Sosiaali- ja terveysministeriön kansliapäälliköksi on valittu Kirsi Varhila - Kotimaa - Ilta-Sanomat

Sosiaali- ja terveysministeriön kansliapäälliköksi on valittu Kirsi Varhila

Julkaistu: 15.8.2019 13:44

Nykyisen kansliapäällikön Päivi Sillanaukeen kausi päättyy syyskuun lopussa.

Sosiaali- ja terveysministeriön kansliapäälliköksi on valittu ministeriön sosiaali- ja terveydenhuollon ohjausosaston osastopäällikkö Kirsi Varhila. Viran täyttäminen oli esillä valtioneuvoston yleisistunnossa tänään.

Varhila oli mukana edellisen hallituksen sote-valmistelussa, ja hän osallistui myös hallitusneuvotteluihin.

Varhila on toiminut vuodesta 2017 sosiaali- ja terveysministeriössä sosiaali- ja terveydenhuollon ohjausosaston osastopäällikkönä ja kansliapäällikön ensimmäisenä sijaisena. Tätä ennen vuosina 2013–2017 hän toimi ministeriön sosiaali- ja terveyspalveluosaston osastopäällikkönä. Lisäksi Varhila on työskennellyt muun muassa vuosina 2010–2013 aluehallintovirastossa johtajana ja sitä ennen Lääninhallituksessa osastopäällikkönä. Koulutukseltaan hän on valtiotieteiden maisteri.

Nykyisen kansliapäällikön Päivi Sillanaukeen kausi päättyy syyskuun lopussa. Sillanaukee haki jatkokautta.

Sillanaukeella on kokoomustaustaa, ja Varhila on kertonut demaritaustastaan ainakin Suomenmaa-lehdessä.

Helsingin Sanomat ja Yle kertoivat jo aiemmin tällä viikolla omien tietojensa pohjalta, että Varhila on nousemassa kansliapäällikön virkaan.

Haku aloitettiin hyvissä ajoin

Kansliapäällikkö on ministeriön korkein virkamies. Kansliapäällikön tehtävänä on johtaa, kehittää ja valvoa ministeriön ja sen hallinnonalan toimintaa. Kansliapäällikön nimitys tehdään viideksi vuodeksi eli syyskuun 2024 loppuun.

Kansliapäällikön paikasta kiinnostuneita hakijoita oli toistakymmentä.

Nimitysprosessi herätti huomiota viime marraskuussa, kun virka laitettiin auki noin vuotta ennen kuin pesti alkaisi. Aikaista prosessia perusteltiin muun muassa eduskuntavaaleilla sekä Suomen EU-puheenjohtajakaudella, sillä ministeriö halusi hälventää epävarmuutta ykkösnimityksen ympäriltä ennen kiireisiä kuukausia.

Sosiaalidemokraatit kantelivat marraskuussa kansliapäällikön viran täyttämisestä oikeuskansleri Tuomas Pöystille. Kantelukirjoituksessa katsottiin, että viran täytön aikaistaminen poikkesi normaalista käytännöstä ilman hyväksyttävää syytä. Lisäksi epäiltiin, että tarkoituksena oli tehdä poliittinen virkanimitys.

Oikeuskanslerin helmikuussa antaman päätöksen mukaan sosiaali- ja terveysministeriö ei menetellyt lainvastaisesti, kun se julisti kansliapäällikön viran haettavaksi yli 11 kuukautta ennen viran täyttämistä.

Kevään aikatauluja mutkisti myös se, että pääministeri Juha Sipilän (kesk) hallitus erosi maaliskuun alussa, kun sote-uudistus ei tullut valmiiksi.

Tuoreimmat osastosta