Savolaisopettaja kasvatti lapsiaan pinsettimäisellä otteella hiuksista – syyllistyi lievään pahoinpitelyyn

Julkaistu:

Savolaisen miesopettajan todettiin syyllistyneen toisen tyttärensä lievään pahoinpitelyyn, mutta hänet jätettiin rangaistukseen tuomitsematta.
Pohjois-Savon käräjäoikeus katsoo tuomiossaan, että miehen virasta pidättäminen ja kahden tyttären tilapäinen sijoittaminen kodin ulkopuolelle ovat tapauksen luonne huomioiden riittävä rangaistus.

Syytteen mukaan mies olisi tukistanut noin kymmenvuotiaita tyttäriään toistuvasti vuosien 2017 ja 2018 välisenä aikana. Pahoinpitelysyytteet kiistänyt opettaja myönsi oikeudessa kuultuna tarttuneensa tyttäriään kasvatustarkoituksessa pinsettimäisellä kahden sormen otteella hiuksiin. Miehen mukaan tukasta ohjattu kasvattaminen olisi tapahtunut 5-6 kertaa. Hänen mielestään teot olivat tapahtuneet silloin, kun tytöt olivat pieniä.

Esitutkinnassa mies oli aiemmin kertonut, että hän oli uhmaamistilanteessa ottanut lapsiaan sormenpäillä hiuksista hetkellisesti kiinni ja tukistanut. Poliisin suorittamassa kuulustelussa opettaja oli arvioinut, että hän on joutunut ojentamaan nuorempaa tytärtään useammin kuin vuotta vanhempaa tytärtä.

Oikeudessa jäi näyttämättä toteen, että mies olisi tukistanut vanhempaa tytärtään syytteessä ilmoitettuna ajanjaksona ja syyte pahoinpitelystä hylättiin. Sen sijaan esitutkintakertomuksen perusteella oikeus katsoi opettajan syyllistyneen nuoremman tyttärensä kohdalla lievään pahoinpitelyyn.

Varsinaista rangaistusta mies ei kuitenkaan käräjillä teostaan saanut. Hän on ollut virasta pidätettynä viime lukuvuonna, kun kotona tapahtunutta kasvatusta on selvitetty viranomaisten toimesta. Myös perheen tytöt ovat olleet oikeusprosessin aikana sijoitettuna kodin ulkopuolelle sosiaaliviranomaisten toimesta.

Opettajan jatko virassaan selviää viimeistään siinä vaiheessa, kun käräjäoikeuden päätös on saanut lainvoiman. Tuomioon ovat ilmoittaneet tyytymättömyytensä syyttäjän lisäksi molemmat tytöt ja lievään pahoinpitelyyn syylliseksi todettu isä.

Vaikka opettajaa ei rangaistusta teosta saanutkaan, niin siviilipuolella pelkkä syylliseksi toteaminen lievään pahoinpitelyyn voi käydä hänelle kalliiksi. Se nimittäin voi olla ilman rangaistukseen tuomitsemistakin irtisanomisperuste opettajan virasta. Viime kädessä tulkintavastuu asiassa on opettajan työnantajalla.