Valtioneuvoston koronaryhmän sähköpostiviestit paljastavat: Marin turhautui keinojen vähyyteen, ministeriöillä erimielisyyksiä lainsäädännöstä - Kotimaa - Ilta-Sanomat

Valtioneuvoston koronaryhmän sähköpostiviestit paljastavat: Marin turhautui keinojen vähyyteen, ministeriöillä erimielisyyksiä lainsäädännöstä

Pääministeri Sanna Marin (sd, kuvassa kesk.) turhautui poikkeusvaltuuksien puuttumiseen. Sosiaali- ja terveysministeriön kansliapäällikkö Kirsi Varhila (vas.) ja oikeusministeriön kansliapäällikkö Pekka Timonen kiistelivät tartuntatautilakien päivittämisestä.

Julkaistu: 4.6. 22:35

Myös oikeusministeriön ja sosiaali- ja terveysministeriön välillä oli erimielisyyttä siitä, pitäisikö tartuntatautilakia päivittää nopeasti. STM:n kansliapäällikkö Kirsi Varhilan mukaan siihen ei ollut tarvetta ainakaan huhtikuun alussa.

Pääministeri Sanna Marin (sd) turhautui koronakriisin aikana ”johdonmukaisten poikkeusvaltuuksien puuttumiseen”, kertovat ministeriön sähköpostiviestit.

Sähköpostiviestit ovat osa Covid19 -koordinaatioryhmän tausta-aineistoa, jonka Ilta-Sanomat sai haltuunsa tietopyynnöllä. Kyse on asiakirjoista, joita Valtioneuvoston kanslia ensin kieltäytyi julkaisemasta, mutta jotka tulivat julkisiksi sen jälkeen, kun pääministeri Marin antoi ohjeen materiaalin julkistamisesta.

Sähköposteista käy ilmi, että Marinin turhautuminen liittyi pelkoon, että ”kisaväsymys” heikentää suositusten noudattamista koronakriisin pitkityttyä tai tulisi tarve uusille suosituksille, mutta niitä ei voitaisi toteuttaa poikkeuslaein.

Sähköposteista paljastuu, että oikeusministeriön ja sosiaali- ja terveysministeriön välillä oli erimielisyyttä siitä, tulisiko tartuntatautilakia päivittää välittömästi niin, että se sallisi valtioneuvostolle laajemmat työkalut tapauksessa, joissa suositukset eivät enää riitä.

Koronavirusta pyrittiin estämään aluksi valmiuslailla, ja sen myötä onnistuttiin esimerkiksi Uudenmaan rajojen sulkemisessa. Perustuslakivaliokunta painotti kuitenkin jo heti maaliskuun puolessa välissä, kun valmiuslakia käytettiin lääkejakelun turvaamiseen, ettei valmiuslain toimivaltuuksia tule ottaa käyttöön ilman erittäin korkeaa kynnystä. Valmiuslakia ei siis voi ottaa käyttöön vain varmuuden vuoksi, vaan sen pitää olla välttämättömyys.

Sähköpostikirjeenvaihtoon osallistuivat oikeusministeriön julkisoikeuden yksikönpäällikkö Timo Makkonen ja oikeusministeriön kansliapäällikkö Pekka Timonen sekä sosiaali- ja terveysministeriön kansliapäällikkö Kirsi Varhila. Lisäksi viesti oli välitetty valtiosihteeri Mikko Koskiselle.

Makkonen ja Timonen pohtivat sitä, että mikä voisi olla lainsäädännöllinen ja mahdollinen tapa, jolla kisaväsymyksen iskettyä voitaisiin sulkea elinkeinoja, esimerkiksi kuntosaleja.

– Minusta tällaisen yleistyökalun arvo on tilanteen pitkittyessä ja / tai rajoitusten kunnioituksen mahdollisesti höllentyessä erittäin iso ja siksi tämän toteutusta pitäisi viivytyksittä yrittää, kirjoitti Timonen Varhilalle lähettämässään viestissä.

