Reijo Ruokasen kolumni: Piru vai enkeli? - Kotimaa - Ilta-Sanomat

Reijo Ruokasen kolumni: Piru vai enkeli?

Kuvituskuva
Julkaistu: 16.1. 8:08

Oppostunisteille ilmastonmuutoksen kiistäminen ei riipu ilmastonmuutoksen todisteista. He vastustavat seurauksia kiistämällä syyn.

Tehtävä 1: Luettele kolme yleisesti käytettyä perustetta sille, että Suomen ei tarvitse tehdä mitään ilmastonmuutoksen torjumiseksi.

Helppoa. Näitä perusteluita kuulee joka päivä poliitikoiden puheissa.

a) Mitään ilmastonmuutosta ei ole, joten kenenkään ei tarvitse tehdä mitään.

b) Koska Suomen osuus kaikista ilmastonmuutosta aiheuttavista päästöistä on noin promille, meidän ei kuulu tehdä asialle mitään.

c) Se, että asukasta kohden päästömme ovat kaksinkertaiset maapallon keskiarvoon nähden, ei merkitse mitään, koska meitä on niin vähän.

Tehtävä 2: Oletamme, että ilmastonmuutos on positiivinen asia, joka tuo hyvinvointia ja vaurautta globaalisti. Nyt täytyy miettiä, miten se hyvä jaetaan eri valtioiden kesken.

Millainen Suomen osuus jaettavasta potista pitäisi olla? Perustele.

a) Suomelle kuuluu paljon päästöosuuttaan suurempi siivu ilmastonmuutoksen hyödyistä, koska olemme jo vuosikymmenet tuottaneet hyödyllisiä päästöjä paljon enemmän kuin muut.

b) Suomelle kuuluu suuri siivu, koska meillä päästöt asukasta kohden laskettuna ovat paljon korkeammat kuin maailmassa keskimäärin.

c) Suomelle kuuluu suuri siivu, vaikka päästöjen kehitys meillä onkin nyt hidasta, koska Suomi on huolehtinut päästöjen kasvusta jo etuajassa.

Arvelen, että ne poliitikot, jotka käyttävät tehtävän 1 perusteluita, olisivat myös isoon ääneen tehtävän 2 perusteluiden kannalla.

Se merkitsisi takinkääntöä ilmastonmuutoksen suhteen ja tosiasioiden vallatonta ja tarkoitushakuista tulkintaa olosuhteista riippuen, mutta lyhyen tähtäimen opportunistit kääntelevät takkiaan ja tulkitsevat vallattomasti ja tarkoitushakuisesti. Heille ilmastonmuutoksen kiistäminen ei riipu ilmastonmuutoksen todisteista. He vastustavat seurauksia kiistämällä syyn.

Heille uudistuminen on uhka, säilyttäminen on uhan torjuntaa.

Parempi tuttu piru kuin tuntematon enkeli, sanoi Lutherkin.

Harmittavasti nämä opportunistit eivät ymmärrä, että on yhdentekevää, vaatiiko ilmastonmuutos Suomen päästöjen pienentämistä vai ei. Taloutemme vaatii sitä.

Jos päästömme eivät vähene, yrityksemme joutuvat vaikeuksiin ja vientimme tyssää.

Suomalaiset yritysjohtajat eivät vastusta päästötavoitteita.

He tietävät, että globaalissa markkinassa yritys ei voi toimia muiden mielipiteistä piittaamatta.

Opportunisti voi, koska hän ei ole vastuussa siitä, mitä ensi viikolla tapahtuu. Riittää, että tällä viikolla voi vakuutella kannattajille, että muutosta ei tarvita.

Mitä opportunistit sanoisivat, jos he saisivat tahtonsa läpi ja Suomi luistelisi ilmastositoumuksistaan? Kun vientimme vaikeutuisi ja työttömyys kasvaisi?

He syyttäisivät muita. Niin opportunisti toimii. Kiistää, syyttää ja jättää korjaamisen muille.

Kirjoittaja on Tekniikan Maailman päätoimittaja

Tuoreimmat osastosta