Muistio kertoo karun kuvan taudista: Uusimaa eristetään, jotta tehohoitopaikat eivät loppuisi kesken - Kotimaa - Ilta-Sanomat

Muistio kertoo karun kuvan taudista: Uusimaa eristetään, jotta tehohoitopaikat eivät loppuisi kesken

Tehohoidon kapasiteetin pelätään loppuvan muualla Suomessa ja se on yksi syy Uudenmaan sulkemiseen. Kuva Meilahden tornisairaalan uudelta tehohoito-osastolta Helsingissä.

Julkaistu: 26.3. 14:09

Jos koronaviruksen leviämistä ei pystytä hidastamaan, ei kaikkien tehohoitoa tarvitsevien potilaiden hoitoa voida taata, todetaan muistiossa.

Hallitus päätti keskiviikkona rajoittaa Uudenmaan maakunnan ja muiden maakuntien välistä liikennettä 27. maaliskuuta alkaen. Rajoitukset ovat voimassa 19. huhtikuuta 2020 saakka. Niiden tarkoituksena on estää koronaviruksen leviäminen Uudeltamaalta muualle Suomeen.

Lue lisää liikkumisrajoituksista ja poikkeuksista esimerkiksi täältä.

Valtioneuvoston muistiossa päätöstä perustellaan sillä, että kansalaisten henki tai terveys eivät vaarantuisi koronavirusepidemian takia. Valtioneuvoston mukaan on suuri riski, että virus leviäisi muualle Suomeen Uudeltamaalta tapahtuvan ei-välttämättömän matkustamisen takia.

Tiedot vahvistetuista tartunnoista osoittavat, että korona on edennyt Uudenmaan alueella nopeammin kuin muualla Suomessa. Uudellamaalla varmistettuja ja tartuntatautirekisteriin ilmoitettuja tartuntoja on yli kaksinkertaisesti muuhun Suomeen verrattuna.

Muistiossa todetaan, että ilman suojaustoimia väestöstä infektoituu epidemian ensi aallon aikana pahimpien ennusteiden mukaan jopa yli 80 prosenttia ja sairastuu kliinisesti nykyarvion mukaan vähintään kolmasosa. Tuoreimpien mallinnusten mukaan epidemia aiheuttaa Suomessa erityisesti tehohoitoon ennennäkemättömän kuormituksen.

Muistiossa vedotaan lääketieteellisiin perusteisiin, jotka puoltavat rajoitusta Uudellamaalla ja koko Uuttamaata koskevina. Vastaavia perusteita toimiin muiden alueiden tai kuntien osalta ole.

Leviäminen tapahtuu tyypillisesti esimerkiksi loma tai vapaa-ajan liikkumisen kautta, jos Uudeltamaalta tulijat ovat yhteydessä sukulaisiinsa ja ystäviinsä mutta myös ostoksiin ja muuhun asiointiin liittyvä riski on ilmeinen. Jos näin tapahtuu, epidemian kulku kiihtyy näillä alueilla¸ muistiossa todetaan.

Tartuntojen leviämisen pysäyttäminen on oleellista siksi, että terveydenhuollon resurssit pystytään varmistamaan koko maassa. Jos epidemia etenisi nopeasti myös muualla Suomessa, vaarantaisi se tilanteen erityisesti sellaisilla alueilla, joilla tehohoidon resurssit ovat heikoimpia, kuten esimerkiksi pitkien välimatkojen alueilla ja maakuntasairaaloissa.

Normaalitilassa koronaviruspotilaiden kaltaisia vaikeita ja raskashoitoisia hengitysvajauspotilaita on koko tehopotilasmäärästä kymmenesosa. Tavallisessa tehohoidossa keskimääräisenä hoitoaikana pidetään kahdeksaa vuorokautta, mutta koronapotilaiden kohdalla hoitoaika on 14–21 vuorokautta.

Suomessa on käytännössä noin 300 tehohoitopaikkaa. Tehohoitopaikkojen määrää pystytään nostamaan noin tuhanteen epidemian takia. Vähintään puolet tehohoitopaikoista on epidemiankin aikana varattava muille kuin koronapotilaille, vaikka kiireetön leikkaushoito ajettaisi alas.

Jos koronaviruksen leviämistä myös Uudenmaan ulkopuolella ei pystytä hidastamaan, ei kaikkien tehohoitoa tarvitsevien potilaiden hoitoa voida taata heidän tarvitsemallaan tavalla. Tämä tarkoittaisi sitä, että normaalitilanteessa tehohoidosta hyötyvä potilas ei välttämättä saisi kaikkea tarvitsemaansa hoitoa.

Tämän lisäksi on myös huomioitava, että esimerkiksi kaikki elinsiirtoa tarvitsevat potilaat hoidetaan koko maan osalta HUS:ssa.

On ehdottoman välttämätöntä, että kaikki keinot viruksen valtakunnallisen leviämisen hidastamiseksi otetaan käyttöön, jotta tehohoidon kapasiteetti riittäisi, hoitoon ottamista ei jouduttaisi voimakkaasti rajaamaan ja tartunnan saaneiden ja muiden tehohoitoa tarvitsevien henki ja terveys ei vaarantuisi, muistiossa todetaan.

Nykyisten rajoitusten lisäksi lain keinovalikoimassa olisi vielä mahdollisuus asettaa tiukempia kokoontumisrajoituksia, mutta se ei muistion mukaan olisi toimiva ratkaisu tässä vaiheessa, kun tartuntojen leviämistä Uudenmaan ulkopuolella pyritään rajoittamaan.