Kela saa jatkuvasti huomautuksia oikeusasiamiehen toimistolta lainvastaisesta toiminnasta - Kotimaa - Ilta-Sanomat

Oikeusasiamies joutuu jatkuvasti huomauttamaan Kelaa lainvastaisesta toiminnasta: ”Ei enää yksittäistä huolimattomuutta”

”Ainahan virheitä sattuu, mutta kun virheet alkavat toistua, se ei ole enää yksittäistä huolimattomuutta.”

30.7. 17:47

Kela on saanut eduskunnan oikeusmieheltä useita huomautuksia asioiden huolimattomasta valmistelusta.

Ihmiset ovat kannelleet, miten lääkekulut ovat jääneet korvaamatta tai asumistuki saamatta Kelan päätösten johdosta.

Vuoden 2018 alusta lähtien oikeusasiamies on antanut 425 kanteluratkaisua, jotka ovat johtaneet oikeusasiamiehen toimenpiteisiin, ilmenee Ilta-Sanomien oikeusasiamiehen kansliaan tekemästä tietopyynnöstä.

Huomautuksen Kela on saanut tänä aikana 17 tapauksesta.

Oikeusasiamiehen antama huomautus on vakava moite siitä, että Kela on toiminut asiassa lainvastaisesti. Huomautuksia Kela on saanut muun muassa siitä, ettei se ole käsitellyt hakemuksia säädetyssä ajassa tai se on laskenut väärin työttömyysturvajaksoja.

Huomautusta lievempiä toimenpiteinä oikeusasiamies voi saattaa valvottavan tietoon käsityksensä lain mukaisesta menettelystä tai kiinnittää valvottavan huomiota hyvän hallintotavan vaatimuksiin tai perus- ja ihmisoikeuksien toteutumista edistäviin seikkoihin. Tällöin oikeusasiamies voi antaa valvottavalle moitteet sen toiminnasta.

Moitteita eduskunnan oikeusasiamies on antanut Kelalle satoja.

Kanteluiden määrä ryöpsähti, kun perustoimeentulon myöntämiseen ja maksamiseen liittyvät asiat siirtyivät kunnilta Kelalle vuonna 2017.

– Meille tuli ensimmäisenä vuotena 800 toimeentuloa koskevaa kantelua, esittelijäneuvos Tapio Räty muistelee.

Nykyisin toimeentuloa koskevien kanteluiden määrä on alle puolet ensimmäisestä vuodesta.

Alussa ongelmia oli Rädyn mukaan pitkissä käsittelyajoissa. Ne Kela sai korjattua. Nyt ongelmat liittyvät Kelan asiakaspalveluun ja päätöksentekoon.

Oikeusasiamiehen lisäksi oikeuskanslerin virasto on toistuvasti kiinnittänyt huomiota Kelan päätöksenteossa sattuneisiin virheisiin.

Kun laillisuusvalvoja antaa huomautuksen tai vakavan moitteen, se edellyttää, että samankaltainen virhe ei enää toistu.

– Ainahan virheitä sattuu, mutta kun virheet alkavat toistua, se ei ole enää yksittäistä huolimattomuutta, Räty tuskailee.

Räty uskoo, että kanteluiden määrä johtuu kertoo liian suuresta työtaakasta. Työntekijät eivät ehdi paneutua hakemuksiin riittävän huolellisesti.

– Jos on hakija, joka kuukausittain hakee toimeentulotukea, silloin pitäisi katsoa vanhoja asiakirjoja, joita asiakas on aiemmin esittänyt.

Räty sanoo, että päätöksenteossa sattuu virheitä, joita voitaisiin huolellisella paneutumisella välttää.

Turhauttavaa valvoville viranomaisille on se, että huomautukset eivät ole aina johtaneet korjauksiin.

– Samoista asioista on pitänyt huomauttaa useamman kerran, Räty valittelee.

Paljon kanteluita tulee Rädyn mukaan siitä, mitä Kela hyväksyy kohtuulliseksi asumismenoksi.

Kanteluita tulee paljon myös lääkekulujen korvaamisesta.

Toistuvat virheet edellyttävät Rädyn mukaan asiakkaalta erityistä valppautta, jotta hän huomaa virheet ja pystyy esittämään korjausvaatimuksia.

