Salon uimahalli­kärhämä paisuu: Kaupunki haluaa poliisin tutkivan, uhkasiko Jaana Haapasalo uima­valvojaa potkuilla - Kotimaa - Ilta-Sanomat

Salon uimahalli­kärhämä paisuu: Kaupunki haluaa poliisin tutkivan, uhkasiko Jaana Haapasalo uima­valvojaa potkuilla

”Potkujen hoitamisesta tai järjestämisestä en puhunut mitään, mutta uimavalvoja on saattanut asian näin tulkita.”

Salon uimahallissa sattui välikohtaus, jota puidaan edelleen.­

27.1. 19:49

Salon kaupungin kunnallisessa uimahallissa viime kesänä koettu veden roiskuttelusta seurannut kärhämä kaupunginvaltuutettu Jaana Haapasalon ja uimahallin uimavalvojan välillä paisuu ja saa yhä vakavampia sävyjä.

Vastakkain olivat Haapasalo ja uimavalvoja, johon kilpauimarilta roiskeita saanut Haapasalo oli tyytymätön.

Kysymys kuuluu nyt: uhkasiko Haapasalo järjestää uimavalvojalle potkut?

Ja jos uhkasi, kertoiko hän siinä yhteydessä uimavalvojalle olevansa kaupunginvaltuutettu?

Jaana Haapasalo.­

Haapasalo on antamassaan selonteossa kiistänyt uhanneensa uimavalvojaa potkuilla, ”vaikka (uimavalvoja) on saattanut asian näin tulkita”.

Salon kaupunginhallitus päätti maanantaina kokouksessaan yksimielisesti esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto tekee poliisille tutkintapyynnön Haapasalon käytöksestä.

Ilman poliisin tutkintavaltuuksia, kuten todistajien kuulemista, ei kaupunginhallituksen mielestä voida saada selkoa Haapasalon ja uimavalvojan keskenään ristiriitaisiin näkemyksiin siitä, miten sanoja on vaihdettu.

Kaupunginhallituksen päätöksestä kertoi ensimmäisenä Salon Seudun Sanomat.

Haapasalo ilmoitti päätöksen jälkeen sähköpostitse valtuutetuille, että hän aikoo tehdä rikosilmoituksen kaupunginhallituksen puheenjohtajasta Saija Karnisto-Toivosesta.

– Vaikea tuota on kommentoida, Karnisto-Toivonen kommentoi tuoreeltaan IS:lle.

Eräs toinen kaupunginhallituksen jäsen totesi, että Haapasalolla on taipumus kertoa tekevänsä rikosilmoituksia, mutta aina ei ole varmaa, mitä lopulta tapahtuu.

Tapaus on nyt muuttunut roiskuttelusta työsuojeluasiaksi.

Kaikki liittyy kuitenkin samaiseen 14. heinäkuuta Salon uimahallissa tapahtuneeseen välikohtaukseen, josta on laajalti uutisoitu Haapasalon näkökulmasta.

Kyse ei ei enää ole siitä, kuka (kilpauimari) roiskutti vettä kenen (Haapasalo) päälle ja miten uimavalvoja siihen suhtautui (Haapasalon mukaan puolusti kilpauimaria).

– Tämä on nyt työsuojeluasia, Karnisto-Toivonen määrittelee.

Hän joutui esittelemään asian kaupunginhallituksessa virkansa puolesta, koska tavanomainen virkamiesesittely ei Haapasalon valtuutetun aseman vuoksi ollut mahdollinen.

Uimavalvoja teki jo loppukesällä Haapasalon käytöksestä työsuojeluilmoituksen nimikkeellä uhka-, vaara- tai läheltä piti -tilanne.

Uimavalvojan mukaan Haapasalo oli luvannut järjestää hänelle potkut. Hän koki tilanteen uhkaavana.

Työturvallisuuslain mukaan työnantajan on ryhdyttävä toimenpiteisiin, mikäli työntekijään (uimavalvoja) kohdistuu häirintää tai muuten epäasiallista kohtelua.

Kuntalain mukaan valtuutetun (Haapasalo) pitää edistää kunnan ja sen asukkaiden etua ja toimia luottamustehtävässään arvokkaasti.

Edelleen kuntalain mukaan valtuutettu tekee työtään virkavastuulla.

Jos on syytä epäillä, että kunnan luottamushenkilö on syyllistynyt virkarikokseen tai muuten menetellyt velvollisuuksiensa vastaisesti, Kaupunginhallituksen täytyy saattaa asia valtuuston tietoon ja, mikäli kysymyksessä on ilmeinen virkarikos, tehtävä viipymättä rikosilmoitus.

Haapasalolle annettiin mahdollisuus antaa selvitys.

Elettiin marraskuuta.

Selvityksessään Haapasalo totesi ”potkujen hoitamisesta tai järjestämisestä en puhunut mitään, mutta (uimavalvoja) on saattanut asian näin tulkita”.

Vastaselvityksessään uimavalvoja toisti näkemyksensä: Haapasalo oli uhkaillut lopputilillä.

Uimavalvoja mainitsi mahdollisena todistajana työtoverinsa, joka oli ollut kuulomatkan päässä ja viittasi esimiehelleen tuoreeltaan antamaansa raporttiin sekä tekemäänsä työsuojeluilmoitukseen uhkatilanteesta.

Maanantaina kaupunginhallitus piti ”todennäköisenä”, että Haapasalo oli toiminut uimavalvojan kertomalla tavalla, minkä vuoksi työnantajan velvollisuutena oli ryhtyä asianmukaisiin toimiin.

Kaupunginhallitus huomioi, että tapaus (roiskuttelu, suukopu) liittyi Haapasalon harrastustoimintaan, ei luottamustoimen hoitamiseen.

Keskeisenä selvitettävänä asiana kaupunginhallitus piti Haapasalon tilanteessa omaksumaa roolia.

Esiintyikö hän valtuutettuna?

”Jos Haapasalon on kertonut olevansa valtuutettu ja sanonut järjestävänsä lopputilin uimavalvojalle, kyse on lainkodassa mainitusta (virka)velvollisuuksien vastaisesta toiminnasta.”

Koska tämä seikka on yhä auki, kyseessä ei ollut kaupunginhallituksen mielestä ”ilmeinen virkarikos”, joka olisi edellyttänyt kaupunginhallitukselta rikosilmoituksen tekemistä, vaan se siirsi tapaus-Haapasalon käsittelyn valtuustolle.

Aluksi oli tarkoitus esittää, että valtuusto tekee rikosilmoituksen, ”jos se harkitsee sen tarpeelliseksi”. Kokoustauon jälkeen päätettiin jyrkemmästä sanamuodosta, jossa kaupunginhallitus pyytää valtuustoa tekemään tutkintapyynnön poliisille.

Perusteena oli, ettei asiaa ole pelkin virkamiestoimin mahdollista selvittää pitemmälle, vaan tarvitaan poliisin toimivaltaa, esimerkiksi todistajien kuulemiseen.

”Mikäli valtuutettu on asemaansa vedoten kyseenalaistanut työntekijän työsuhteen jatkumisen, hän on on syyllistynyt virheelliseen menettelyyn luottamustoimessa”, kaupunginhallitus evästi Salon valtuustoa, joka kokoontuu ensi viikolla.

Korjattu kello 20.45 Salon kunnanhallitus kaupunginhallitukseksi niiltä osin, kun se ei ollut jo valmiiksi oikein.

Osion tuoreimmat

Luitko jo nämä?