Viikoittaista uhkailua, solvaamista ja henkistä kiusaamista – tutkimus: Suomi on yläkoulujen työrauhan ongelmissa tilastojen kärjessä

Julkaistu:

Kansainvälisen TALIS-tutkimuksen mukaan oppilaiden ja opettajien suhteet ovat Suomessa kuitenkin hyvät ja keskinäinen luottamus vahva.
Suomalaisissa yläkouluissa opetuksesta kuluu kansainvälisesti vertailtuna huomattavan paljon aikaa järjestyksen ylläpitoon ja työrauhaongelmat vaikeuttavat oppitunnin kulkua.

Asia selviää opetuksen ja oppimisen kansainvälisen (TALIS 2018) -tutkimuksen Suomea koskevista tuloksista. TALIS-tutkimus tuottaa osallistujamaille kansainvälistä vertailutietoa opetusta, oppimista ja koulujen johtamista edistävistä tekijöistä.

Suomalaisissa yläkouluissa esiintyy viikoittain oppilaiden kesken uhkailua, solvaamista ja henkistä kiusaamista eniten kaikista tutkimukseen osallistuneista maista Uuden-Seelannin, Maltan, Belgian ja Etelä-Afrikan ohella.

Tutkimuksen mukaan oppitunnilla on kuitenkin pääasiassa miellyttävä ilmapiiri ja suomalaisopettajat ovat tyytyväisempiä ammattiinsa kuin kollegansa muissa tutkimukseen osallistuneissa maissa.

Ammatin hyvät puolet painavat vaakakupissa enemmän kuin huonot puolet, tutkimuksessa todetaan. Suomalaisopettajat myös uskovat ammattiaan arvostettavan yhteiskunnassa muiden maiden opettajia enemmän.

Tämän lisäksi myös oppilaiden ja opettajien suhteet ovat hyvät ja keskinäinen luottamus vahva.

Tutkimuksesta selviää myös, että suomalaisopettajat ovat korkeasti koulutettuja ja valitsisivat opettajan ammatin yhä, jos saisivat päättää siitä uudelleen.

Eniten suomalaisopettajat tarvitsevat osaamisensa kehittämistä tieto- ja viestintäteknologiassa, oppilasarvioinnin käytännöissä ja erityisoppilaiden opettamisessa.

Tieto- ja viestintäteknologian käyttö oppitunneilla on lisääntynyt Suomessa eniten verrattuna muihin tutkittuihin maihin. Vuonna 2018 jo 51 prosenttia opettajista hyödynsi sitä opetuksessa.

TALIS-hankkeeseen (Teaching and Learning International Survey) osallistui Suomen lisäksi 48 muuta maata. OECD:n opetusta ja oppimista koskevan hankkeen tulokset antavat käsityksen opettajien ja rehtoreiden työoloista ja siitä, miten he kokevat oman oppimisympäristönsä.

Suomessa tutkimukseen osallistui noin 2 800 yläkoulun opettajaa ja 150 rehtoria. Mukana tutkimukseen osallistuneissa maissa oli kaikkiaan 155 000 opettajaa ja 8 900 rehtoria.

Suomessa tutkimuksen toteutti Jyväskylän yliopiston Koulutuksen tutkimuslaitos.

Tutkimusaineisto kerättiin keväällä 2018 opettajille ja rehtoreille suunnatuilla verkko- ja paperi- kyselyillä. Vastaajat valittiin satunnaisotannalla. Suomessa opettajien vastausaste oli korkea, 94 prosenttia.

Kommentit

    Näytä lisää
    Kommentointi on päättynyt