Puolustusvoimat antoi Lemmenjoen harjoituksen jälkeen uuden käskyn: Alkoholi vapaaehtoisissa harjoituksissa kielletty

Julkaistu:

Harjoitukset on jatkossa pidettävä Puolustusvoimien harjoitusalueilla.
Puolustusvoimien tiedotuspäällikkö Max Arhippainen kertoo, että Puolustusvoimissa on otettu Ilmavoimien Lemmenjoen humalaista harjoitusta koskeva oikeusprosessi vakavasti. Helsingin hovioikeus tuomitsi Karjalan lennoston komentajana toimineen Markus Päiviön sakkoihin humalaisesta öykkäröinnistä syksyllä 2017 järjestetyssä harjoituksessa. Sakkotuomion sai myös Ilmavoimien ex-komentaja Sampo Eskelinen, koska hän ei käynnistänyt viipymättä esitutkintaa Päiviön toimista.

– Tammikuussa pääesikunta julkaisi tiedotteen, jonka tarkoitus oli tehdä selväksi, miten Puolustusvoimat suhtautuu asiaan, Arhippainen sanoo.

Tiedotteessa muun muassa tuomitaan Lemmenjoen tapahtumat ja kerrotaan, että syksyllä 2018 Pääesikunta antoi käskyn hyvän hallinnon perusteiden kertauskoulutuksesta, jolla edistetään sitä, että organisaatio pyrkii lainmukaisuuteen.

Tarjoilulle yksilöitävä päätöksessä määrä ja tarjoiluajankohta

Arhippaisen mukaan helmikuussa annettiin lisäksi käsky nimeltään "Puolustusvoimien vapaaehtoisten harjoitusten järjestämisperusteet”, jolla haluttiin selventää ja terävöittää harjoituksien normeja.

Arhippaisen STT:lle lähettämässä käskyssä lukee esimerkiksi, että Puolustusvoimien vapaaehtoisia harjoituksia ei saa toimeenpanna sidosryhmätoiminnan tai virkistystapahtumien järjestämiseksi. Vapaaehtoisia harjoituksia saa järjestää käskyn mukaan ainoastaan Puolustusvoimien käytössä olevilla harjoitusalueilla.

– Alkoholin hankkiminen, hallussapito, tarjoaminen, vastaanottaminen lahjoituksina ja nauttiminen Puolustusvoimien vapaaehtoisissa harjoituksissa on kielletty. Erityisissä tilaisuuksissa voidaan kuitenkin tarjota alkoholia vapaaehtoisessa harjoituksessa oleville henkilöille. Alkoholin tarjoamisesta on tällöin tehtävä erillinen kirjallinen päätös.

Tarjoilulle pitää päätöksessä jatkossa yksilöidä määrä, vastuuhenkilö ja myös tarjoiluajankohta.

Helsingin hovioikeus katsoi tiistaina, että Lemmenjoen harjoituksessa oli nimenomaan kysymys sidosryhmätilaisuudesta, ei sotilaallisesta harjoituksesta. Harjoitus järjestettiin säätiöomisteisella Lemmenjoen Lapinmajalla.

Ilmavoimien operaatiopäällikkö: Lemmenjoen käyttö todennäköisesti vähenee

Ilmavoimien operaatiopäällikkö, eversti Juha-Pekka Keränen kertoo, että Ilmavoimat on tarkentanut toimintaohjeita Pääesikunnan käskyjen mukaan.

– Vapaaehtoisia harjoituksia ei voi enää yhdistää sidosryhmätilaisuuksiin. Ollaan tarkennettu ohjeistusta siitä, miten näitä suunnitellaan ja miten näitä järjestellään. Ollaan myös järjestetty koulutusta henkilöstölle hyvän hallinnon ja oikeudenhoidon alalla, että miten osataan ennakoida ja puuttua ajoissa näihin asioihin. Tavoitteena on antaa esimiehille paremmat mahdollisuudet onnistua vaativissa tehtävissä, Keränen sanoo.

Keräsen mukaan sidosryhmätilaisuuksia voidaan jatkossakin järjestää, mutta niitä järjestetään ensisijaisesti Puolustusvoimien omissa tai valtion hallinnoimissa tiloissa.

– Lemmenjoen käyttö todennäköisesti vähenee, mutta tarkastellaan ja tehdään selventävä ohjeistus tästä.

Keränen toteaa, että Ilmavoimissa puututaan ongelmiin samalla tavalla sekä ala- että ylätasolla.

– Ilmavoimissa mahtuu monenlaista sekaan. Inhimillisiä virheitä tulee, mutta näihin puututaan samalla tavalla ylätasolla ja alatasolla. Tässä on kolhu tullut, mutta mennään eteenpäin. Pääsääntöisesti tehdään erittäin hyvää työtä.

Noin 30 vuotta Puolustusvoimissa palvellut Keränen sanoo, että Puolustusvoimat on työyhteisönä muuttunut.

– Täällä käsitellään ihmisiä yksilöinä ja myöskin hyvän työnantajapolitiikan mukaisesti. Ei siellä ehkä sellaista käskytyskulttuuria kuitenkaan ole. Puolustusvoimat elää ajassa niin kuin muukin yhteiskunta.