MainosSeat/ Gasum

Sinunkin biojätteesi voi liikuttaa autoja – näin syntyy ekologinen biokaasu

Jopa 15 prosenttia ruoasta päätyy Suomessa jätteeksi. Jos biojäte kulkeutuu kaatopaikan sijaan biokaasulaitokselle, valmistuu siitä muun muassa ekologista polttoainetta kaasuautoilijoille.


17.4.2019 9:47

Suomessa biokaasun tuotantopotentiaalista hyödynnetään tällä hetkellä vain noin neljä prosenttia. Biojätteen hyötykäyttö kuitenkin kannattaa: jos jäte päätyy kaatopaikalle, syntyy siitä ilmakehää lämmittäviä metaanipäästöjä. Metaani on 20 kertaa hiilidioksidia voimakkaampi kasvihuonekaasu.

Biokaasua valmistetaan tyypillisesti esimerkiksi vedenpuhdistamojen lietteistä ja teollisuuden biohajoavista jätteistä. Energiayhtiö Gasumilla on Suomessa seitsemän biokaasua valmistavaa laitosta, ja niiden lisäksi se hankkii kaasua kolmelta kumppanuuslaitokselta.

Biokaasua hyödynnetään esimerkiksi lämmön tuotannossa ja kaasuautojen polttoaineena.

Kaikkiruokainen biojätelaitos

Gasumin vuonna 2016 avattu Riihimäen biokaasulaitos on yksi neljästä laitoksesta, joissa biokaasua tuotetaan muun muassa kotitalouksien biojätteistä. Laitoksessa hyödynnetään lisäksi lähes kaikenlaista biojätettä, kuten pilaantunutta maitoa meijereistä, rasvakaivojen rasvaa ravintoloista ja mäskiä olutpanimoista.

Pakkaukset jauhautuvat rikki laitoksen murskaimessa. Muovi jää verkkoon, ja hiekka, metalli ja lasi murskaimen pohjalle.

Biojätteen muuttaminen biokaasuksi on hieman kompostointia vastaava prosessi. Mikrobit syövät jätteitä, mutta se tapahtuu hapettomissa olosuhteissa. Kaatopaikoilla on siis käynnissä sama reaktio kuin biokaasulaitoksissa, mutta siellä jäte hajoaa hitaasti, eikä reaktiossa syntyvää energiaa saada talteen. Kaatopaikoilla hajoava biojäte vapauttaa metaania ilmakehään jopa vuosikymmenien ajan.

Kaasuautoilun suosio kasvaa

Gasumin biokaasulaitoksissa biokaasua tuotetaan muun muassa autojen polttoaineeksi. Ennen kuin laitoksessa syntyvä biokaasu päätyy auton tankkiin, se puhdistetaan. Puhdistettu biokaasu palaa puhtaasti, ja sen käytössä syntyy vain murto-osa lähipäästöjä, kuten typenoksideja ja pienhiukkaspäästöjä.

Lisääntynyt ympäristötietoisuus ja kaasuntankkausasemien kasvanut määrä ovat saaneet suomalaiset innostumaan kaasuautoilusta entistä enemmän. Suomessa on tällä hetkellä arviolta 6 300 kaasuautoa, ja määrä kasvaa koko ajan. Suomen 43 kaasuntankkausasemasta 28 on Gasumin. Lisää rakennetaan jatkuvasti.

Myös kaasuautomallistojen laajeneminen mahdollistaa kaasuautoilun yhä useammalle. Suomen laajimman kaasuhybridivalikoiman tarjoavan SEATin kaasuhybridimyynti kasvoi viime vuonna huimat 780 prosenttia.

Kaasuauto on myös taloudellinen valinta

Biokaasu on paitsi ympäristöystävällinen myös taloudellinen valinta auton polttoaineeksi. Se on edullisin uusiutuva polttoaine ja bensiiniä halvempaa. Biokaasun vertailulitrahinta on tällä hetkellä 0,936 euroa.

Kaasuautojen hankintahinta ei poikkea merkittävästi bensiiniautojen hinnasta. Esimerkiksi SEATin Ibiza ja Arona-kaasuhybridimallit maksavat keskimäärin vain noin 1000 euroa vastaavia bensiiniversioita enemmän. Leon-malleissa kaasuversiot ovat vastaavia bensiiniversioita edullisempia.

Lue lisää biokaasusta polttoaineena.

Tutustu SEATin kaasuhybridimallistoon.

Lue myös: