Tällaisiin oloihin alaikäiset rikoksista vankilaan tuomitut Suomessa päätyvät

Suomessa ei ole yhtään ainoastaan alaikäisille vangeille tarkoitettua vankilaosastoa. Alaikäiset vankeusvangit sijoitetaan Suomessa lähtökohtaisesti vankiloiden nuoriso-osastoille, joiden yläikäraja on 24 vuotta.


26.6.2021 7:30

Alaikäisten vakavat väkivaltarikokset ovat näkyneet tiuhaan uutisotsikoissa, kun nuorten tekemiä henkirikoksia tai sellaisten yrityksiä on tapahtunut korona-aikana useita.

Vaikka nuorisorikollisuus on kokonaisuutena Suomessa vähentynyt, alaikäisten vakavimmassa väkivaltarikollisuudessa havaittiin piikki korona-aikana.

Alaikäisiä tutkinta- ja vankeusvankeja oli Suomessa toukokuun lopulla yhteensä 12. Heistä tutkintavankeja oli 9 ja vankeusrangaistusta suorittavia vankeja 3.

Rikosseuraamuslaitoksen keskushallintoyksikön erityisasiantuntija Tuija Muurinen sanoo, että alaikäisten tutkintavankien määrässä on näkynyt se, että alaikäisten tekemiä vakavia rikoksia on tapahtunut lyhyen ajan sisällä useita.

–Vantaan tutkintavankilan nuoriso-osastolla on yhtäkkiä ollut paljon alaikäisiä, jotka tarvitsevat erityistä huomiota. Osastolla on paljon nuoria tällä hetkellä.

Suomessa ei ole yhtään omaa osastoa vain alaikäisille vangeille, koska alaikäisiä vankeja on ollut aina kerrallaan niin vähän.

–Monen vuoden ajan Suomessa on ollut vain yksittäisiä alaikäisiä vankeusvankeja, maksimissaan noin viisi vuosittain. Alaikäisiä tutkintavankeja on vuosittain noin 30-40.

Helsingin vankilan nuorten osaston ikäraja on alle 25 vuotta.

Alaikäinen, joka saa vankeustuomion, pyritään lain mukaan sijoittamaan ensisijaisesti asuinpaikkaansa lähinnä olevan vankilan nuoriso-osastolle. Alaikäinen voidaan sijoittaa myös valvottuun koevapauteen tai lastensuojelulaitokseen.

– Kun tuomio on lainvoimainen, tehdään sijoittelupäätös.

Suomessa niin sanottuja nuoriso-osastoja on tällä hetkellä viidessä vankilassa: Turun vankilassa, Helsingin vankilassa, Hämeenlinnan vankilassa, Keravan avovankilassa sekä Vantaan vankilassa tutkintavankilana.

Yksilönsuojan vuoksi Muurinen ei kerro, missä vankiloissa tämänhetkiset alaikäiset vangit ovat sijoitettuina.

Nuoriso-osastojen ikäraja on ollut 24 vuotta. Muurisen mukaan pääsääntöisesti osastoille sijoitetaan alle 21-vuotiaita.

–Ne alaikäiset, jotka ovat suljetussa vankilassa, pyritään aina sijoittamaan nuorten osastolle muiden nuorten kanssa.

Jos nuoriso-osastolle sijoitetaan alaikäinen tuomittu, osastolla saattaa olla hänen kanssaan yhtä aikaa täysi-ikäisiä niin sanottuja nuoria vankeja.

–Alaikäistä ei eristetä täysin erilleen osaston toiminnoista tai muista osastonsa vangeista, jos hän on vankilassa ainoa alaikäinen. Sellin ulkopuolella hän saa olla kanssakäymisissä nuoriso-osaston muiden vankien kanssa, vaikka nämä olisivatkin yli 18-vuotiaita, Muurinen selittää.

Alaikäinen ei silti ole täysin ilman valvontaa muiden nuorten kanssa.

–Aina silloin, kun alaikäinen on nuoriso-osastolla sellin ulkopuolella tekemisissä täysi-ikäisten vankien kanssa, henkilökunta on paikalla. Yleensä osastolla on silloin jotain yhteistä suunniteltua toimintaa. Jos on vapaampaa oleskelua yhdessä, erityisohjaajat tai osaston työntekijät ovat paikalla osastolla.

Nuoriso-osastojen alaikäisillä ja täysi-ikäisillä vangeilla saattaisi ainakin teoriassa olla runsaastikin ikä- ja kokoeroa. Turvallisuusongelmia on Muurisen mukaan kuitenkin ollut hyvin harvoin.

–Aina jollain voi olla huono päivä. Mitään vakavaa ei ole minun tiedossani ainakaan.

Helsingin vankilassa nuoriso-osaston käytävällä on vangeille yhteistä oleskelutilaa.

