Miten sinä pärjäisit maahanmuuttajien suomen kielen testissä? Tee 4 kysymyksen harjoitus

rac

Julkaistu: , Päivitetty:

Vuosittain 8 000–12 000 ihmistä saa Suomen kansalaisuuden. Kansalaisuuden saaminen edellyttää keskitasoista suomen kielen taitoa. Testaa, miten pärjäisit kansalaisuutta hakeville tarkoitetussa harjoitustehtävässä.
Ymmärrätkö, mistä mainoksissa on kysymys? Tuottaako uutisvirran seuraaminen hankaluuksia? Suomen kansalaiseksi mielivän on usein osallistuttava kielikokeeseen, jossa testataan erilaisten suomen- tai ruotsinkielisten tekstien ymmärtämistä.
  • Yllä olevalla HSTV:n videolla tunnelmia maahanmuuttajien kielikurssilta vuodelta 2015.
Yhä useammalle myönnetään Suomen kansalaisuus. Tilastokeskuksen mukaan Suomen kansalaisuuksia on myönnetty viime vuosina vuosittain 8 000–12 000. Kymmenentuhannen myönnetyn kansalaisuuden raja yhden vuoden aikana ylittyi ensimmäisen kerran vuonna 2017.

Kielitaidon voi osoittaa myös esimerkiksi peruskoulutodistuksella, mutta tavallisesti kansalaisuutta hakevan kieliosaaminen testataan Yleisen kielitutkinnon suullisella ja kirjallisella kokeella. Hakijan on suoriuduttava vaikeusasteeltaan keskitasoisesta kokeesta ja suoriuduttava siitä vähintään tyydyttävästi. Vaikeusasteeltaan keskitasoisen kokeen tekeminen maksaa 123 euroa.

Keskitasoinen suomen osaaja pärjää kielitaidollaan arkisissa ja virallisissa tilanteissa, mutta esimerkiksi murretta puhuvan puheista on vielä vaikea saada selkoa. Kielioppi voi ontua ja sanavarastossa on vielä laajennettavaa, kielitaito on jo melko hyvä.

Kansalaisuuden hakemista varten kielikokeen tekevän on osoitettava taitonsa niin kirjallisesti kuin suullisesti. Kirjallisissa kokeissa voivat olla esimerkiksi tekstin ymmärtämistä mittaavia tehtäviä, joissa täytyy lukea teksti ja vastata tekstiä koskeviin monivalintakysymyksiin.

IS julkaisee pienen osan Jyväskylän yliopiston Soveltavan kielentutkimuksen keskuksen sivuilta löytyvästä mallikokeesta. Mallikoe ei ole virallinen käytössä oleva testi, mutta vastaa tehtävätyypiltään ja vaikeustasoltaan varsinaisia kokeita. Lisää harjoituskokeita löytyy täältä.

Lue alla oleva teksti, ja kokeile, miten pärjäät ulkomaalaisille suunnatussa tekstin ymmärtämisen testissä. Testin kysymykset ovat alla olevan lukukappaleen alapuolella.

Eläimet harjoittelevat elämää varten

Aikuinen voi joskus vähättelevästi sanoa, että leikki on sellaista puuhastelua, jolla ei ole mitään tarkoitusta. Leikillä on tarkoituksensa. Kun nisäkkäät ja linnut leikkivät, ne harjoittelevat taitoja, joita ne tarvitsevat myöhemmässä elämässä. Ne voivat verrata omia kykyjään muiden taitoihin ja testata suhdettaan toisiinsa.

Ryhmässä leikittäessä eläimet joutuvat viestimään keskenään ja oppivat tekemään asioita yhdessä. Ne opettelevat myös ottamaan joukossa eri rooleja. Leikissä teeskennellään aina. Teeskentely voi auttaa eläintä erottamaan, miltä joku asia näyttää verrattuna siihen, mitä se oikeasti on. Mukana on saalistusta, pakenemista ja vähän tappeluakin. Myös toisen eläimen kosiskelu vaatii harjoittelua. Eläimet toistavat näitä leikkejä ja oppivat toisiltaan. Välillä vanhempi eläin näyttää mallia. Ryhmäleikistä voi olla haittaakin. Se saattaa altistaa leikkijät saalistajien hyökkäyksille. Se vie myös aikaa ruuan etsimiseltä.

Elämän jatkumisen kannalta suuri osa eläimistä pärjää kyllä ilman leikkiäkin. Leikki onkin luksusta, ylellisyyttä. Siihen on varaa vasta, kun eläin on saanut ruokaa, turvaa, unta ja se on terve. Lopulta myös eläimiä alkaa leikkiminen väsyttää. Niille tulee nälkä tai joku isompi tai vanhempi keskeyttää leikin.

Yksinkertaisin selitys leikille on sittenkin kai se, jonka kaikki leikkineet tietävät: se vaan on niin hauskaa.Jos testi ei näy, pääset siihen tästä.