Lapset saivat valita seura­kunnan pääsiäis­vaelluksen ja matematiikan tehtävien väliltä – myös näihin Kouvolan koulujen perinteisiin laillisuus­valvoja puuttui

Julkaistu:

Eduskunnan apulaisoikeusasiamies puuttui kouvolalaisen koulun kirkossa järjestetyn joulujuhlan lisäksi muun muassa keskusradiosta tulleisiin uskonnollisiin päivänavauksiin.
Ilta-Sanomat uutisoi aiemmin eduskunnan apulaisoikeusasiamiehen päätöksestä, jonka mukaan kouvolalaisen koulun joulujuhla kirkossa on lainvastainen.
Alunperin Uskonnottomat Suomessa ry. kanteli eduskunnan apulaisoikeusasiamiehelle kolmen kouvolalaisen koulun perinteistä. Laillisuusvalvoja totesi lainvastaista tai virheellistä menettelyä kaikissa kolmessa arvostelun kohteena olleessa koulussa.

Naukion yhtenäiskoulussa yhden luokan oppilaat saivat valita, lähtevätkö tunnustukselliselle pääsiäisvaellukselle seurakuntaan vai jäävätkö opettajan kanssa luokkaan tekemään pääsiäisteemaisia matematiikan tehtäviä.

Kantelijan mielestä koulu syrji uskonnottomia oppilaita, koska pääsiäisvaellus oli oletusarvoista ohjelmaa, eikä vaihtoehto ollut tasavertainen. Koulun mukaan vaihtoehtona tarjottu ohjelma oli mielekästä, koska luokan oppilaat ”rakastivat matematiikkaa sekä resurssiopettajaa”.

Eduskunnan apulaisoikeusasiamies Pasi Pölönen ei päätöksessään suoraan ota kantaa, toimiko koulu syrjivästi pääsiäisohjelman järjestämisessä. Pölönen tyytyy toteamaan, että lasten mieltymykset ovat yksilöllisiä, eikä hänellä ole laillisuusvalvojana mahdollisuutta tarkemmin arvioida, ovatko koulun ulkopuolelle suuntautunut retki ja matematiikan tehtävät lapsen näkökulmasta samanarvoisia vaihtoehtoja.

– Mutta jos siellä toiset laskevat matikkaa ja toiset käyvät pääsiäisvaelluksella, niin eihän se ole verrattavissa, Naukion yhtenäiskoulun rehtori Kai Mikkonen arvioi Ilta-Sanomille.
Elämänkatsomustiedon opiskelijat joutuivat kuuntelemaan uskonnollista päivänavausta

Kahdessa muussa kouvolalaiskoulussa oli puolestaan lähetetty keskusradiosta seurakunnan päivänavauksia. Toisessa koulussa huhtikuussa 2018 elämänkatsomustiedon opiskelijat joutuivat kuuntelemaan uskonnollisen päivänavauksen, koska kaiutinta ei saatu suljettua luokkahuoneessa.

Koulu kertoi vastineessaan, että seurakunta piti yläkoulun puolella päivänavauksen noin kerran kuukaudessa. Päivänavaukset olivat yleisluonteeltaan eettisiä, eikä niissä ollut tuotu esiin tunnustuksellisia elementtejä. Kantelun kohteena ollut päivänavaus oli kuitenkin ollut ”selkeä ylilyönti”, ja se oli herättänyt keskustelua myös opettajien keskuudessa.

Koulu oli käsitellyt asiaa koulun johtoryhmässä sekä henkilökunnan kokouksessa. Koulun päivänavauksia ei ollut enää sittemmin lähetetty keskusradion kautta.

Toisessa koulussa uskonnollisia päivänavauksia oli ollut usein, eikä koulu tiedottanut niistä etukäteen. Rehtorin selvityksen mukaan seurakunta oli pitänyt aamunavauksia keskusradion välityksellä vuosikymmeniä ja koulu oli puuttunut avauksiin, jos sisältö ei vastannut sovittua.

Eduskunnan apulaisoikeusasiamies kyseenalaisti sen, kuinka aamunavaustilanteissa on turvattu oppilaiden ja heidän huoltajiensa uskonnon ja omatunnon vapauden täysimääräinen toteutuminen. Laillisuusvalvoja kiinnitti huomiota myös siihen, ettei selvityksestä ilmennyt, missä määrin koulun aamunavaukset sisältävät uskonnollista ainesta. Hän arvosteli koulun menettelyä.

Oppilasta ei saa velvoittaa uskonnon harjoittamiseen

Samassa kouvolalaiskoulussa, jossa seurakunta oli vuosikymmeniä pitänyt aamunavauksia keskusradiosta, koululaiset menivät kiirastorstaina kirkkoon. Vaihtoehtoisesta toiminnasta ei tiedotettu oppilaille tai heidän huoltajilleen, ja jäi epäselväksi, järjestettiinkö vaihtoehtoista toimintaa kirkkokäynnille lainkaan.

Eduskunnan apulaisoikeusasiamies kyseenalaisti koulujen toiminnan julkisen vallan neutraalisuuden ja puolueettomuuden näkökulmasta. Perustuslain mukaan oppilasta ei saa velvoittaa osallistumaan uskonnon harjoittamiseen vastoin hänen omaa tahtoaan riippumatta siitä, kuuluuko oppilas johonkin uskonnolliseen yhdyskuntaan. Uskonnolliset päivänavaukset tai ruokarukoukset voivat olla ongelmallisia julkisen vallan neutraalisuuden vaatimuksen ja indoktrinaatiokiellon näkökulmasta.

Sen sijaan esimerkiksi yksittäisen virren laulaminen ei tee koulun perinteisestä juhlasta uskonnon harjoittamiseksi katsottavaa tilaisuutta, perustuslakivaliokunta totesi mietinnössään vuonna 2014. Myös jumalanpalveluksessa joulunaikaan käyminen on hyväksyttävä käytäntö, kunhan siitä tiedotetaan etukäteen ja osallistuminen on vapaaehtoista.