Tilanne on Rädyn mielestä erityisen hankala haavoittuvassa asemassa oleville asiakkaille, esimerkiksi mielenterveysongelmaisille tai ikäihmisille, jotka eivät pysty valvomaan oikeuksiaan.

– Kaikilla ei ole mahdollisuuksia asioida sähköisesti tai heillä ei ole esimerkiksi puhelinta. Jäljelle jäävät maaposti tai asiointi Kelan toimistoissa, mutta Kelan paikallistoimistoja ei ole joka paikassa.

Lääkkeiden korvaamisessa on ollut ongelmana se, että Kela hyväksyy vain tietyt lääkkeet. Potilaat ovat joutuneet maksamaan lääkekuluja omasta pussistaan.

Yksi tarkkaavaisuushäiriöstä kärsivä ei saanut korvausta ADHD-lääkkeeseen, jonka käyttöön hänellä oli lääkärin erityislupa. Kelan hyväksymä lääke aiheutti hänelle vatsakipuja.

Kelan päätä ei kääntänyt hallinto-oikeuden päätös, jonka mukaan lääke oli tarpeellinen ja asiasta oli riittävä selvitys.

Kantelija toimitti Kelan vaatimuksesta toimeentulotukea koskevan lääkereseptin. Korvaukset lääkekuluihin jäivät saamatta, sillä Kela ei käsitellyt hakemusta lain säätämässä määräajassa.

Eduskunnan apulaisoikeusmies antoi Kelalle moitteen määräajan ylityksestä. Puutteita oli myös siinä, ettei Kelan asiakaspalveluun saanut yhteyttä.

Lisäksi oikeusasiamies ihmetteli, miksi Kela ei noudata hallinto-oikeuden ohjeita.

Kelan toimeentuloturvaetuuksien osaamiskeskuksen päällikkö Pasi Pajula sanoo, että kanteluissa toistuvat tietyt teemat, kuten käsittelyajat.

– Jos käsittelyajoissa on haasteita, silloin haastavina aikoina saattaa tulla useita kanteluita samasta aiheesta ja asiasta.

Pajula on Kelassa vastuussa perustoimeentulotukeen liittyvistä asioista. Siinä oli hänen mukaansa toimeenpanon Kelaan siirtymisen alussa haasteellinen vaihe, jolloin ruuhkista tuli paljon kanteluita.

Kanteluiden määrät ovat Pajulan mukaan tasaisesti laskeneet vuosi vuodelta. Perustoimeentulossa käsittelyruuhkat ovat nykyisin harvinaisia.

– Reilun vuoden ajan on ollut tilanne, että käsittelyruuhkat ovat olleet hyvin satunnaisia. On ollut ehkä yhden päivän ylityksiä silloin tällöin.

Pajula sanoo, että nyt enemmän ruuhkaa on sairauspäivärahojen käsittelyssä. Ruuhkat johtuvat korona-ajan korvauksista.

Oikeusasiamiehen ja oikeuskanslerin kannanotot ovat Pajulan mukaan Kelalle arvokasta materiaalia ja ne otetaan huomioon toiminnassa.

– Kun asia tulee vireille, katsomme jo pelkästään toiminnan kehittämisen kannalta, mistä on kyse, ja reagoimme yleensä jo siinä vaiheessa, kun se on tullut vireille.

Kelalla on Pajulan mukaan säännöllisiä tapaamisia eduskunnan oikeusasiamiehen kanssa ja tilanteita käydään yhdessä läpi.

– Olen ymmärtänyt, että kanteluiden määrä on perustoimeentulotuen osalta samalla tasolla Kela-aikana kuin se oli kunta-aikana.

Juttua korjattu 31.7. kello 20.36. Jutussa käytettiin aiemmin ilmausta oikeusasiamiehen toimisto. Oikea termi on oikeusasiamies. Jutussa myös luki aiemmin, että huomautusta lievempi aste on moite tai vakava moite. Todellisuudessa huomautusta lievempiä toimenpiteitä ovat huomion kiinnittäminen ja käsityksen ilmaiseminen.

Artikkeliin liittyviä aiheita

Osion tuoreimmat

Luitko jo nämä?