Ei tahallista vaan tuottamuksellista – Tullin ex-pääjohtajan Antti Hartikaisen sakkotuomio virkarikoksesta pysyi hovissa - Kotimaa - Ilta-Sanomat

Ei tahallista vaan tuottamuksellista – Tullin ex-pääjohtajan Antti Hartikaisen sakkotuomio virkarikoksesta pysyi hovissa

Tullin pääjohtaja Antti Hartikainen saapui Helsingin käräjäoikeuteen 19. huhtikuuta 2018.

Tullin pääjohtaja Antti Hartikainen saapui Helsingin käräjäoikeuteen 19. huhtikuuta 2018.

Julkaistu: 6.11.2019 10:17

Hovioikeuden mukaan Hartikainen syyllistyi tahallisen virkavelvollisuuden rikkomisen asemesta tuottamukselliseen virkavelvollisuuden rikkomiseen.

Tullin ex-pääjohtajan Antti Hartikaisen sakkotuomio pysyi hovissa. Hovioikeus katsoi Hartikaisen kuitenkin syyllistyneen tahallisen virkavelvollisuuden rikkomisen asemesta tuottamukselliseen virkavelvollisuuden rikkomiseen. Käräjäoikeus oli aiemmin katsonut Hartikaisen syyllistyneen tahalliseen virkavelvollisuuden rikkomiseen. Hovioikeus pysytti voimassa Hartikaisen sakkotuomion, kymmenen päiväsakkoa, mikä merkitsee hänen tuloillaan 950 euron sakkoja.

Hartikainen kiisti hovioikeudessa syyllistyneensä rikokseen.

Hartikainen oli marraskuussa 2015 mukana tullin johtoryhmän kokouksessa, jossa käsiteltiin alkoholin laittoman maahantuonnin tehostetun valvonnan ja siihen liittyvien määräaikaisten tehtävien jatkamista. Päätöksillä oli merkitystä Hartikaisen puolisolle, joka tuolloin työskenteli kyseisissä tehtävissä määräaikaisena tullitarkastajana. Kokous päätti, että valvontaoperaatiota eli ”Viinarallia” jatketaan.

Hartikainen ilmoitti kokouksessa olevansa jäävi, mutta ei poistunut kokoustilasta.

Hartikaisen mukaan kokouksessa otettiin yllättäen esille ”Viinarallin” jatkaminen eikä hänellä ollut mahdollisuutta eikä aikaa harkita jääviyttään perusteellisesti.

Tahallisuutta arvioidessaan hovioikeus otti keskeisimpänä seikkana huomioon, että viinarallin jatkamista koskeva kysymys oli otettu johtoryhmässä käsiteltäväksi asialistan ulkopuolelta. Pääjohtajaa ei oltu etukäteen informoitu. Hartikaisella ei siten ollut juurikaan aikaa harkita esteellisyyttään. Hän oli joutunut tekemään päätöksen välittömästi.

Tässä tilanteessa Hartikainen oli arvioinut, ettei hänen ollut välttämätöntä poistua kokoustilasta vaan pidättäytyminen osallistumasta asian käsittelyyn oli ollut riittävää. Kysymys oli ollut hovioikeuden mukaan ratkaisua välittömästi vaatineesta kiireellisestä arviointitilanteesta, jolloin menettelyn arvosteleminen huomaamattomuudesta tehdyksi virhearvioinniksi voi helpommin tulla kysymykseen. Viinarallin jatkamisesta ei myöskään ollut erimielisyyttä ja asia oli käsitelty suhteellisen nopeasti.

Näillä perusteilla hovioikeus katsoi, ettei Hartikainen menetellyt tahallaan virkavelvollisuutensa vastaisesti, vaikka hän ei ollut poistunut kokoustilasta viinarallin jatkamista koskevan asian käsittelyn ajaksi.

Hovioikeus piti tekoa huolimattomana, mutta ei vähäisenä, ottaen huomioon Hartikaisen asema pääjohtajana.

”Hänen läsnäolonsa viraston korkeinta päätösvaltaa käyttävänä henkilönä voi vaarantaa päätöksenteon puolueettomuutta eri tavoin kuin alemmassa asemassa olevan henkilön läsnäolo. Vaikka tässä tapauksessa ei ollut aihetta arvioida pääjohtajan läsnäolon vaikuttaneen johtoryhmän päätöksiin, hänen läsnäolonsa oli kuitenkin voinut antaa aiheen tällaisiin epäilyksiin”, hovioikeus huomautti.

Hartikainen haki jatkokautta Tullin pääjohtajana, mutta häntä ei valittu. Hän toimii nykyään EU:n neuvontaoperaation johdossa Ukrainassa.

Tuoreimmat osastosta