THL suosittelee huumeiden käyttöhuonekokeilua – tärkein tehtävä tavoittaa huumehoidon ulkopuolella olevat ja ohjata avun piiriin

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos julkaisi seitsemän suositusta, joilla huumekuolemia voisi ehkäistä.

THL antoi seitsemän suositusta, joilla huumekuolemia voitaisiin ehkäistä.

31.1. 11:59

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL suosittelee määräaikaista käyttöhuonekokeilua huumeiden käyttäjille. Käyttöhuonekokeilusta saataisiin THL:n mukaan tärkeää tietoa, miten palvelu vaikuttaa huumekuolemiin.

THL suosittelee määräaikaista erillislakia, jolla mahdollistettaisiin terveydenhuollon henkilökunnan valvomien käyttötilojen kokeilu. Suomen lainsäädäntö ei toistaiseksi mahdollista käyttötilojen perustamista tai kokeilua.

Suositus on osa THL:n julkaisemaa seitsemän kohdan suosituslistaa, joiden avulla huumekuolemia voisi ehkäistä Suomessa. Sen on koostanut THL:n huumekuolemien ehkäisyn asiantuntijaryhmä HEAR.

–  Huumemyrkytyskuolemat sekä huumausaineiden pitkäaikaisesta käytöstä johtuvat kuolemat ovat olleet kasvussa koko 2000-luvun ajan, ja palveluiden tulee vastata tähän muuttuneeseen tilanteeseen, kertoo työryhmän johtaja ja erityisasiantuntija Sanna Kailanto THL:n tiedotteessa.

Tilastokeskuksen mukaan vuonna 2020 huumeisiin kuoli Suomessa yli 250 ihmistä, joista noin puolet oli alle 35-vuotiaita miehiä.

Käyttöhuoneiden tehoa huumekuolemien ehkäisyssä voi heikentää sekakäyttö

Käyttöhuoneiden tärkein tehtävä Suomessa olisi työryhmän raportin mukaan huumehoidon ulkopuolella olevien tavoittaminen ja ohjaaminen avun piiriin, mikä voisi vaikuttaa huumekuolemien määrään.

Käyttöhuoneiden tavoitteena olisi myös opastaminen vaarallisesta yhdistelmäkäytöstä ja riskialttiin pistokäytön vähentäminen.

Lisäksi käyttöhuoneiden avulla huumeidenkäyttöä saadaan ohjattua pois julkisesta tilasta.

Suomen haasteena on raportin mukaan se, että käyttöhuoneet eivät välttämättä vähentäisi merkittävästi huumemyrkytyskuolemia, sillä Suomessa niitä aiheuttaa pääasiallisesti pitkävaikutteisen buprenorfiinin ja keskushermostoa lamauttavien aineiden samanaikainen käyttö. Hengenvaarallinen myrkytystila syntyy aineiden yhteiskäytössä usein tuntien kuluttua, jolloin henkilö on jo poistunut käyttötilasta.

Monissa muissa maissa kuolemia aiheuttavat enemmän nopeavaikutteisemmat opioidit, joiden käytössä vaarallinen myrkytystila syntyy nopeammin.

Buprenorfiinia valmistetaan muun muassa Subutex-nimisenä lääkkeenä.

THL julkaisi viime viikolla tilastoraportin päihdehuollon huumeasiakkaista vuonna 2020. Kyselyyn vastanneista päihdehuollon asiakkaista yli neljäsosa kertoi buprenorfiinin olevan heidän ensisijainen ongelmapäihteensä. Myös yli puolet päihdehuollon asiakkaista kertoi sekakäytöstään.

Yliannostusten vasta-ainetta tulisi olla paremmin saatavilla

THL suosittelee myös naloksonin saatavuuden parantamista sekä käyttäjille että terveydenhuollon ammattilaisille.

Naloksoni on opioidien yliannostukseen käytettävä vasta-aine, jota voidaan antaa nenäsuihkeena tai injektiona. Sen tiedetään toimivan parhaiten heroiinin kaltaisiin lyhytvaikutteisiin opioideihin liittyvissä yliannostuksissa.

Myös naloksonin kanssa ongelmaksi muodostuu Suomessa yleisen hidasvaikutteisen buprenorfiinin käyttö. Työryhmän raportin mukaan tutkimustietoa naloksonin käytöstä ja vaikutuksista buprenorfiiniyliannostuksiin ei ole riittävästi.

Käyttöhuonekokeilun ja naloksonin saatavuuden lisäksi THL suosittelee opioidikorvaushoitoon nopea pääsyä, päihteitä käyttävien ja viranomaisten keskinäisen luottamuksen vahvistamista, terveysneuvontapalveluihin pääsyn helpottamista, poliisin kanssa tehtävän yhteistyön vahvistamista kaikilla sektoreilla sekä kohderyhmille suunnattua viestintää.

Seuraa ja lue artikkeliin liittyviä aiheita

Osion tuoreimmat

Luitko jo nämä?