Jari Aarnio tuomittiin kymmenen vuoden vankeuteen – Määrättiin heti vangittavaksi

Julkaistu: , Päivitetty:

Helsingin huumepoliisin entinen päällikkö Jari Aarnio tuomittiin kymmenen vuoden ehdottomaan vankeuteen muun muassa useista törkeistä huumausainerikoksista.
Helsingin hovioikeus oli siten pääpiirteittäin Helsingin käräjäoikeuden kanssa samaa mieltä Aarnion syyllisyydestä. Myös käräjäoikeus oli tuominnut Aarnion kymmenen vuoden rangaistukseen.

Tänään annetun tuomion pohjana oli Aarnion saama kolmen vuoden ehdoton vankeusrangaistus niin sanotusssa Trevoc-haarassa. Tämä tuomio on lainvoimainen. Näin ollen Aarnion kokonaisrangaistus on 13 vuotta, mikä on maksimaalinen rangaistus hänen rikoksista.

Helsingin hovioikeuden tulkinnan mukaan Aarnio oli niin sanottu Pasilan mies, joka organisoi huumeiden maahantuontia Hollannista Suomeen vuonna 2011. Hasista tuotiin metallitynnyreissä.

Hovioikeuden mukaan Aarnio piti anonyymeilla prepaid-liittymillä yhteyttä maahantuonti- ja levitysorganisaation eri jäseniin Suomessa ja Hollannissa.

– Uusi näyttö on antanut vahvaa lisätukea sille käräjäoikeuden johtopäätökselle, että Aarnio on ollut ”Pasilan mies”, joka on käyttänyt prepaid-liittymiä hasiksen maahantuonnin ja levityksen järjestelemiseen.

– Useat eri seikat kunkin yksittäisen tynnyrilähetyksen kohdalla ovat yhdistäneet Aarnion tynnyreihin liittyviin tapahtumiin, eikä Aarnion osallisuudesta ole jäänyt epäilyä, Helsingin hovioikeus kirjoittaa.

Hovioikeuden mukaan Aarnio syyllistyi viiteen törkeään huumausainerikokseen, yhteen törkeään todistusaineiston vääristelemiseen, oikeudenkäytössä kuultavan uhkaamiseen ja lukuisiin törkeisiin sekä perusmuotoisiin virkarikoksiin.

– Rikokset ovat olleet erittäin vakavia ja vahingollisia ja osoittaneet poliisin päällikkövirassa toimivalta henkilöltä poikkeuksellista häikäilemättömyyttä. Hovioikeus ei ole alentanut käräjäoikeuden Aarniolle tuomitsemaa 10 vuoden vankeusrangaistusta, hovioikeus totesi.

Jari Aarnion rikoskumppani, United Brotherhoodin ex-pomo Keijo Vilhunen tuomittiin myös hovioikeudessa 10 vuoden vankeuteen. Vilhunen tuomittiin muun muassa törkeistä huumausainerikoksista, mutta syyte törkeästä todistusaineiston vääristelemisestä hylättiin.

– Toisin kuin käräjäoikeus, hovioikeus on katsonut jääneen näyttämättä, että Vilhunen olisi tiennyt Aarnion häneltä pyytämien toimeksiantojen liittyneen syyttömän henkilön lavastamiseen. Lavastamiseen liittyneistä teoista on siten tuomittu ainoastaan Aarnio, hovioikeus totesi.

Tuomioita aleni

Aarnion rikoskumppaneiden Seija Kortekallio-Lammen ja Mari Romanon tuomiot alenivat Helsingin hovioikeudessa. Hovioikeus on katsonut, että Kortekallio-Lampi ei ole osallistunut tynnyrilähetysten maahantuonnin järjestelyyn.

Molempien syyksi on kuitenkin luettu huumausainerikoksia, joista osa on ollut törkeitä. Kortekallio-Lammelle tuomittu 7 vuoden vankeusrangaistus on hovioikeudessa alennettu 2 vuoden ehdottomaksi vankeudeksi ja Romanolle tuomittu 3 vuoden 2 kuukauden vankeus on alennettu 3 vuodeksi vankeutta.

Romano tunnetaan niin sanottuna Malmin naisena. Kortekallio-Lampi on puolestaan jo edesmenneen huumeparoni Miika Kortekallion sisko.

Hovioikeus on määrännyt Aarnion, Vilhusen ja Romanon heti vangittaviksi.

Myös Aarnion alaisen tuomio aleni

Toisin kuin käräjäoikeus, hovioikeus on katsonut jääneen näyttämättä, että Aarnion alaisena työskennellyt Mikael Runeberg olisi ollut tietoinen Aarnion tavoitteesta sotkea KRP:n esitutkintaa tai siitä, että erääseen henkilöön kohdistettiin toimenpiteitä tekaistuin perustein.

Siten Runeberg, joka on toiminut esimiehensä ohjeiden mukaisesti, ei ole syyllistynyt virka-aseman väärinkäyttämiseen. Hovioikeus on katsonut Runebergin syyllistyneen eräisiin vähäisempiin virkarikoksiin ja lieventänyt käräjäoikeuden hänelle tuomitseman 3,5 vuoden vankeusrangaistuksen sakoksi, joka on katsottu kokonaan suoritetuksi esitutkinnan aikaisella vapaudenmenetyksellä. Runebergin viraltapano on kumottu.

Jokelan vankilan apulaisjohtajan Jarmo Salmisen syyte virkasalaisuuden ja virkavelvollisuuden rikkomisesta on hylätty. Salminen oli antanut eräitä vankeja koskevia tietoja Aarniolle, mutta hovioikeus on katsonut, että hänellä on ollut tähän virkatehtäviin liittyneet perusteet.

Lisäksi syyttäjä oli valittanut käräjäoikeuden tuomiosta siltä osin kuin kahden Aarnion alaisen sekä kahden muun henkilön syytteet oli hylätty. Hovioikeus ei ole näiltä osin muuttanut käräjäoikeuden tuomion lopputulosta.