Poliisi kuuli kymmeniä henkilöitä Koskelan teini­surmaa edeltäneistä tapahtumista: ”Moni eri henkilö oli havainnut uhrin vammat”

Poliisi ei aloita virkarikosta koskevaa esitutkintaa Koskelan henkirikoksen uhrin asiassa.

Kynttilöitä uhrin löytöpaikalla Koskelan sairaala-alueella.

2.9.2021 6:15

Poliisi kertoi tiistaina, ettei se aloita esitutkintaa koulun ja lastensuojelun toimista liittyen 16-vuotiaan pojan kuolemaan Helsingin Koskelassa joulukuussa 2020.

Tammikuun lopussa alkaneen esiselvityksen taustalla olivat murhatutkinnassa selvinneet tiedot siitä, että 16-vuotiasta uhria oli kiusattu pitkään ja pahoinpidelty jo ennen henkirikosta.

Poliisi on selvittänyt, ovatko koulu ja lastensuojelu hoitaneet tehtävänsä asianmukaisesti.

Asian laadun ja asiaan liittyvien henkilöiden palvelussuhteiden johdosta asiaa arvioitiin ensisijaisesti virkavelvollisuuden rikkomisen tunnusmerkistöstä käsin.

Rikoskomisario Markku Silénin mukaan lausunto hankittiin yhteensä 44 henkilöltä.

– Esiselvityksen keskeinen johtopäätös on se, että peruskoulun opettajia, rehtoreita, lastensuojelutyöntekijöitä, muita viranhaltijoita tai ketään muutakaan ei ole syytä epäillä virkavelvollisuuden rikkomisesta, tuottamuksellisesta virkavelvollisuuden rikkomisesta eikä mistään muustakaan rikoksesta, Silén toteaa.

Selvityksestä ilmenee, että uhri oli joutunut ala- ja yläkoulun aikana erinäisten ”koulumaailmassa suhteellisen tavanomaisten” kiusaamistekojen kohteeksi.

Opetushenkilökunnan kertoman perusteella uhriin kohdistunut kiusaaminen ei ollut kuitenkaan jatkuvaa tai toistuvaa.

– Osalla opetushenkilökunnasta ei ollut edes kuulopuheiden tasolla olevaa tietoa uhriin kohdistuneesta kiusaamisesta. Osalla puolestaan oli tietoja joistain yksittäisistä kiusaamistapahtumista, Silén kertoo.

Selvityksessä esiin nousivat yksittäiset uhriin kohdistuneet nimittelyt, ilveilyt sekä naureskelut.

Kahdella opettajalla oli tiedossaan tapaus, jossa uhrin housut oli vedetty alas kesken koulupäivän.

Selvityksessä todetaan, että uhrin koulu on puuttunut kaikkiin sen tietoon tulleisiin kiusaamistekoihin asianmukaisesti.

Lavan alusta, josta löydettiin murhatun teinipojan ruumis.

Asiassa ei poliisin mukaan ilmennyt, että koulu olisi jättänyt huolehtimatta oppimisympäristön turvallisuudesta, tai suhtautunut piittaamattomasti velvollisuuteensa ylläpitää ja valvoa koulurauhaa.

Näin ollen selvityksessä ei tullut esiin konkreettisia perusteita koulua tai sen henkilökuntaa koskevan virkarikosepäilyn tueksi.

Uhrin tiedetään ennen kuolemaan johtaneita tapahtumia joutuneen useiden pahoinpitelyjen uhriksi.

Pahoinpitelyissä saamiaan vammoja poika oli selvityksen mukaan selittänyt muilla syillä ja kyennyt näin salaamaan väkivallanteot.

– Aika moni eri henkilö oli havainnut uhrin vammat, kuitenkaan niihin sen kummemmin reagoimatta. Saatu selvitys viittaa siihen, että nuori oli niissä olosuhteissa onnistunut riittävän hyvin keksimään selityksen herättämättä huomiota, Silén sanoo.

Poliisin mukaan lastensuojelun ja sosiaalityöntekijöiden menettelyn osalta saatu selvitys antaa jossain määrin jännitteisen kuvan surmaviikonlopun tapahtumista ja olosuhteista lastensuojelulaitoksessa.

Lausunto hankittiin 13:lta sosiaalitoimen ja lastensuojelun työntekijältä ja siinä keskityttiin surmaviikonlopun tapahtumiin.

Poliisi on aiemmin kertonut uhrin huoltajien suostumuksella, että poika oli lastensuojelun asiakas ja hänet oli sijoitettu asumaan kodin ulkopuolelle.

Selvityksen mukaan uhria oli surmaillasta lähtien tavoiteltu puheluin ja tekstiviestein sekä olemalla yhteydessä hänen omaisiinsa ja läheisiinsä. Poliisille tehtiin myös etsintäkuulutukseen tähtäävä katoamisilmoitus.

Silénin mukaan työntekijöiden antamat lausunnot olivat keskenään hyvin erisuuntaisia. Niissä pohdittiin hyvin voimakkaasti sitä, olisiko tapaus voitu estää toimimalla toisin.

– Aika suuri hajonta oli niissä näkemyksissä, mitä olisi jälkikäteen ajatellen ollut järkevää tehdä. Lausunnot olivat hyvin inhimillisiä.

Lastensuojelun henkilökunnan selvityksissä sivuttiin Silénin mukaan esimerkiksi hätäpaikannuksen käyttämättä jättämistä ja työntekijäresursseja.

Kynttilöitä surmapaikalla.

Laitoksesta ei myöskään oltu yhteydessä varalla olijaan, mikä nousi osassa lausuntoja esiin.

– Lastensuojelua velvoittavaa sääntelyä ja ohjeistusta leimaa näiden olosuhteiden valossa tietynlainen tulkinnanvaraisuus. Yksittäisen lastensuojelulaitoksen kannalta viikonloppuna käytössä olevilla resursseilla ja varalla olijoiden määrällä voi olla suuri vaikutus siihen, millaisiin toimenpiteisiin on tosiasiassa tarkoituksenmukaista ryhtyä, Silén toteaa.

Asiassa ei poliisin mukaan ilmennyt, että lastensuojelun työntekijät olisivat laiminlyöneet virkatoiminnassa säädöksiin ja määräyksiin perustuvat virkavelvollisuutensa.

Selvityksen mukaan lastensuojelulaitos ja lastensuojelu on täyttänyt yleisesti lastensuojelulaissa toiminnalle asetetut vaatimukset riittävällä tarkkuudella.

Näin ollen asiassa ei ole ilmennyt perusteita epäillä lastensuojelua tai lastensuojelulaitosta virkarikoksesta.

– Minun näkemykseni mukaan yksikään näistä jälkikäteen esiin nousseista eri toimintamalleista ei olisi lopputulosta pystynyt muuttamaan.

16-vuotiaan murhasta syytetään kolmea poikaa, jotka myös olivat tekoaikaan 16-vuotiaita. Helsingin käräjäoikeus antaa tuomion asiassa perjantaina.

Keväällä antamassaan välituomiossa Helsingin käräjäoikeus totesi, että syytetyt olivat toimineet pääosin syytteessä kuvatulla tavalla. Kesällä valmistuneen mielentilatutkimuksen mukaan he myös olivat tapahtuma-aikaan syyntakeisia, eli ymmärsivät tekonsa.

Syyttäjä on vaatinut heille murhasta 12 vuoden, 11 vuoden sekä yhdeksän ja puolen vuoden vankeusrangaistuksia.

Seuraa ja lue artikkeliin liittyviä aiheita

Osion tuoreimmat

Luitko jo nämä?