Valtava määrä vaarallista ainetta katosi kierrätyksestä – Suomeen pelätään syntyneen pimeät markkinat

Viime vuonna jäteöljyä kerättiin kierrätettäväksi 1,5 miljoonaa litraa vähemmän kuin vuotta aiemmin.

Energiakriisin pelätään luoneen Suomeen pimeät jäteöljymarkkinat.

17.3. 12:51

Kallistuneen energian pelätään luoneen Suomeen pimeät jäteöljymarkkinat, joilla öljyä myydään laittomasti poltettavaksi.

Huoli pimeiden jäteöljymarkkinoiden syntymisestä perustuu ely-keskusten valvontaviranomaisten kanssa käytyihin keskusteluihin sekä Kierrätysteollisuus ry:n jäsenyrityksiltä saatuihin tietoihin, ympäristöministeriö kertoo.

Ministeriön mukaan jäteöljyä kerättiin viime vuonna kierrätykseen 1,5 miljoonaa litraa vähemmän kuin vuotta aiemmin.

Kierrätysteollisuus ry:n johtava asiantuntija Katja Moliis sanoo, että kierrätykseen päätyvän jäteöljyn määrän vähenemiseen havahduttiin viime syksynä.

– Silloin määrässä näkyi selkeä notkahdus.

Liiton jäsenyritykset noutavat jäteöljyä yrityksistä ja kuljettavat sen kierrätykseen käsittelylaitoksiin, joissa öljy puhdistetaan ja siitä valmistetaan voiteluöljyä.

– Yrityksistä noudettavaa jäteöljyä on ollut aiempaa vähemmän tai sitten öljynoutoja on peruttu kokonaan, Moliis kertoo.

Yrityksistä peräisin olevan jäteöljyn uskotaan jäävän laillisen jätteenkäsittelyn ulkopuolelle ja päätyvän esimerkiksi laittomasti myyntiin. Erilaisissa verkon kauppapaikoissa, kuten Tori.fissä, nähdyt osto- ja myynti-ilmoitukset ovat vahvistaneet epäilyn siitä, että öljyä kaupataan laittomasti polttoon.

Ilmiö ei Moliisin mukaan ole Suomessa uusi, vaan katoavista öljyistä on oltu huolissaan jo parikymmentä vuotta, kun kierrätetyn jäteöljyn määrä ei ole vastannut markkinoille tuodun öljyn määrää.

– Aiemmin on tulkittu, että laittomuuksien lisäksi tilastoinnin puutteet ovat selittäneet ongelmaa. Viime vuonna tapahtunut muutos on kuitenkin niin selkeä, että on selvää, että jäteöljyllä on harmaat markkinat.

Ilmiö ei vielä näy poliisin tilastoissa

Jäteöljyn kierrätystä valvovat alueelliset ely-keskukset sekä kunnalliset viranomaiset eli kuntien ympäristövalvonta.

Ympäristöministeriön erityisasiantuntija Jouni Nissinen kertoo, että havaitut epäkohdat pyritään ensisijaisesti korjaamaan keskustelun kautta. Epäkohdat otetaan puheeksi jäteöljyä tuottavan toiminnanharjoittajan kanssa ja häntä ohjataan toimimaan määräysten mukaisesti.

– Yleensä ympäristöviranomaiset eivät mene sakkolappu edellä.

Keskustelua seuraavat toimenpiteet riippuvat siitä, miten isosta rikkeestä katsotaan olevan kyse: miten paljon öljyä on jäänyt kierrättämättä ja mihin sen epäillään joutuneen. Viime kädessä laiton toiminta on tietenkin poliisiasia, Nissinen sanoo.

Viimeisen kahden vuoden aikana poliisin tietoon tulleiden tyypillisimpien ympäristörikosten määrä on hieman laskenut, sisäministeriön poliisiosaston poliisitarkastaja Juha Tuovinen kertoo.

Kolme yleisintä ympäristörikosnimikettä ovat jätelain rikkominen, ympäristön turmeleminen sekä ympäristörikkomus.

Ainakaan toistaiseksi pimeät öljymarkkinat eivät näy poliisin tietoon tulleiden rikosten määrässä. Tuovinen kuitenkin muistuttaa, että ympäristörikollisuus jää usein piiloon ja rikosten paljastuminen voi olla sattumanvaraista.

– Esimerkiksi jäteöljyn luvaton poltto ei tule viranomaisten tietoon, ellei joku kerro siitä tai ellei esimerkiksi palotarkastuksella huomata jotain.

Tyypillisesti seuraamukset ympäristörikoksista ovat sakkorangaistuksia.

Vaarallinen jäte, jonka kierrätys on käyttäjän vastuulla

  • Jäteöljy on vaarallista jätettä, jonka käsittelystä säädetään lailla. Sen varastointi, polttaminen ja kaupittelu ilman lupaa on laitonta.

  • Jäteöljyä syntyy muun muassa maatalousyrityksissä, autokorjaamoissa ja teollisuudessa. Jäteöljyä on esimerkiksi autojen ja traktoreiden käytetty voiteluöljy.

  • Sen kierrättäminen ei ole tuottajavastuun alaista, eli kierrätys on ostajan ja käyttäjän vastuulla. Yritysten tulee toimittaa jäteöljy kierrätettäväksi jätealan yrityksille.

  • Jäteöljyä saa luovuttaa vain sellaiselle toimijalle, jolla on ympäristöluvan mukaan oikeus ottaa vastaa kyseistä jätettä. Luovuttajalla on vastuu varmistaa, että kerääjällä on lupa kerätä jäteöljyä.

  • Jäteöljyhuolto perustuu ympäristöministeriön ja Kierrätysteollisuus ry:n väliseen green deal -sopimukseen, jolla pyritään tehostamaan öljyjätteen keräystä Suomessa ja lisäämään sen kierrätystä.

  • Öljyjä kerätään Suomessa noin 67 000 tonnia vuodessa. Tästä noin kolmasosa saadaan kierrätettyä.

  • Luontoon päätyessään jäteöljy pilaa nopeasti sekä maaperän että pinta- ja pohjaveden.

  • Sen poltto tarkoitukseen sopimattomissa polttolaitteissa taas tuottaa ilmaan raskasmetalleja, haitallisia yhdisteitä sekä syöpää aiheuttavia pienhiukkasia.

  • Jäteöljyä voidaan kierrättää uudelleen käytettäväksi voiteluaineina.

Seuraa ja lue artikkeliin liittyviä aiheita

Osion tuoreimmat

Luitko jo nämä?