Ylilääkäri lähetteli masentuneelle potilaalleen seksiviestejä – milloin lääkäriltä voi lähteä lupa? Valvira: ”Ammatinharjoittamista voi rajoittaa tai sen poistaa”

Julkaistu:

Valvirasta ei kommentoida, onko Valvirassa käynnissä selvitys epäasiallisesti käyttäytyneen ylilääkärin toiminnasta.
Ilta-Sanomat uutisoi viime viikolla Helsingin kaupungin palveluksessa olleesta ylilääkäristä, joka lähetti nuorelle masentuneelle naispotilaalleen seksiviestejä loppuvuodesta 2018.

Lääkäri ehdotti myös potilaalleen puhelimessa, että he tapaisivat terveyskeskuksen parkkipaikalla. Autossa lääkäri oli naisen kertoman mukaan käynyt häneen käsiksi puristelemalla rinnoista, kourimalla jalkovälistä ja yrittämällä suudella.
Jutun julkaisun jälkeen useampi potilas on kertonut Ilta-Sanomille kokeneensa samaisen ylilääkärin toiminnan epäasialliseksi.
Helsingin kaupungilta on vahvistettu, että ylilääkärin työsuhde on päättynyt vuonna 2019. Purkamisen perusteena oli asiakirjojen perusteella juuri epäasiallinen käytös.

Sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöiden keskusrekisterin tiedoista selviää, että IS:n uutisoiman ylilääkärin ammattioikeuksia ei kuitenkaan ole rajoitettu.
Sanktiot lääkärille voisivat olla lääkärin oikeuksien rajoittaminen tai niiden määräaikainen tai pysyvä menettäminen. Näistä päättää Valvira.

Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveystoimen apulaispormestari Sanna Vesikansa ei osannut tiistaina sanoa, aikooko kaupunki viedä ylilääkärin toiminnan Valviran tietoon. Vesikansan mukaan tapahtumia ja ylilääkärin toimintaa tullaan ensin selvittämään.

– Mitään päätöstä tai linjauksia tämän suhteen ei ole vielä tehty, Vesikansa sanoi.
Valvira: ”Tämäntyyppiset tapaukset täytyy selvittää”

Valviran terveydenhuollon valvontaosaston ryhmäpäällikkö Kirsi Liukkonen ei kommentoi kyseistä yksittäistapausta, mutta sanoo yleisellä tasolla, että Valvira voi lähteä selvittämään ammatinharjoittajien toimintaa myös oma-aloitteisesti, jos sen tietoon tulee epäilys, että potilasturvallisuus on vaarantumassa tai vaarantunut.

– Kun Valvira saa ilmoituksia, tai jotain kautta tulee epäilyksiä, että ammatinharjoittaja toimii epäasianmukaisesti, niin voimme ryhtyä joko ilmoituksen perusteella tai oma-aloitteisesti selvittämään asiaa.

Liukkonen ei voi kuitenkaan kommentoida sitä, onko Valvirassa kyseisen ylilääkärin toiminnasta vireillä selvitys.

– En voi tähän asiaan ottaa kantaa.

Kuinka kauan tällaisen selvityksen tekeminen kestää, jos olisi syytä epäillä, että henkilö jatkaisi toimintaansa sillä välin?

– Jos on ollut akuutti tilanne, niin olemme pystyneet reagoimaan niihin jopa parissa viikossa väliaikaisella harjoittamiskiellolla, kun selvittely jatkuu. Lopulliseen selvittelyyn menee kuukausia.

Pelkän ilmoituksen perusteella ei voida puuttua ihmisen perusoikeuteen harjoittaa ammattiaan.

– Kyllähän meidän pitää selvittää asiat, ja pitää olla hyvät perusteet siihen, että voimme puuttua henkilön oikeuteen harjoittaa ammattia. Toisaalta on potilasturvallisuus ja toisaalta on sitten ammattihenkilön oikeusturva.

Liukkonen korostaa lääkärien roolirikkomusten olevan asioita, jotka otetaan hyvin vakavasti.

– Ilman muuta tämäntyyppiset tapaukset täytyy selvittää. Jos olet hoitava taho, niin potilas on siinä aika alisteisessa asemassa jo valmiiksi. Jos puhutaan vielä psykiatrisesta hoidosta, niin on kyse hyvin haavoittuvassa asemassa olevasta potilaasta.

Valvira päättää ammatinharjoittamiseen puuttumisesta, kuten lääkärin ammattioikeuksien rajoittamisesta tai niiden määräaikaisesta tai pysyvästä menettämisestä.

Voisiko tämäntyyppinen tapaus johtaa Valviran päätöksellä lääkärinluvan menettämiseen?

– Puhun nyt yleisellä tasolla, mutta meillä on mahdollista rajoittaa sitä ammatinharjoittamista, niin että voi toimia esimerkiksi ainoastaan palvelussuhteessa. Tai sitten voimme poistaa lääkärin ammatinharjoittamisoikeuden, joko toistaiseksi tai väliaikaisesti selvittelyn jatkuessa. Eli toki, sitä ammatinharjoittamista voi rajoittaa tai sen poistaa. Mutta puhun nyt yleisellä tasolla.

Mitkä ovat edellytykset sille, että ammattioikeuksia voidaan rajoittaa?

– Mitään vahinkoa ei ole tarvinnut tapahtua. Me arvioimme sitä, että jos ammatin harjoittaminen jatkuu, ja siinä ilmenee samanlaista epäasianmukaisuutta kuin mitä on ollut, niin mikä on se potilasturvallisuusriski. Eli mikä on todennäköisyys sille, että potilasturvallisuus vaarantuu. Jos henkilön toiminta on vaaraksi potilaalle, niin voimme siihen puuttua.

Ja mitä tällä vaaralla tarkoitetaan?

– Eli jos potilas ei saa hyvää hoitoa, eikä asianmukaista hoitoa.

Liukkonen korostaa, että ensisijaiset toimenpiteet ovat työnantajalla, ja työnantajan vastuulla on varmistaa välittömästi potilasturvallisuus työpaikalla.

Liukkonen sanoo, että työnantajilla ei ole velvollisuutta ilmoittaa Valviraan epäilyksistään työntekijöiden toimintaan liittyen. Työnantaja voi kuitenkin ilmoittaa Valviraan salassapitosäännösten estämättä, jos työnantajan toimenpiteet eivät riitä ja on syytä epäillä, että potilasturvallisuus vaarantuu, hän lisää.

Suositteletteko työnantajia ilmoittamaan Valviraan, jos on syytä epäillä, että henkilö voisi työpaikassaan lopetettuaan jatkaa toimintaansa seuraavassa työpaikassaan?

– Jos on tilanne, että henkilö irtisanoutuu, eikä asiaa ole pystytty selvittämään, ja on huoli siitä potilasturvallisuudesta, niin kyllä me silloin olemme pyytäneet työnantajia olemaan meihin yhteydessä.

Lukuisista yhteydenottoyrityksistä huolimatta IS ei ole tavoittanut itse ylilääkäriä kommentoimaan toimintaansa.