Näistä syistä Pihlajalinnan hoivakodin toiminta keskeytettiin Sastamalassa – asukas huusi huoneessaan, toinen vaelsi käytävällä ja kolmas kärsi päiviä kivuista

Julkaistu:

Hoivakodin henkilökunnan mukaan työvuoroissa ei ole ollut tarpeeksi väkeä.
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto (Avi) päätti perjantaina keskeyttää terveyspalveluyritys Pihlajalinnan hoivakoti Ikipihlaja Annen toiminnan osittain.

Avin mukaan Sastamalassa Pirkanmaalla toimivan hoivakodin asiakas- ja potilasturvallisuus on vaarantunut merkittävästi.

Avin päätöksestä käy ilmi useita hälyttäviä esimerkkejä, jotka paljastuivat kahden aluehallintoviraston tekemän ennaltailmoittamattoman tarkastuksen yhteydessä. Tarkastukset tehtiin viranomaisille tehtyjen epäkohtailmoitusten perusteella.
Ensimmäinen tarkastus tapahtui 23. lokakuuta. Tarkastuksen aikana kahta asiakasta oltiin laittamassa ennen iltakuutta sänkyyn, koska he olivat istuneet aamupäivästä asti pyörätuoleissa ja olivat henkilöstön mukaan väsyneitä istumisesta. Heitä ei ollut ehditty viedä päivän aikana välillä lepäämään.

Asiakkaiden ulkoilutuksesta henkilökunta tai vastuuhenkilö eivät Avin mukaan osanneet kertoa mitään, joitakin asiakkaita otetaan välillä mukaan hakemaan päivän postia.

Avin tarkastajat havaitsivat myös kaksi tilannetta, jossa asukkaalle oli unohdettu vaihtaa kipulaastari. Asia oli huomattu vasta joitakin päiviä myöhemmin ja asukas oli todennäköisesti joutunut kärsimään kovista kivuista useita päiviä, Avin päätöksessä kerrotaan.

Tarkastuskäynnillä kävi myös ilmi, että kaikissa lähipäivien työvuoroissa ei ollut riittävästi päteviä työntekijöitä. Työvuoroihin oli laskettu alkuvaiheen opiskelijoita.Avi teki uuden ennaltailmoittamattoman tarkastuksen 7. marraskuuta. Tällä tarkastuskerralla työntekijät kertoivat, että heidän mielestään olisi hyvä, jos sekä aamu- että iltavuorossa olisi neljä työntekijää. Tällöin asukkaat tulisivat hyvin hoidetuiksi.

Edellisen päivän aamuvuorossa työntekijöitä oli kolme, jonka vuoksi henkilökunta ehti tekemään vain pakolliset tehtävät ja muun muassa asukkaiden suihkutukset siirtyivät. Yksi aamuvuoron työntekijä oli ollut yksin yläkerrassa useita tunteja saaden apua vasta aamupäivän aikana alakerran hoitajalta. Sairaanhoitajaresurssia ei ole ollut yksikössä käytettävissä poissaolojen takia.

Tarkastajat huomasivat myös yhden asiakkaan huutaneen huoneessaan ruokaa, nälkää ja wc-apua. Toinen taas vaelteli yksikössä käyden myös toisten asiakkaiden huoneiden ovilla ja yksi asiakas teki hoitajan puhelimeen hälytyksen.

Avi toteaa päätöksessään, että työvuorossa olevien hoitajien reagointi näihin asiakastilanteisiin oli verrattain hidasta ja puutteellista. Hoitajat puuttuivat asiaan vasta Aluehallintoviraston työntekijöiden todettua, että he voivat mennä hoitotehtäviin.

Vaeltavan asiakkaan osalta toimenpiteitä ei kuitenkaan tehty vaan hoitaja totesi kyseessä olevan henkilön vaeltelevan yksikössä, käyvän toisten asiakkaiden huoneissa josta johtuen osa asiakkaista haluaa pitää huoneensa oven lukittuna.

Pihlajalinna kertoo omassa tiedotteessaan, että hoivakodissa ryhdyttiin välittömästi korjaaviin toimenpiteisiin ja suunnitelma niistä saatiin valmiiksi annetusta aikataulussa.

Pihlajalinnan mukaan hoitokotiin lisättiin henkilökuntaa, jotta henkilöstömitoitus ylittää vaatimukset ja täyttää viranomaisten vaatiman tason. Siksi Pihlajalinnan mukaan hoivakodin toiminnan osittaiselle keskeytykselle ei olisi ollut perusteita.

– Näkemykseni mukaan lupaviranomaisen linjaus on poikkeuksellisen jyrkkä. Olemme yhtä mieltä ensimmäisellä tarkastuskäynnillä todetuista puutteista. Omavalvontamme ei toiminut niin kuin pitää tässä yksittäisessä tapauksessa ja lähdimme välittömästi korjaaviin toimiin ja niitä jatketaan edelleen, kertoo Pihlajalinnan operatiivinen johtaja Teija Kulmala.

– Pihlajalinna on nimennyt minut vastaamaan Ikipihlaja Annen toiminnasta koko kokemuksellani ja katson, että olemme toimineet kuten viranomaiset edellyttävät ja lähteneet kehittämään Ikipihlaja Annen toimintaa määrätietoisesti, kertoo Pihlajalinnan ikäihmisten palveluiden laatujohtaja Arja Laitinen.

Kommentit

    Näytä lisää
    Kommentointi on päättynyt