Asiantuntijat: vanhusten opioidiongelmat hiipivät Suomeen – ”Riski yliannostuksiin kasvaa” - Kotimaa - Ilta-Sanomat

Asiantuntijat: vanhusten opioidiongelmat hiipivät Suomeen – ”Riski yliannostuksiin kasvaa”

Vanhustenhoidon lääkityksen hallinnassa on menty asiantuntijoiden mukaan pahempaan päin.

Opioideja määrätään yhä enemmän kipuun Suomessa.

23.9.2019 6:03

Yhdysvalloissa pahenevan opioidiepidemian pelätään leviävän Suomeen. Vuonna 2017 opioidipohjaisia kipulääkkeitä määrättiin reseptillä 473 000 potilaalle Suomessa.

Yhdysvaltain epidemian avaintekijän Oksikodonin käyttö on kuluneen kymmenen vuoden aikana Suomessa liki kolminkertaistunut, mutta myös esimerkiksi kodeiinin kaltaisia miedompia opioideja käytetään moninkertaisesti aiempaa enemmän.

 Riski kotona hoidettavien vanhusten tahattomiin tai tahallisiin yliannostuksiin kasvaa, jos heillä on kotona runsaasti opioideja.

Osa lääkkeiden kulutuksen lisääntymisestä Suomessa selittyy IS:n haastattelemien asiantuntijoiden mukaan väestön ikääntymisellä ja lisääntyvällä kipulääkkeiden tarpeella ja käytöllä. Long Play kertoi kesäkuussa, että yli 75-vuotiaissa Oksikodonin käyttö on jopa nelinkertaistunut vuosien 2008–2018 aikana. LP:n Kelalta saamien tietojen mukaan vuonna 2018 yli 92 000 75 vuotta täyttänyttä vanhusta käytti jotain opioidia.

– Opioidien käytön lisääntymistä Suomessa selittää osaksi se, että ikäihmisille määrätyissä lääkkeissä pyörii lääkkeitä, jotka on määrätty alun perin asianmukaisesti, mutta niitä ei ole jätetty pois tarpeen poistuttua. Ongelma koskee myös työikäisiä, sillä myös työterveydessä voi käydä samoin, A-klinikka Oy:n lääketieteellinen johtaja Kaarlo Simojoki sanoo.

Hänen mukaansa opioidien haitat voivat voivat lisääntyä, mutta eivät Yhdysvaltojen tapaan.

– Riski kotona hoidettavien vanhusten tahattomiin tai tahallisiin yliannostuksiin kasvaa, jos heillä on kotona runsaasti opioideja, hän sanoo.

Opioiden lisääntyvälle käytölle on yksi hoitosuosituksiin liittyvä syy.

– Yksi syy iäkkäiden opioidien käytön lisääntymiseen voi olla se, että hoitosuositusten mukaan tulehduskipulääkkeitä ei pitäisi määrätä vanhuksille, lääketieteen tohtori Margareeta Häkkinen A-Klinikalta kertoo.

Heikoista eli miedommista opioideista voi olla iäkkäälle kivun hoidossa vähemmän haittaa kuin tulehduskipulääkkeistä, jos lääkehoito on tarpeen.

– Toinen käytännön syy opioidien lisääntyvään määräämiseen voi olla se, että lääkkeitä on helpompi määrätä kuin lääkkeettömiä hoitoja. Pillerin ottaminen voi olla helpompaa kuin päästä fysioterapeutin vastaanotolle, hän kertoo.

Opioidiongelmat näkyvät myös hoivakodeissa, sanoo sosiaalifarmasian professori Marja Airaksinen Helsingin yliopistosta.

– Käy helposti niin, että iäkkäälle on määrätty perustellusti opioideja, mutta käyttötarpeen poistuttua lääkettä ei ole lopetettu. Tällöin lääkkeistä jäävät vain haitat jäljelle.

Airaksisen mukaan vanhustenhoidossa lääkityksen kokonaishallinnassa on paljon korjattavaa, osin on menty jopa pahempaan päin.

– Ongelmat ovat järjestelmälähtöisiä. Yhdysvaltojen kaltaisen opioidiongelman tulo Suomeen voidaan välttää käymällä säännöllisesti lääkehoito läpi potilaskohtaisesti. Nykyiset ongelmat meillä johtuvat pitkälti siitä, että vanhuksille saatetaan määrätä vain lisää lääkkeitä tarkastelematta jo käytössä olevien lääkehoidon asianmukaisuutta. Näin voi syntyä erilaisia haitallisia lääkecocktaileja, esimerkiksi opioideja ja psyykenlääkkeitä määrättynä päällekkäin, hän kertoo.

Kipu ja sen syy on joskus vaikea tunnistaa.

Geriatrisen lääkehoidon professori Sirpa Hartikainen Itä-Suomen yliopistosta kertoo IS:lle, että opioideilla on merkittävä osuus vanhusten kivun hoidossa.

