Seksuaalirikoslain uudistukselle kovaa kritiikkiä: 12–15-vuotiaiden uhrien aseman pelätään heikentyvän

Arvostelijoiden mukaan esitys johtaisi uhrien oman käyttäytymisen setvimiseen ja voisi lieventää rangaistusasteikkoa.

19.10.2020 17:58

Oikeusministeriössä valmisteltu seksuaalirikossäännösten uudistus kerää arvostelua, joka kohdistuu 12–15-vuotiaiden seksuaalirikosten uhrien asemaan. Lakiehdotuksen pelätään johtavan siihen, että rikostutkinnassa ja tuomioistuimissa syyniin joutuisi lapsiuhrin oma käytös.

Joissakin tapauksissa uudistus voisi arvostelijoiden mukaan myös johtaa rangaistusasteikon lieventymiseen, vaikka pyrkimys on ankaroittaa linjaa lapsiin kohdistuneissa seksuaalirikoksissa.

Oikeusministeriön asettaman työryhmän ehdotus seksuaalirikoslainsäädännön kokonaisuudistuksesta valmistui heinäkuussa. Lausuntokierros ehdotuksesta päättyi syyskuun lopussa.

Ehdotus pitää sisällään perusteellisen remontin lapsiin kohdistuneiden seksuaalirikosten nimikkeissä. Nykyisestä lapsen seksuaalisen hyväksikäytön nimikkeestä luovuttaisiin kokonaan. Tilalle tulevia nimikkeitä olisivat muun muassa lapsenraiskaus, sukupuoliyhteys lapsen kanssa ja seksuaalinen kajoaminen lapseen.

Lähes kaikki lausunnonantajat kiittelevät sitä, että uudistuksessa kootaan lapsia koskevat seksuaalirikossäännökset omaksi kokonaisuudekseen. Useissa lausunnoissa kuitenkin arvostellaan muutosta siltä osin kuin se koskee 12–15-vuotiaita uhreja.

Lakiehdotuksen mukaan sukupuoliyhteys alle 12-vuotiaan kanssa olisi vastedes aina lapsenraiskaus. Taustalla on kohuttu tapaus, jossa 10-vuotiaan kanssa sukupuoliyhteydessä ollut tuomittiin vain hyväksikäyttörikoksesta, koska lapsi oli suostunut vapaaehtoisesti.

Vastedes tällainen tuomio ei olisi enää mahdollinen, sillä alle 12-vuotiaan kohdalla suostumuksella ei olisi enää merkitystä.

Tilanne olisi edelleen toinen 12–15-vuotiaiden kohdalla. Ehdotuksen mukaan teko olisi vakavimmissa tapauksissa törkeä lapsenraiskaus (rangaistusasteikko 4–12 vuotta vankeutta). Perusmuotoinen lapsenraiskaus (2–10 vuotta) olisi kyseessä, jos ”osapuolten iässä ja henkisessä kypsyydessä on olennainen ero ja lapsi on saatu sukupuoliyhteyteen kehottamalla, taivuttelemalla tai houkuttelemalla”.

Jos kehotusta, taivuttelua tai houkuttelua ei ole, niin teko tuomittaisiin nimikkeellä sukupuoliyhteys lapsen kanssa. Sen rangaistusasteikko ulottuisi neljästä kuukaudesta kuuteen vuoteen vankeutta.

Useat lausunnonantajat ovat sitä mieltä, ettei suostumuksella pitäisi olla merkitystä kenenkään alle 16-vuotiaan kohdalla. Sukupuoliyhteys alle 16-vuotiaan kanssa tulisi aina tuomita lapsenraiskauksena, katsovat muun muassa Naisjärjestöjen keskusliitto, Itä-Suomen syyttäjäalue, Raiskauskriisikeskus Tukinainen ja Rikosuhripäivystys.

Myös esimerkiksi Mannerheimin lastensuojeluliitto ja Oulun käräjäoikeus nostaisivat ”suostumusikärajan” 13 tai 14 vuoteen.

"Teon ei tulisi olla lievemmin rangaistava, vaikka 12–15-vuotias on itse ollut aktiivinen suhteessa häntä olennaisesti vanhempaan ja kypsempään henkilöön," Rikosuhripäivystys toteaa lausunnossaan.

Useiden lausuntojen mukaan ehdotetut pykälät antavat liikaa painoarvoa 12 vuotta täyttäneen uhrin omalle käyttäytymiselle. Tämä johtaisi siihen, että rikostutkinnassa ja tuomioistuimissa puitaisiin tekijän käyttäytymisen ja olosuhteiden sijasta uhrin tekemisiä, mikä olisi hänelle vahingollista.

Helsingin käräjäoikeus huomauttaa lausunnossaan myös näyttövaikeuksista. Lakiehdotus saattaisi käräjäoikeuden mukaan myös lähettää liian suoran viestin, että 12- ja 15-vuotiaiden väliset sukupuoliyhteydet olisivat hyväksyttäviä.

Itä-Suomen syyttäjälaitos nostaa esiin, että joissakin tapauksissa rangaistusasteikko jopa alenisi. Nykyään törkeänä lapsen seksuaalisena hyväksikäyttönä (asteikko 1–10 vuotta) tuomittu teko voisi tulla tuomituksi sukupuoliyhteytenä lapsen kanssa, jolloin asteikko ulottuu 4 kuukaudesta 6 vuoteen vankeutta. Myös pykälien muotoilu saa moitteita.

"Ymmärrän taustalla olevan hyvän tarkoituksen, eikä kenenkään tarkoituksena liene kriminalisoida nuorten välisiä vapaaehtoisia seksuaalisuhteita ja viedä niitä rikosprosessiin, mutta esitetyssä muodossaan pykälillä (miten ne on muotoiltu) ei osin ole eroa esim. onko menettelyn toinen osapuoli 50 vuotta tai 15-17 vuotta," Itä-Suomen erikoissyyttäjä Pia Mäenpää kirjoittaa lausunnossa.

Rajuimmin lakiehdotusta arvostelee Raiskauskriisikeskus Tukinainen. Sen mukaan kyseessä on taantumuksellinen ja vanhoillinen ehdotus, jonka kannanotot muistuttavat sadan vuoden takaista aikaa. Tukinaisen mukaan tuolloin 12-vuotiailta kysyttiin vuoden 1889 rikoslain mukaisesti ”ovatko he haureuteen antautuneet”.

Lakiehdotus on herättänyt sosiaalisessa mediassa runsaasti kärkevää keskustelua sen jälkeen, kun Helsingin Sanomat kirjoitti lausunnoista ensimmäisenä viime viikolla. Verkkouutisten mukaan kokoomuksen kansanedustajat Timo Heinonen ja Heikki Vestman vaativat oikeusministeri Anna-Maja Henrikssonilta (r) selvitystä uudistuksesta.

Lainmuutoksen valmistelu jatkuu lausuntojen pohjalta.

Osion tuoreimmat

Luitko jo nämä?