Helsingin vankila on yksi niistä paikoista, jonne alaikäinen vankeusrangaistukseen tuomittu voidaan sijoittaa. Helsingin vankilan nuorten osaston ikäraja on alle 25 vuotta.

Helsingin vankilan nuorten osaston erityisohjaaja Saara Nieminen kertoo, että nuorten osaston toiminnot ovat erillään muiden osastojen toiminnoista.

Nieminen ei kommentoi sitä, onko Helsingin vankilassa tällä hetkellä alaikäisiä vankeja, vaan hän avaa nuorten osaston toimintaa yleisellä tasolla.

–Täysi-ikäiset ja mahdolliset alaikäiset nuoret ovat nuorten osastolla keskenään yhdessä, eli heillä on omat sellit, mutta esimerkiksi yhteiset kuntoutustoiminnot. Muilla osastoilla olevia aikuisia vankeja he eivät tapaa. Nuorten osastolla on valvonta paikalla jatkuvasti.

Vuonna 2020 tapahtunut alaikäisten vakavien väkivaltarikosten piikki ei näy toistaiseksi Helsingin vankilan nuoriso-osastolla, sillä vankilaan sijoitetaan pääasiassa vankeusvankeja, joilla on jo lainvoimainen tuomio. Rikosoikeudelliset prosessit voivat olla pitkiä ja edetä esitutkinnasta hovioikeuteenkin saakka ennen mahdollista lainvoimaista tuomiota.

Kaikille vangeille laaditaan heidän vankilaan tullessaan rangaistusajan suunnitelma.

–Se perustuu heidän yksilöllisiin tarpeisiinsa. Jos arvioidaan, että päihteet ovat merkittävä riski nuoren elämässä, silloin pyritään järjestämään tarvittavat tukitoimet, Nieminen kertoo.

Nuorten osasto on kuntouttava osasto. Kuntouttava toiminta voi tarkoittaa esimerkiksi ohjelmia, joilla pyritään tukemaan päihteettömyydessä. Kuntouttavat toimet voivat liittyä myös esimerkiksi väkivaltaisuuteen ja suuttumuksen hallintaan.

Aikuisiin vankeihin verrattuna nuoriso-osastolla työskentelyssä täytyy huomioida lastensuojelulaki ja perusopetuslaki. Alaikäisillä on oppivelvollisuus, joten mikäli vankilaan tulee alaikäisiä vankeja, heille tulee järjestää riittävä opetus.

Opetusta pitävät tarvittaessa ulkopuoliset oppilaitokset, jotka voivat tulla vankilaan opettamaan. Vankilassa on ryhmätilat, joissa opetusta pystytään järjestämään.

– Jos nuori on oppivelvollisuuden piirissä, hän käy osastolla opiskelemassa, ja se määrittelee isosti arkea. On yksilöllistä, miten opetus järjestetään ja suunnitellaan.

Helsingin vankilassa opetusta voidaan järjestää ryhmätiloissa.

Opetuksen lisäksi osastolla on ryhmätoimintaa ja yksilöllistä kuntoutustyöskentelyä.

Niemisen mukaan vankeusaikana pyritään vahvistamaan vankien omatoimisuutta ja vastuunottokykyä omasta elämästä.

–Voi olla esimerkiksi ryhmiä, joissa keskustellaan asunnon hakemisesta tai siitä, miten pitää huolta omasta taloudesta.

Osastoilla on myös paljon arjen taitojen opettelua. Usein nuoret saattavat itsenäistyä vapautuessaan vankilasta, joten siihen pyritään antamaan eväät.

– Voi olla ulkopuolisia toimijoita, jotka tulevat käymään täällä ja opettavat erilaisia kokkaus- ja siivoustaitoja sekä taloustaitoja.

– Voisi sanoa, että siisteys ja ympäristöstä huolehtiminen on monille nuorisovangeille haaste. Sitä täällä paljon tuetaan ja yhteisvastuullisesti pidetään osastoa siistinä.

Nuorilla samoin kuin aikuisilla vangeilla kaikkiin päiviin sisältyy ruokailuja ja päivittäinen ulkoilu.

Viikoittain vangit käyvät kanttiinissa, mistä saa tehdä omalla rahalla ruoka- ja hygieniatarvikeostoksia. Tämän lisäksi ohjelmassa on pyykin vaihtoa ja viikoittainen kirjastovuoro.

Nuoriso-osaston vankisellien varustus on Helsingin vankilassa samanlainen kuin muillakin asuinosastoilla. Selleissä on sänky, työpöytä, oma wc ja televisio.

Nieminen sanoo, että nuoriso-osaston tilat eivät merkittävästi poikkea vankilan muista osastoista. Kaikilla vangeilla on oma selli, jonka varustus on sama kuin muillakin asuinosastoilla: selleissä on sänky, työpöytä, oma wc ja televisio.