– Taustalla vanhusten kivun hoidossa on se, että heillä voi olla kroonisia kipuja, joiden syitä ei ole voitu aikanaan hoitaa, geriatrisen lääkehoidon professori Sirpa Hartikainen Itä-Suomen yliopistosta kertoo Ilta-Sanomille.

Missä tapauksissa on aiheellista kirjoittaa opioidiresepti ja milloin ei?

– Tilanne Suomessa ei ole niin paha kuin Yhdysvalloissa. Kivun hoidossa ylipäätään kipulääkkeiden osuus on vain noin yksi kolmasosa. Sen lisäksi käytössä ovat muut hoitokeinot, kuten erilaiset fysikaaliset hoidot, kylmä- ja lämpöhoidot ja jopa leikkaukset. Kivun lääkehoidossa on olemassa selvä porrastus. Kivun hoito aloitetaan miedoimmilla lääkkeillä ja opioidit ovat käytössä vasta viimeisenä vaihtoehtona. Useimmiten aloitetaan parasetamolilla.

– Seuraavalla portaalla olevien tulehduskipulääkkeiden käyttö on iäkkäille useimmiten vaikeampaa, sillä niitä eivät voi iäkkäät käyttää kuin lyhyen aikaa ikään liittyvien munuaismuutosten vuoksi, eikä silloin, jos potilas käyttää verenohennuslääkkeitä, hän kertoo.

Hän kertoo, että jos opioideja määrätään, ne aloitetaan aina miedoimmista opioideista.

– Kun iäkkäiden kivun lääkehoidosta on usein pois yksi porras eli tulehduskipulääkkeet, tarvitaan opioideja. Näitä ovat esimerkiksi kodeiini ja tramadoli. Seuraavaksi vahvimpiin opioideja kuuluu esimerkiksi bupremorfiini. Vahvimmat opioidit ovat morfiinin kaltaisia, hän kertoo.

– Täytyy myös muistaa, että on tilanteita, joissa opioideja tarvitaan hyvin kovan kivun hoidossa, koska ne saattavat olla viimeinen elämää, sen laatua ja toimintakykyä ylläpitävä lääke. Silloin täytyy punnita, onko opioidien määrääminen niiden haittavaikutuksista huolimatta välttämätöntä. Jokaisen kipupotilaan tilanne ja hoidon seurantaa pitää varmistaa, hän korostaa.

Millaisia seurauksia opioidien käytöllä voi olla?

– Täytyy aina seurata, saadaanko kipulääkkeillä vastetta eli auttavatko ne. Opioideista voi tulla monenlaisia sivuvaikutuksia, kuten tokkuraisuuta, suun kuivuutta ja ummetusta tai riippuvuutta. Jos opioideilla ei saada toivottua tulosta tai, jos sivuvaikutukset ovat liian suuret, on etsittävä muita hoitovaihtoehtoja, Hartikainen kertoo.

Määrätäänkö vanhustenhoidossa liikaa opioideja?

– Kipulääkkeitä ei voi määrätä ikään kuin varmuuden vuoksi. Jos niillä ei ole toivottua vaikutusta, niiden käyttö pitää lopettaa. Vanhusten hoidossa ongelmia voivat aiheuttaa sellaiset tilanteet, joissa esimerkiksi muistisairas potilas ei pysty itse kertomaan kivuistaan. Esimerkiksi aggressiivisen potilaan käytöksen syynä voivat olla kokonaisvaltaiset koetut suuret kivut, varpaiden päästä hiustupsuun asti. Tällöin kipu ja sen syy on vaikea tunnistaa. On siis huolehdittava siitä, että kipu tulee hoidetuksi. Uskoisin, että opioideja ei silti määrätä liikaa näissä tapauksissa, kunhan lääkehoidon vastetta ja haittoja seurataan.

– Pikemminkin tulee mieleen vaara, että potilaan käytösoireiden takia turvaudutaan liian hanakasti psyykelääkkeisiin, hän sanoo.

Opioidit

Opioidit ovat voimakkaita, kipua poistavia aineita. Opioidivalmisteet on luokiteltu useimmissa tapauksissa sekä lääke- että huumausaineiksi. Niiden käyttö, osto ja hallussapito ilman lääkärin määräystä on laitonta.

Opioidi valitaan kipujen voimakkuuden mukaan. Opioidit voidaan jakaa niiden tehon ja kattovaikutuksen perusteella kolmeen tasoon.

Heikot opioidit: Kodeiini (vain yhdistelmävalmisteissa) ja tramadoli.

Keskivahvat opioidit: Buprenorfiini

Vahvat opioidit: Fentanyyli, Hydromorfoni, Metadoni, Morfiini ja Oksikodoni.

Osion tuoreimmat

Luitko jo nämä?