Yksi kuva paljastaa typerryttävän faktan Veikkauksesta – ”Vakava valuvika”

Veikkauksen sääntelyssä on vakava valuvika, tutkimusprofessori Mika Maliranta tiivistää.

Tutkimusprofessori Mika Maliranta esitteli Ylen A-studion lähetyksessä piirrosta, josta näkyy Veikkauksen ympärille syntynyt hallintohimmeli. Peliriippuvuuden kokemusasiantuntija Jenna Mäkelä (vas) vaati pelikoneita pois ruokakaupoista.

25.10.2019 19:51

Tutkimusprofessori Mika Maliranta Kilpailu- ja kuluttajavirastosta läväytti Ylen A-studion ohjelmassa torstaina, minkälainen hallintohimmeli on muodostunut Veikkauksen ympärille.

Piirros syntyi, kun Kilpailu- ja kuluttajavirasto ryhtyi selvittämään maan rahapelijärjestelmään liittyviä ongelmia.

– Kokonaisuus on liian mutkikas, Maliranta tiivistää IS:lle kuvan sanoman.

Himmeliin kuuluu 11 laatikkoa. Laatikot kuvaavat eri tahoja, jotka ovat ohjaamisen ja valvomisen roolissa. Laatikkojen välillä risteilee nuolia eri suuntiin.

Ensimmäinen näistä tahoista on eduskunta ja toinen valtioneuvosto. Ne päättävät Suomen rahapelipolitiikasta, muun muassa toimeenpanosta ja tuoton tilittämisestä.

Valtioneuvoston kanslia taas vastaa opetus- ja kulttuuriministeriön alaisesta Veikkauksen omistajaohjauksesta.

Sisäministeriö taas vastaa rahapelipolitiikan linjausten valmistelusta.

Sisäministeriön alaisuudessa toimivat myös Veikkausta valvovat Poliisihallitus ja Rahapeliasioiden neuvottelukunta. Poliisihallitus vastaa muun muassa rahapelitoiminnan valvonnasta ja rikosten estämisestä, neuvottelukunnan tärkein tehtävä taas on seurata ja arvioida arpajaislaissa säädettyjen tavoitteiden toteutumista monopoliasemaan perustuvan rahapelijärjestelmän vahvistamiseksi sekä ylläpitämiseksi.

Myös Sosiaali- ja terveysministeriö kuuluu Veikkauksen valvojiin. Sen harteilla on rahapelihaittojen seuranta ja tutkimus sekä niiden ehkäisyn ja hoidon kehittäminen yhteistyössä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) kanssa.

Ministeriön alaisuudessa toimivilla Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustusasioiden neuvottelukunnalla ja Rahapelien toimeenpanosta aiheutuvien haittariskien ja haittojen arviointiryhmällä on omat tehtävänsä. Ensin mainittu hoitaa avustusten valmistelua, maksatusta, seurantaa sekä valvontaa, arviointiryhmä taas muun muassa arvioi rahapelituotteita, rahapelituotteiden jakelua sekä näiden saatavuuteen vaikuttavia tekijöitä.

Edellä mainittujen lisäksi arpajaislaki edellyttää Veikkaukselta hallintoneuvostoa, jonka tehtävänä on valvoa, että se harjoittaa rahapelitoimintaa arpajaislaissa säädetyllä tavalla.

Elokuussa Veikkaus ilmoitti perustavansa vielä eettisen neuvoston, jonka tarkoituksena on tuoda ulkopuolista näkökulmaa yhtiön hallituksen sekä operatiivisen johdon käyttöön rahapelitoiminnasta. Eettinen neuvosto keskittyy erityisesti rahapelien sekä niiden markkinoinnin etiikkaan, rahapelihaittoihin sekä rahapelaamisen yhteiskunnallisiin vaikutuksiin liittyviin asioihin.

Maliranta totesi A-studiossa, että kun valvojia on näin monta, todellisuudessa Veikkausta ei valvo kunnolla kukaan.

IS:lle hän sanoo, että muissa maissa hallintohimmeli on paljon yksinkertaisempi.

– On tietty virasto, joka tekee vahvoilla valtuuksilla jatkuvasti rahapeliarviointeja. Sellaista ehkä Suomeen kaivattaisiin.

Suomessa on valvova elin, mutta sen asema ei Malirannan mielestä ole yhtä vakiintunut ja vahva kuin esimerkiksi Ruotsissa.

Yksi Veikkauksen liittyvä peruspulma Malirannan mielestä on se, etteivät Veikkauksen tulouttamat rahat eivät ole samalla viivalla kuin muut rahat.

Maliranta kertoo esimerkin.

Jos tulee puheeksi se, että Veikkauksen tulot vähenevät, eri tahojen johtajat tulevat julkisuuteen. Kulttuurin ja tieteen edustajat tuovat esiin huolensa siitä, miten heidän rahoilleen käy.

– Jos hallitus esittäisi, että perintövero poistetaan. Kukaan taho ei tule julkisuuteen sanomaan, kuinka hän on huolissaan omista rahoistaan.

Maliranta sanoo esimerkkien kertovan siitä, miten Veikkauksen rahojen ja edunsaajien välillä vallitsee napanuora.

– Tämä poikkeaa yleisesti siitä, miten julkinen valta toimii.

Perusidea on se, että valtio kerää samaan laariin tuloja erilaisista lähteistä. Parlamentaarisessa järjestelmässä edustajat päättävät, miten varoja kohdennetaan eri tarkoitukseen.

Optimaalisessa rahanjaossa kaikki eurot ovat samalla viivalla. Päätökset rahankäytöstä tehdään samaan aikaan, jotta julkisten varojen käyttöä voidaan koordinoida.

Malirannan mielestä olisi tärkeä, että kaikki rahat olisivat saman budjettikehikon sisällä.

– Veikkauksen rahat ovat kehikon ulkopuolella. Tämä on yksi ongelma, joka tekee sen kiusalliseksi kaikille toimijoille. Tämä ei ole reilua häkkyrän osallisille.

Malirannan mielestä on ymmärrettävää, että edunsaajat ovat huolissaan rahoistaan. Samalla syntyy kiusallinen ristiriitatilanne.

– Asetelmassa on vakava valuvika. Se asettaa toimijat kohtuuttomiin tilanteisiin.

Osion tuoreimmat

Luitko jo nämä?