneen keulalle tuli hänen kehittämänsä kartiohakkuri. 1990-luvulla Pertti ja poikansa Pekka toivat ensimmäisenä Euroopassa amerikkalaisen ketjukarsintakuorintalaitteen Suomeen ja mukauttivat sen täkäläiseen korjuujärjestelmään.

Vuonna 1996 yrityksessä toteutettiin sukupolvenvaihdos, jolloin sisarukset Pekka, Timo ja Tuija Szepaniak jatkoivat perheyrityksen toimintaa.

Pertti Szepaniakin ensimmäinen haketustyö oli Pellos Oy:n työmaalla vuonna 1971. Tämä kehystetty sopimus kertoo yrityksen alkutaipaleesta.

Scania on ollut autojen toimittajana koko ajan Szepaniak Yhtiöiden kumppanina.

– Viimeksi kuluneet 30 vuotta Scania on ollut ykkösmerkkimme ja suurin toimittajamme. Arvostamme hyvää jälkimarkkinointia ja huoltoverkostoa sekä mahdollisuutta hyödyntää merkkikorjaamon osaamista. Tämä on pääomavaltainen ala, eikä vara-autoja ole mahdollisuus seisottaa, Pekka Szepaniak perustelee.

Autojen luotettavuus ja kuljettajien käyttömukavuus ovat keskeisiä asioita hankinnoissa. Sopiva moottoriteho ja toimiva ohjaamo ovat tärkeitä yksityiskohtia arjen työssä.

– Pienemmälläkin moottoriteholla pärjätään, kunhan käytössä on kustannustehokkain vaihtoehto sekä parhaat mahdolliset työkalut ja varusteet.

Polttoainetaloudellisuus korostuu niin kannattavassa yritystoiminnassa kuin ympäristön huomioivassa toimintatavassakin.

– Yrityksen menoissa palkka- ja polttoainekulut ovat merkittävimmät erät, ja itse pystymme vaikuttamaan ennen kaikkea polttoaineen kulutukseen sekä huoltomenoihin ajotavalla ja kaluston optimoinnilla.

Lappeenrannan Joutsenossa toimivalla yrityksellä on vahva perheyhtiötausta: toimitusjohtaja Pekka Szepaniak edustaa toista polvea ja hänen tyttärensä kehityspäällikkö Karoliina Szepaniak kolmatta.

– Scanian kanssa koulutamme kuljettajia ajamaan taloudellisesti ja hyödyntämään siinä kaluston tuomat mahdollisuudet. Teoriaopetuksen lisäksi kuljettajille annetaan vuoden seurannan ajan vinkkejä ja ohjeita, miten kalustoa on hyvä hallita ja omia toimintatapojaan mahdollisesti muuttaa.

Kuljetuskalusto vaihtuu noin kolmen vuoden välein.

– Scania optimoi kanssamme autot, moottoritehot ja välityssuhteet. Edelliselle kalustolle tehty optimointi pudotti polttoaineen kulutusta 5 –7 prosenttia. Nykyisellä autosukupolvella tavoittelemme niin ikään muutaman prosentin kulusäästöä polttoaineessa.

Liikenteen vaihtoehtoiset energiamuodot ovat vielä tulevaisuutta, sillä investointikustannukset ovat Pekka Szepaniakin mukaan isot eikä tankkausasemien verkosto ole vielä riittävä 76-tonnisille yhdistelmille.

– Asetamme vuosittain tietyt ympäristötavoitteet, ja yhtenä isona tekijänä niissä on polttoaineen kulutuksen alentaminen. Hiilikuormitusta pitää vähentää, ja siinä olennaisena tekijänä on nykyaikainen kalusto pienellä kulutuksella, Szepaniak summaa.

Scania Suomi Oy