Nuorisopsykiatria on tukossa: nuoria joudutaan lähettämään kotiin, koska resurssit eivät riitä

Ilta-Sanomien haastattelemat lähteet kertovat, että korona-aikana tyypillistä on, että päivystykseen tulee ahdistunut nuori, mutta hänelle ei voida tehdä muuta kuin antaa rauhoittavaa lääkettä. Lähetemäärät erikoissairaanhoitoon ovat hurjassa kasvussa, koska perustasolla ei ole resursseja hoitaa nuoria.

HUS nuorisopsykiatrian linjan linjajohtaja Laura Häkkinen sanoo, että lähetemäärät ovat kasvaneet 40 prosenttia.

19.3.2021 20:59

Nuorisopsykiatrian huono tilanne on ikuisuusaihe. Ei tarvitse kuin katsoa tilastoja, niin näkee kehityssuunnan.

Kuntaliitto on koostanut valtakunnantason tietoja. Psykiatrisen laitoshoidon keskimääräinen pituus on laskenut 13–17-vuotiailla 39 vuorokaudesta 19 vuorokauteen ajanjaksolla 2008–2018.

HUS:n luvut ovat vielä hurjemmat. Vuosina 2012–2019 nuorisopsykiatrian osastohoitovuorokausien määrä on laskenut noin puoleen, kertoo HUS nuorisopsykiatrian linjan linjajohtaja Laura Häkkinen. Hän on aloittanut työssään tämän vuoden alussa.

– Samalla kuin laitoshoidon vuorokaudet ovat vähentyneet, hoidon painopistettä ja resursseja on siirretty avohoitopainotteiseksi. Tämä kehitys on Euroopan laajuinen trendi. Uskon, että suurin osa potilaista ja omaisistakin valitsee mieluummin avohoidon, mikäli potilaan tilanne pystytään hoitamaan siten, hän sanoo.

HUS:n psykiatriakeskus sijaitsee Töölössä.

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri HUS on ehdottomasti maan suurin sairaanhoitopiiri. Nuorisopsykiatrissa on 46 vuodepaikkaa. Se kuulostaa tavattoman vähältä. Hieman yllättäen Häkkinen ei vaadi lisää osastohoitoresursseja, vaan nostaa esiin toisen ongelman.

– Hoitojärjestelmän pirstaleisuus on jopa suurempi ongelma kuin resurssointi. Meillä on kouluterveydenhuolto, terveyskeskukset, oppilaitosten terveydenhuolto, sosiaalitoimen ja kaupunkien järjestämiä palveluja. Jopa meidän on välillä vaikea saada systeemistä selvää. Siitä, kuka hoitaa nuoren siinä vaiheessa, kun nuoren hoito kuuluisi perustasolle, hän sanoo.

Tämä on todellinen ongelma. Nuoret ja heidän perheensä ovat vuosia puhuneet siitä, miten nuori kulkee paikasta toiseen ja kertoo omat vaivansa yhä uudelleen ja uudelleen. Ja siitä, miten perusterveydenhuollon kirjoittamista lähetteistä kaikki eivät ”kelpaa”,vaan erikoissairaanhoito palauttaa hoidon porrastuksen mukaisesti nuoren perustasolle, joka taas kokee, ettei osaa nuorta auttaa.

Periaatteessa valtaosan avusta pitäisi tulla perustasolta. Vain vaikeammin oireilevien tulisi päätyä erikoissairaanhoitoon. Nyt sinne päätyy aivan liikaa nuoria. Tällä hetkellä joka kymmenes Uudenmaan alueen nuori on erikoissairaanhoidon piirissä. Laura Häkkinen sanoo, että lähetemäärät ovat kasvaneet 40 prosenttia. Se on valtava kasvu.

Kaikki eivät halua puhua nimellään. Perustasolta sanotaan, ettei heillä ole resursseja hoitaa nuoria.

Korona-aikana tyypillistä kuulemma on, että päivystykseen tulee ahdistunut nuori, eikä ole muuta vaihtoehtoa kuin antaa rauhoittavaa lääkettä pahimpaan ahdistukseen. Nuori lähetetään kotiin lääkepurkin kanssa.

Kentän yhteinen näkemys on, että näin asioiden ei pitäisi mennä.

Eikä tilanne ole helpottamassa. Sen voi päätellä esimerkiksi siitä, että korona-aika on tukkinut auttavat puhelimet ja verkkopalvelut.

Yksi tunnetuimmista on nuorille ja nuorille aikuisille tarkoitettu Sekasin-chat. Yhteydenottoja tulee niin paljon, että pahimmillaan jonotusaika on useita tunteja. Se on esimerkiksi itsetuhoiselle nuorelle valtavan pitkä aika.

Itsetuhoisia yhteydenotto tulee noin kymmenen vuorokaudessa, kertoo Sekasin-kollektiivin toiminnanjohtaja Satu Raappana. Yleisin yhteydenottojen syy on paha olo ja ahdistuneisuus.

Sekasin-chatin päivystäjä töissä vuonna 2018.

Soitetaan vielä Tapio Rädylle. Räty on töissä eduskunnan oikeusasiamiehen kansliassa, esittelijäneuvoksena. Kun lapsi tai nuori tekee kantelun, ne päätyvät Rädyn ja toisen lastensuojeluesittelijän työpöydälle.

Nuorten tekemät kantelut ”osuvat” paljon paremmin kuin aikuisten. Nuorten tekemistä kanteluista 80 prosenttia aiheutti jatkotoimenpiteitä vuonna 2019, aikuisten tekemistä 20 prosenttia.

– Kun lapset ja nuoret ottavat yhteyttä, he puhuvat asiaa ja kertovat erittäin todellisista ongelmista, Räty sanoo.

Nuorten kantelujen määrät ovat kasvussa: vuonna 2017 niitä tuli alle 5, viime vuonna jo yli 60.

Paljon yhteydenottoja tulee sijoitetuilta lapsilta ja nuorilta. Sijoituspaikassa esimerkiksi rajoitetaan liikaa oikeuksia.

 Kun lapset ja nuoret ottavat yhteyttä, he puhuvat asiaa ja kertovat erittäin todellisista ongelmista.

Tapio Räty työskentelee esittelijäneuvoksena eduskunnan oikeusasiamiehen kansliassa.

Räty suree sitä, että vaikka hän yrittäisi olla ratkaisun esittelyssä nopea, parhaimmillaankin se tarkoittaa kantelun ratkaisua kahdessa kuukaudessa. Yleensä menee kauemmin.

– Nuorten aikakäsitys on erilainen. Yleensä he soittavat jo viikon kuluttua, ja kysyvät, että miksi et vastaa. Heillä on akuutti hätä. Yritän prosessin aikana ottaa heihin yhteyttä ja selittää, miksi asian ratkaiseminen kestää.

Palataan vielä HUS:iin. Laura Häkkisen työsarka on saada nuorisopsykiatria kuntoon. Ensimmäisenä hän aikoo ratkaista sen, että nuorten pitää päästä avohoitoon heti, kun tutkimukset näyttävät, että sille on tarvetta. Nyt välissä on odotusaikaa. Hän selvityttää myös, onko nuorisopsykiatrian 46 osastopaikkaa riittävä määrä, ovatko ne optimaalisesti käytössä ja pääsevätkö potilaat osastojakson jälkeen viiveettä avohoitoon.

Mutta.

– Kyllä koko nuorisopsykiatria on ylikuormitustilassa. Sitä ei käy kieltäminen.

Osion tuoreimmat

Luitko jo nämä?