Oikeus: Verottaja ei saa salata suurituloisten nimiä - Kotimaa - Ilta-Sanomat

Oikeus: Verottaja ei saa salata suurituloisten nimiä

Helsingin hallinto-oikeuden mukaan verotietojensa julkistamista vastustaneiden henkilöllisyydet ovat julkista tietoa.

20.4. 10:55 | Päivitetty 20.4. 18:24

Verotietojensa julkistamista vastustaneiden suurituloisten henkilöllisyydet ovat julkinen tieto, toisin kuin Verohallinto on väittänyt.

Tähän päätyi Helsingin hallinto-oikeus tiistaina antamissaan ratkaisussa. Useat tiedotusvälineet olivat valittaneet Verohallinnon linjauksesta oikeuteen.

Ilta-Sanomat oli yksi henkilöllisyyksien piilottamisesta valittaneista tiedotusvälineistä. Myös Helsingin Sanomien, STT:n, Ylen ja Kauppalehden toimittajat olivat valittaneet hallinto-oikeuteen.

Kyse oli siitä, että Verohallinto alkoi verovuodesta 2018 lähtien tarjota yli 100 000 euroa verotettavaa tuloa saaneille mahdollisuutta piilottaa tietonsa medialle jaettavilta verolistoilta. Ensimmäisenä vuonna verottaja piilotti medialistoiltaan noin 230 henkilön tiedot. Seuraavana vuonna tietopiileskelijöitä oli jo tuhansia.

Verohallinto on kieltäytynyt kertomasta medialle, ketkä ovat tietojensa piilottamista pyytäneet. Hallinto-oikeuden mukaan heidän nimensä ja henkilöllisyytensä ovat kuitenkin julkista tietoa. Hallinto-oikeus palautti median tietopyynnöt Verohallinnolle uuden päätöksen tekemistä varten.

”Pelkkä tieto vastustamisoikeuden käyttämisestä ei ollut tässä yhteydessä salassa pidettävä tieto,” hallinto-oikeus toteaa.

Median tekemiä valituksia Verohallinnon linjauksista oli kaikkiaan seitsemän. Kukin valitus oli omanlaisensa, mutta tärkein peruskysymys oli tämä: saako verottaja suojella suurituloisten henkilöllisyyttä, jos nämä itse eivät julkisesta huomiosta pidä?

Helsingin hallinto-oikeuden vastaus on, että ei saa.

Ilta-Sanomien valitusta koskevassa päätöksessään oikeus toteaa seuraavasti:

”Hallinto-oikeus toteaa, että vastustamisoikeuden käyttöä ei ole laissa säädetty viranomaisen asiakirjojen salassapitoperusteeksi eikä sitä julkisuusperiaate huomioon ottaen tule sellaiseksi tulkita. Vastustamisoikeuden käyttäminen ei voi kohdistua sellaiseen henkilötietojen käsittelyyn, joka on tarpeen viranomaisen lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi. Verohallinnolla on lakisääteinen velvoite antaa tieto viranomaisen julkisista asiakirjoista julkisuuslaissa säädetyin edellytyksin.”

Verohallinto oli perustellut salassapitoa muun muassa sillä, että pelkkä tieto vastustamisoikeuden käyttämisestä paljastaisi julkisuuslain nojalla salassa pidettävää tietoa ihmisten terveydentilasta tai yksityiselämästä. Verohallinto viittasi myös tietosuojalakiin, mutta hallinto-oikeuden mukaan sekään ei estä nimitietojen luovuttamista.

”Hallinto-oikeus katsoo, että tieto vastustamisoikeuden käyttämisestä ei tässä yhteydessä ole salassa pidettävä, vaikka tämä tarkoittaakin, että vastustamisoikeuden käyttäminen ei johda sellaisiin vaikutuksiin kuin sitä käyttäneet ovat ehkä toivoneet,” hallinto-oikeus toteaa IS:n valitusta koskevassa päätöksessään.

Kaikkia median vaatimuksia hallinto-oikeus ei hyväksynyt. Oikeuden mukaan Verohallinnolla ei ollut velvollisuutta erikseen laatia uusia verolistoja, vaikka tietojensa piilottamista pyytäneiden nimitiedot sinällään eivät ole salassa pidettäviä.

Käytännössä tämä tarkoittaa, että piileskelijöiden nimet media joutuu vastedes etsimään henkilö kerrallaan, ellei Verohallinto itse halua tiedonsaantia helpottaa.

Myös IS:n vaatimukset hylättiin osin. IS oli vaatinut muun muassa kaikkien tietojen piilottamista pyytäneiden julkisia verotietoja. Oikeus katsoi, kuten yllä jo todettiin, että tämä oli tarkoittanut Verohallinnon kannalta kokonaan uusien asiakirjojen luomista. Sellaisten tuottaminen mahtui tässä tapauksessa veroviranomaisen harkintavaltaan, oikeus katsoi.

Helsingin hallinto-oikeuden päätökset eivät ole vielä lainvoimaisia. Niistä on mahdollista valittaa korkeimpaan hallinto-oikeuteen.

Jutun kirjoittaja on Ilta-Sanomien lukuun veroasiassa Helsingin hallinto-oikeuteen valittanut toimittaja.

Osion tuoreimmat

Luitko jo nämä?