Arvosanojen korottamisesta syytteeseen joutunut rehtori: Valvoin oppilaiden etua tilanteessa, jossa opettaja ei osannut opettaa - Kotimaa - Ilta-Sanomat

Arvosanojen korottamisesta syytteeseen joutunut rehtori: Valvoin oppilaiden etua tilanteessa, jossa opettaja ei osannut opettaa

Sylvään koulun rehtori Jari Andersson kiistää syyllistyneensä rikokseen.

Sylvään koulun rehtori Jari Andersson kiistää syyllistyneensä rikokseen.

Julkaistu: 2.12. 16:23

Syyttäjä vaatii sastamalaiskoulun rehtorille sakkorangaistusta virkavelvollisuuden rikkomisesta.

Syyttäjä vaatii sastamalalaiskoulun rehtorille sakkoja virkavelvollisuuden rikkomisesta, koska tämä nosti syyttäjän mukaan 18 oppilaan päättöarvosanaa omin päin.

Syyttäjä katsoo, että rehtori ei olisi saanut osallistua arviointiin, sillä perusopetusasetuksen mukaan oppilaan arvioinnista päättää opettaja. Haastehakemuksessa perustellaan syytettä niukasti.

Sylvään koulun rehtori Jari Andersson kiistää syyllistyneensä rikokseen. Rehtorin oman kirjallisen vastauksen mukaan hän antoi oppilaille arvosanan oppilaiden etujen mukaisesti huomioiden pitkän aikavälin suoritukset ja pitäytyi keskiarvojen mukaisissa numeroissa. Kyseisten oppilaiden opettaja oli hänen mukaansa vaihtunut peruskoulun viimeisenä vuotena, ja uusi opettaja oli laskenut oppilaiden arvosanoja merkittävästi.

Lisäksi rehtori sanoo, että hän pyrki varmistamaan oppilaiden oikeusturvan toteutumisen, sillä lasten opettajan opetus oli puutteellista, kokeet merkittävästi liian pitkiä ja opettajan tunteja suorastaan pelättiin koulussa. Hän kirjoittaa kirjallisessa vastauksessaan suoraan, että opettaja ei osannut opettaa saati laatia kokeita oikein.

– Oppilaat ovat ahdistuneet merkittävästi (opettajan) tunneilla. Tämä tulee selkeästi esiin oppilaiden palautteissa. Opetuskielenä (opettaja) käyttää usein pelkästään vierasta kieltä. Kokeet oli laadittu siten, että vain harva pystyi annetun puutteellisen opetuksen jälkeen antamaan kelvollisia näyttöjä, rehtori perustelee.

Rehtori sanoo, että hän ratkaisi tilanteen lopulta määräämällä uuden arvioinnin osan oppilaista kohdalla siten, että huomioitiin myös toisen pätevän opettajan arviointi.

– Kyseessä oli myös inhimillisesti lasten jatko-opiskelumahdollisuudet ja yhdenvertainen kohtelu viranomaisessa. Korostan, että toimi on ollut ainutkertainen työhistoriani aikana. Pidän tehtyä rikosilmoitusta kaiken asian johdosta jo tehdyn osalta osin kiusaamisena ja tarkoitushakuisena toimintana, rehtori sanoo.

Lisää aiheesta