Katso lista: näissä vanhain­kodeissa on liian vähän hoitajia

Vaadittu hoitajamitoitus nousee tänä vuonna. Lukuisissa vanhainkodeissa ja muissa vanhusten hoitolaitoksissa hoitajien määrä on edelleen huolestuttavan alhainen. Myös kotihoitokäyntien määrä on laskenut, mikä voi kertoa ilman apua jäävistä vanhuksista.

Terveyden ja hyvinvoinninlaitos julkaisi listan hoivalaitoksista, jotka eivät yllä vaadittuun hoitajamitoitukseen. Vaadittu mitoitus nousee huhtikuussa. Se voi voi lisätä alalle hakeutuvien määrää, koska työn kuormittavuus tasoittuu.

2.2. 4:45

Lain mukaan vanhusten laitoshoidossa ja ympärivuorokautisessa palveluasumisessa täytyy olla 0,6 hoitajaa yhtä vanhusta kohden. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) torstaina julkaisemasta listauksesta selviää, että viidessä prosentissa Suomen yksiköitä hoitajia on edelleen liian vähän.

Suurin syy liian pienelle hoitajamäärälle on henkilöstöpula. THL:n johtavan tutkijan Hanna Alastalon mukaan erityisen huolestuttava tilanne on paikoissa, joissa työntekijöitä on alle 0,5 asiakasta kohden. Tällöin taustalla voi usein olla muitakin ongelmia kuin työntekijöiden löytäminen.

– Onhan se huolestuttavaa. Valvontaviranomainen kuitenkin selvittää, mitä kaikkein huonoimmassa jamassa olevien yksiköiden tilanteen taustalla on, Alastalo sanoo.

THL:n listaus hoitajamitoituksen alittavista hoitokodeista menee aluehallintovirastojen ja Valviran tietoon. Hyvinvointialueilla on myös omavalvontavastuu, eli niiden täytyy valvoa, että yksiköissä on laissa vaadittu määrä työntekijöitä.

Yksiköitä, joissa hoitajia on alle 0,5 asiakasta kohden, on THL:n listauksessa kahdeksan. Huonoin tilanne näyttää olevan Sateenkaari-Kodissa Espoossa, jossa hoitajia on vain 0,39 asiakasta kohden.

Sen sijaan Vantaan ja Keravan hyvinvointialueella sekä Keski-Uudenmaan hyvinvointialueella on kaikissa yksiköissä lakisääteinen määrä hoitajia, sillä niitä ei mainita listauksessa.

THL seuraa lakisääteisen henkilöstömitoituksen toteutumista puolivuosittain. Nyt julkaistut tiedot kerättiin marraskuussa. Yksikköjen esihenkilöt ilmoittavat välittömään asiakastyöhön käytetyt työtunnit ja muut tarvittavat tiedot, joista THL laskee mitoituksen.

Henkilöstömitoituksen seuranta koskee ympärivuorokautista palveluasumista, vanhainkotihoitoa ja terveyskeskuksen pitkäaikaishoitoa.

Lain mukaiseen 0,6 hoitajan mitoitukseen ylsi 95 prosenttia yksiköistä. Hanna Alastalon mukaan suunta on kaiken kaikkiaan hyvä.

– Kyllä kentällä on tehty töitä, että mitoitus saavutetaan, hän sanoo.

Viimeisen puolen vuoden aikana vanhusten ympärivuorokautiseen hoitoon myös palkattiin 4 300 työntekijää.

Mikä

Hoitajamitoitus

Hoitajamitoituksesta määräävä vanhuspalvelulaki astui voimaan loppuvuodesta 2020.

Henkilöstön vähimmäismitoitus otetaan käyttöön asteittain.

Huhtikuusta 2023 alkaen työntekijöitä on oltava 0,65 asiakasta kohden ja joulukuusta alkaen 0,7 asiakasta kohden.

Tämän vuoden joulukuusta alkaen hoitajia on oltava 0,7 yhtä asukasta kohden. Positiivista on, että viime vuoden marraskuussa jo kolmannes yksiköistä täytti 0,7 työntekijän mitoituksen.

THL:n arvion mukaan mitoitukseen pääseminen kaikille alueilla edellyttää vielä 2 885 työntekijän palkkaamista. Laskelmassa ei ole huomioitu sijaisten tarvetta.

Alastalon mukaan THL ei arvioi, saadaanko iäkkäiden ympärivuorokautiseen hoitoon riittävä määrä uusia työntekijöitä ennen joulukuuta.

– Katse kääntyy hyvinvointialueisiin, miten ne saavat tämän toimimaan, hän sanoo.

Hoitajamitoituksen lakiuudistuksen tavoitteena on ollut vapauttaa sairaan- ja lähihoitajat hoitotyöhön, sillä hoitajat ovat tehneet paljon myös avustavia tehtäviä, kuten pyykki- ja ruokahuoltoa. Avustavan henkilöstön työpanos on kasvanut 1 600 työntekijällä, ja lähihoitajien työtunneista enää 4 prosenttia on näitä välillisiä työtehtäviä.

Kotihoidossa puolestaan tehtiin 1,8 miljoonaa kotikäyntiä vähemmän kuin edellisvuonna. Luku perustuu THL:n ennakkotietoon ja voi täydentyä. Lukema on poikkeuksellinen, sillä kotikäyntien määrä ei ole aiemmin vähentynyt.

– Tämä on huolestuttavaa. Kotihoidon saatavuus on koko maassa heikentynyt. Korona-aikaan osa avuntarvitsijoista on jäänyt kokonaan ilman kotihoidonpalvelua.

Alastalon mukaan hyvinvointialueiden on syytä selvittää, kuinka kotihoito alueilla toimii. Riittämätön kotihoito säteilee terveydenhuoltoon, sillä esimerkiksi ensihoidon tehtävät ilman apua olevien vanhuksien kotiin voivat lisääntyä.

– Tässä on alueilla vakava paikka kartoittaa kotihoidon tilanne, Alastalo sanoo.

Liian alhainen hoitajamitoitus hoivakodeissa näkyy esimerkiksi hoitajien työn raskautena. Sairaanhoitajat ja lähihoitajat joutuvat myös usein tekemään muuta kuin suoraa hoitotyötä, esimerkiksi pesemään pyykkiä ja vastaamaan ruokahuollosta.

Vanhuksen arjessa liian pieni määrä hoitajia voi näkyä esimerkiksi jatkuvana odottamisena.

Lue lisää: Kolmen kohdan ohje: Mitä voi tehdä, jos huoli läheisen saamista hoivapalveluista heräsi?

Jos oma läheinen on hoivakodissa, jossa on liian vähän hoitajia, mahdollisista epäkohdista kannattaa Alastalon mukaan kertoa yksikön esihenkilöille. Hoivakodille voi myös tehdä kirjallisen muistutuksen.

Jos tilanne ei parane, hoivakodin toiminnasta voi kannella aluehallintovirastoon.

Osion tuoreimmat

Luitko jo nämä?