Osaston käytävällä on yhteisiä oleskelutiloja, kuten pöytäryhmiä. Osastolla on oma keittiö, jossa vangit voivat tehdä itse ruokaa, sekä suihkut ja kodinhoitohuone pyykinpesukoneineen.

–Yhteisissä tiloissa saa oleskella päiväjärjestyksen mukaan silloin, kun sellien ovet ovat auki. Päivällä ovet ovat auki pitkäänkin.

Harrastusmahdollisuuksina on esimerkiksi kuntosali ja ulkopuntit. Tupakointi on alaikäisiltä kielletty.

–Treenaaminen on nuorten osaston vangeille lähes poikkeuksetta aika tärkeää. Nuoret myös lukevat paljon.

Normaalitilanteessa osastolla on viikonloppuisin tapaamisia esimerkiksi läheisten kanssa.

– Ne tapahtuvat vankilan tapaamistiloissa osastoittain. Siellä on osaston muita vankeja ja heidän läheisiään samaan aikaan. Valvottuja yksityisiä perhetapaamisia anotaan erikseen.

Korona-aikana viikoittaisia läheisten tapaamisia ei ole rajoitustilanteesta riippuen ollut kuten normaalisti. Vierailurajoitusten aikana vangit ovat pitäneet läheisiinsä yhteyttä kirjeitse, puhelimitse sekä Skype-yhteydellä.

Rajoitusten ollessa tiukimmillaan vankilaan ei päässyt kuukausiin vierailijoita.

Nuoriso-osaston vangeille opetetaan vankilassa muun muassa kokkaus- ja siivoustaitoja.

Vankilaan päätyvillä nuorilla rikoksentekijöillä on monesti kasautuneita riskitekijöitä, kuten päihderiippuvuutta tai osattomuutta.

–Ei ole esimerkiksi päästy koulupaikkaan kiinni. Nuorten osaston vangeilla taustalla on hyvin usein ollut päihteitä, Nieminen kertoo.

Nuorten osaston erityisohjaajana Nieminen voi olla mukana huolehtimassa siitä, että nuorelle saadaan hankittua asunto vapautumisvaiheeseen.

Lisäksi vangeille voidaan muun muassa selvitellä mahdollisia koulupaikkoja.

–Pyrimme tukemaan nuorta täällä niin, ettei hän päätyisi enää uudelleen vankilaan.

Rikosseuraamuslaitos kaavailee parhaillaan valtakunnallisen, 15–17-vuotiaille tarkoitetun niin sanotun lapsivankiosaston perustamista.

– Meillä on se haaste, että meillä ei ole Suomessa alaikäisille vankeusvangeille omaa osastoa, Rikosseuraamuslaitoksen keskushallintoyksikön erityisasiantuntija Tuija Muurinen sanoo.

Muurinen kertoo, että tällä hetkellä Risellä on loppusuoralla selvitystyö alaikäisten nuorten sijoittamisesta vankiosastoille.

– Selvityksen pohjalta nostetaan esille kehitysehdotus siitä, että kuinka paljon meillä tulee olla esimerkiksi henkilökuntaa nuoriso-osastolla ja minkälainen henkilökunnan koulutuksen tulee olla. Lisäksi määritellään, että tulisiko nuoria ja alaikäisiä keskittää tiettyihin yksiköihin.

Risen tekemän selvityksen pohjalta harkitaan siis, tuleeko Rikosseuraamuslaitokseen perustaa alaikäisille oma osasto.

– Päätöksiä asiassa ei ole vielä tehty. Mutta tällaista on esitetty vahvasti.

Muurisen mukaan selvitystyö ei ole käynnistynyt yksin viimeaikaisten nuorten vakavien väkivaltarikosten vuoksi.

– Tätä alaikäisten ja nuorten vankien tilannetta on pohdittu jo pidemmän aikaa.

  • Rikosoikeudellinen vastuuikäraja on Suomessa 15 vuotta.

  • Rikoksen tekeminen 15-17 vuoden iässä on rangaistusasteikon lieventämisperuste. Rangaistus määrätään noudattaen lievennettyä rangaistusasteikkoa, jos tuomittu on tehnyt rikoksen alle 18-vuotiaana.

  • Alaikäistä ei voida tuomita elinkautiseen vankeusrangaistukseen.

  • Mikäli alaikäinen todetaan esimerkiksi syylliseksi murhaan, hän voi saada murhasta 2–12 vuotta vankeutta, eikä häntä voida tuomita elinkautiseen. Mikäli alaikäinen todetaan syylliseksi tappoon, enimmäisrangaistus olisi 9 vuotta.

  • Nuoret rikoksentekijät pääsevät yleensä ehdonalaiseen vapauteen jo silloin, kun rangaistuksesta on suoritettu kolmasosa.

Lähteet: Finlex, Minilex

Seuraa ja lue artikkeliin liittyviä aiheita

Osion tuoreimmat

Luitko jo nämä?