Aiemmin Makkonen ja Timonen pallottelivat viesteissään sitä, onko tartuntatautilaki ainoa ”tukipuu”, jolla tämänkaltaisia rajoituksia voitaisiin rakentaa.

Makkosen mukaan laki majoitus- ja ravitsemistoiminnasta ja siihen sisältyvä pykälä aukioloajoista voisi olla monistettavissa myös muille toimialoille.

Näin alkaa Timo Makkosen, Pekka Timosen ja Kirsi Varhilan välinen sähköpostivaihto.

Makkosen mukaan asiasta voitaisiin päättää tavallisessa lainsäätämisjärjestyksessä, toimivalta tulisi olla valtioneuvostolla ja sääntelyn tulisi olla tartuntatautilain alaista ja koronatilanteeseen sidottua.

Seuraavaksi Timonen välitti Makkosen arvion tartuntatautilain päivittämisestä sosiaali- ja terveysministeriön Varhilalle.

– Meiltä ollaan tietysti apuna ja tukena, mutta kynänpitoon Sinun olisi pakko saada joku STM:n lainvalmistelija, Timonen kirjoitti Varhilalle.

– Tästä voidaan keskustella toki tiistain 7.4 kokouksessa, mutta STM ei näe tarvetta ttl:n (tartuntatautilain) muuttamiselle (edes väliaikaisesti) tässä kohden, sillä rajoitustoimenpiteiden arvioinnin suhteen olemme tilanteessa, jossa aivan muut toimenpiteet tulevat jatkossa mahdollisesti kysymykseen, Varhila kuitenkin vastasi.

Varhila ei viestissään näe tarvetta tartuntatautilain muuttamiselle.

Varhila liitti viestiinsä myös lainauksen perustuslakivaliokunnan mietinnöstä. Siinä sanottiin, että ”valiokunta kiinnittää kuitenkin huomiota tarpeeseen arvioida jatkossa perus oikeusnäkökulmasta rajoitustoimien yhteiskunnalle aiheuttamia kumulatiivisia vaikutuksia ja erityisesti rajoitusten kokonaishaittoja suhteessa niillä saavutettuun hyötyyn.”

Tähän Timonen vastasi, että valtiosihteeri Koskisen kanta ratkaisee ja viittasi ideoinnin hakevan ratkaisua pääministeri Marinin turhautumiseen.

– Meidän ehdotuksemme on yritys vastata pääministerin toistuvasti esille tuomaan turhautumiseen johdonmukaisten poikkeusvaltuuksien puuttumisesta.

Timosen mukaan lainsäädännöllinen työ pitää tehdä ennemmin tai myöhemmin, ”sillä tilanteen keskeinen syy on tartuntatautilain jättäminen vaille yksityiseen sektoriin kohdistuvia valtuuksia”.

Pekka Timonen kertoo ideoinnin tavoitteena olevan pääministeri Marinin turhautumisen helpottaminen.

Hänen mukaansa aukko tartuntatautilaissa mahdollisti selvän epäjohdonmukaisuuden hallituksen linjauksen noudattamisessa.

– Nyt tilanne lienee meille kaikille kertonut, että tällaisen varautumisen on oltava normaaliolojen lainsäädännössä jos haluamme, että valtioneuvosto pystyy aidosti johtamaan Suomea tilanteen kriisiytyessä, Timonen vielä lisäsi ja jatkoi, että hänen mielestään tartuntatautilain päivitys tulisi tehdä välittömästi.

Kirsi Varhilan mielestä tässä tilanteessa lain muuttaminen ei ole akuuttia, kun rajoitukset ovat purreet hyvin.

– Olen täysin samaa mieltä, että tuo sääntely pitää viedä normaalioloissa ttl:iin. Nyt akuutisti siihen ei ole tarvetta rajoitustoimenpiteiden näkökulmasta. Tällä hetkellä meillä on kädet (yötä päivää) täynnä töitä, vaikkakaan se ei ole tässä primaari syy. Nykyiset rajoitukset purevat hyvin ja siksikin olisi erittäin hankalaa perustella ttl muutosta PeVissä, Varhila päätti viestinvaihdon.

Osion tuoreimmat

Luitko jo nämä?