Selvitys: Pikavipit syventäneet velka­vaikeuksia – korko­katto toi mukanaan uuden ongelman

Julkaistu:

KKV:n selvitys osoittaa pikavippien olevan yleisiä velkaongelmiinsa apua hakevilla kuluttajilla. Velkasummat ovat kasvaneet ja laina-ajat pidentyneet.
Kilpailu- ja kuluttajaviraston tuore selvitys paljastaa, että pikavippejä ottaneiden velkasummat ovat viime vuosina kasvaneet ja vippien laina-ajat pidentyneet.

Virasto kertoo tiedotteessaan, että samanaikaisesti näyttäisi yleistyneen myös se, että uusia pikavippejä otetaan vanhojen velkojen hoitamiseen. Pikaluottojen runsas tarjonta, voimakas markkinointi ja helppo saatavuus mahdollistavat tämän.

KKV:n mukaan kalliita ”järjestelyluottoja” on jopa markkinoitu ratkaisuksi velkakierteeseen. Velkoja ketjutettaessa ongelmat pitkittyvät ja syventyvät entisestään, virasto kirjoittaa tiedotteessaan.

Maksuhäiriömerkintää yhä uusilla pikavipeillä välttelevien velallisten määrää ei tiedetä. Pikavipeistä aiheutuvat maksuhäiriömerkinnät kertovat siten vain osan ongelmien todellisesta laajuudesta.

Väestötasolla pikavipeistä ei edelleenkään ole saatavilla täsmällisiä lukuja siitä, kuinka moni on ottanut pikavippejä ja kuinka moni heistä on ajautunut velkaongelmiin. Tietoa ei myöskään ole siitä, kuinka suuri osa ongelmiin joutuneista hakee apua.

Sääntelyllä ei-toivottu seuraus

Oma osansa pikavippiongelmassa on vuoden 2013 korkokattosääntelyllä. Sen jälkeen pienten pikavippien sijaan alettiin tarjota euromääräisesti suurempia, vähintään 2 000 euron luottoja, koska nämä eivät kuuluneet sääntelyn piiriin.

Myöskään syyskuun 2019 alussa voimaantulleen korkokattosääntely ei ratkaise pikavipeistä aiheutuvia ongelmia sellaisenaan, koska se koskee vain 1.9.2019 alkaen sovittuja kuluttajaluottoja, virasto kirjoittaa.
KKV:n selvityksessä pureuduttiin Takuusäätiön ja Peliklinikan asiakasaineistojen avulla siihen, miten yleisiä pikavipit ovat velka- ja peliongelmiin apua hakeneiden joukossa.

Asiakasrekistereiden lisäksi käytiin läpi kuluttajaviranomaisten saamia pikaluottoja koskevia yhteydenottoja sekä haastateltiin asiantuntijoita, jotka kohtaavat työssään velkaongelmaisia.

KKV:n selvitys antaa suuntaa myös jatkotutkimukselle. Pikavippien markkinointi ja etenkin velka- ja peliongelmaisille kohdennettu suoramarkkinointi ovat vaikuttaneet velkaongelmien syntymiseen ja syventymiseen. KKV pureutuu pikaluottojen markkinointiin ja sen sääntelyn vaihtoehtoihin myöhemmin syksyllä julkaistavassa selvityksessä.